9. oktober 2020
Af: Ulla Kjer

Mere mælk og mere ost på privatmejerierne

2019 var et godt år for de privatejede mejerier, som både indvejede mere mælk og producerede mere ost end året før. Det konstaterede formanden for Foreningen Danmarks Privatmejerier på foreningens generalforsamling.

”Det er dejligt, at det er gået fremad for privatmejerierne, som samlet set producerede mere i 2019 i forhold til 2018.”

Sådan lød det fra mejeriejer Jens Beierholm Poulsen, Nørup Mejeri, efter han i sin egenskab af formand for Foreningen af Danmarks Privatmejerier havde aflagt beretning på foreningens ordinære generalforsamling torsdag eftermiddag.

Af beretningen fremgik det, at de privatejede mejerier i 2019 indvejede 378 mio. kg mælk (0,7 pct. mere end året før) og tilsammen producerede 42 mio. kg ost – det svarer til 9 pct. af den samlede osteproduktion i Danmark og er en fremgang fra 2018, hvor andelen udgjorde 8,6 pct.

Medlemmerne af privatmejeriernes forening består af 23 små og mellemstore virksomheder, hvoraf de fleste beskæftiger sig med produktion og salg af ost.

Jens Beierholm Poulsen lagde dog ikke skjul på, at der siden regnskabsårets afslutning har været store udfordringer for mejerierne i forhold til afsætningen under corona-pandemien, og at der – måske – venter lidt af en gyser, når England er ude af EU efter det kommende årsskifte:

”Det helt store spørgsmål er, hvordan det vil påvirke Lurpak-prisen og dermed mælkeprisen til vores leverandører. Det bliver meget spændende!” sagde han.

Det sociale manglede

Efter at generalforsamlingen var blevet udskudt tre gange på grund af risikoen for covid19-smitte, blev den afholdt virtuelt fra et mødelokale i Agro Food Park, hvor formanden og foreningens sekretær, Lars Johannes Nielsen henholdsvis aflagde beretning og fremlagde regnskab og budget for deltagerne, der fulgte med på computerskærmen rundt omkring i landet.

Jens Beierholm Poulsen beklagede, at det ikke var muligt at mødes fysisk til generalforsamlingen, for det sociale aspekt spiller en stor rolle i foreningen.

”Vi nåede at afholde et fint arrangement, en mejerifrokost med et foredrag, i begyndelsen af marts, lige inden landet lukkede ned. Der var rigtig god opbakning, og den slags arrangementer vil vi gerne have flere af, når der bliver mulighed for det, så medlemmerne kan mødes og få en snak, ikke mindst om de ting, som i særlig grad gælder for de privatejede mejerier.”

Ny næstformand

I forbindelse med generalforsamlingen var fire bestyrelsesmedlemmer på valg, og der var genvalg til tre af dem. Foreningens næstformand, mejeriejer Lars Staunsbæk, Mammen Mejerierne, ønskede ikke genvalg. I stedet blev mejerichef Gisle Nordlund valgt ind i bestyrelsen, og bestyrelsesmedlem Martin Aagaard Pedersen blev udnævnt til ny næstformand. Bestyrelsen for Foreningen Danmarks Privatmejerier består herefter af følgende personer:

Mejeriejer Jens Beierholm Poulsen, Nørup Mejeri (formand)
Mejeriejer Martin Aagaard Pedersen, Nordex Food A/S (genvalg og ny næstformand)
Mejeriejer Peter Staunsbæk, Mammen Mejerierne A/S
Mejeriejer N. H. Lindhardt, Aabybro Mejeri
Vice President Per Poulsen, Uhrenholt (genvalg)
Mejeriejer Ole Jørn Frederiksen, Jernved Mejeri (genvalg)
Mejerichef Gisle Nordlund, Grøndal Mejeri/Uhrenholt (nyvalg)

Foreningen Danmarks Privatmejerier har én plads i Mejeriforeningens bestyrelse ved Jens Beierholm Poulsen, og to pladser i Mejeriudvalget, og her fortsætter Lars Staunsbæk sammen med Jens Beierholm Poulsen.