Them genindvinder spildt varme fra osteproduktionen

ARTIKEL FRA 2021: Energieffektivisering er afgørende for fødevareproduktionens klimaaftryk, og det er noget, der arbejdes med på mange mejerier. Hos Them Mejeri har det vist sig, at en bedre udnyttelse af spildvarme er en gevinst for både økonomi og bæredygtighed.

Behandlingen af mælk og ost er energikrævende. Når mælken kommer fra koen, skal den varmebehandles, køles ned og bearbejdes. Energiudladningen efterlader et overskud af varme, som i dag går til spilde i mange produktioner – men det behøver det ikke. Energien kan genbruges og gøre nytte på ny.

Det er en cirkulering af ressourcer, som Them Mejeri ser et stort potentiale i for både forretning og klima.

”Vi har investeret i nye kompressorer til at lave trykluft, som vi bruger meget af i produktionen. Selvom de nye kompressorer er mere effektive end de ældre modeller, genererer de ligesom alt andet energiforbrug varme. Derfor har vi købt ekstra udstyr, som genindvinder varmen, der kan bruges i en anden proces i produktionen igen, så vi ikke sender varm luft ud til fuglene”, forklarer adm. direktør for Them Mejeri, Torben Aarris.

Investeringen har givet gevinst. Allerede nu kan Them Mejeri måle, at energiforbruget, der går til trykluft, er reduceret med 17 pct. Det er et godt resultat for mejeriet såvel som klimaet.

”Vi er ikke eksperter i bæredygtighed, men vi har et ansvar. Derfor prøver vi at gøre noget, der er sund fornuft i forretningen og samtidig har en positiv betydning for bæredygtighed og klima”, fortæller Torben Aarris.

Ny motivation blandt gårdejere: Energieffektivisering og grønne initiativer

Energioptimering er en fast del af alle overvejelser hos Them Mejeri, og Torben Aarris ser mange flere af denne type grønne investeringer i fremtiden.

”Kompressoren er et godt eksempel på de initiativer, vi tager for at energioptimere. Den slags projekter har vi planlagt mange flere af. I hvert eneste projekt, vi søsætter, kigger vi på, hvordan vi kan nedbringe energi- og ressourceforbruget,” forklarer Torben Aarris.

Energieffektivisering infiltrerer de fleste af de projekter, som Them Mejeri indgår i, og det er en strategi, der har betydet en anden måde at tænke forretning og produktion på end tidligere, og som også har styrket motivationen hos gårdejere og medarbejdere.

”Det er en ekstra motivation, når vi kan se på analyser, tal eller andre resultater, at vi kan levere en energi - besparelse, der er god for miljø og klima. Det er på en eller anden måde mere tilfredsstillende, så nu går vi det ekstra skridt, for at få det til at lykkes,”, fortæller Torben Aarris.

Om Them Mejeri

Them Mejeri er et traditionsrigt mejeri i Midtjylland, som er grundlagt i 1888. Det er et selvstændigt andelsmejeri ejet af 15 lokale gårde, der arbejder for miljøet og høj kvalitet i fødevarerne.

Denne artikel er udarbejdet som en del af Mejeriforeningens kampagne ’Mejerisektoren og bæredygtighed’, som er finansieret med støtte fra den Europæiske Union.