Det globale perspektiv 

En bæredygtig fremtid skal frem mod 2030 sikres gennem 17 globale mål. Mejerisektoren bidrager til FNs 17 verdensmål ved at producere næringsrige og sunde fødevarer og ved at skabe velstand og selvstændighed gennem små, lokale mejerier og kvægbedrifter i tredjeverdenslande. Samtidig fokuserer den danske mejerisektor på at arbejde med bæredygtighed igennem hele værdikæden. 

Her kan du læse mere om mejerisektorens arbejde i et globalt perskektiv og blive klogere på de innovative løsninger fra aktører i landbrugs- og fødevareerhvervet, der får os tættere på de globale mål.