19. marts 2024

Fem gode grunde til gratis skolemad

Klumme i LandbrugsAvisen den 15. marts 2024

Af Merete Myrup, ernæringschef, Mejeriforeningen

Børn tilbringer en stor del af deres hverdag på skolen, og skolen bliver derfor et centralt rum i børnenes liv. Det handler både om deres sociale udvikling, læring, trivsel, relationer og deres sundhed. Derfor skal vi sikre, at skolen giver børnene de mest optimale rammer til alt dette. Et fælles måltid er en vigtig brik heri.

Flere af vores nabolande giver i dag gratis skolemad til børn i folkeskolen, og lige på det område, er vi i Danmark faktisk bagud. Så her er de fem bedste grunde til, at gratis skolemad til alle børn er en rigtig idé:

1. MERE LIGHED
Et fælles måltid skaber lighed blandt børnene, fordi alle får det samme, og ingen bliver ekskluderet for ikke at have noget med, eller for at have noget ’anderledes’ eller ’forkert’ med. Vi ved fra Madkulturens undersøgelser, at cirka 125.000 familier i Danmark har udfordringer med at få mad-budgettet til at slå til. Undersøgelser fra både Norge og Sverige – og også fra USA – viser, at fælles gratis skolemad kan være med til at udligne både socioøkonomiske uligheder (livstidsindkomst) og sundhedsmæssige uligheder (Vik et al. 2019, Colombo et al. 2020, Lundborg et al. 2022 og Cohen et al. 2021). Resultaterne er mest tydelige for børn fra mindre velhavende familier.

2. BEDRE LÆRINGSMILJØ
Når børnene er mætte og tilfredse – har fået noget ordentlig at spise – er deres blodsukker stabilt, og muligheden for at skabe en god atmosfære i klasselokalet væsentlig øget. Dette giver læreren de bedste forudsætninger for at skabe en god undervisning. Det er dokumenteret, at sunde måltider og gode rammer herfor, øger opmærksomhed, fokusering og ’time-on-task’ blandt eleverne, og styrker deres faglige præstationer generelt (Stovgaard et al. 2017). Samme undersøgelse konkluderer også, at sund mad og mæthed øger elevernes læringsudbytte.

3. SKABER FÆLLESSKAB OG TRIVSEL
Når alle får det samme at spise, er maden noget man er fælles om. Når man har spist sammen, er man ikke lige så tilbøjelig til at være uvenner. En fælles skolemadsordning er vist at have en væsentlig betydning for elevernes sociale fællesskab i klassen og på skolen generelt. (Stovgaard et al. 2017).

4. SUNDHED
Mange forældresmurte madpakker er gode og sunde. Men der er også mange, der ikke er det. Den manglende sundhed skyldes mange ting, blandt andet manglende ressourcer, udfordringer med hvad der kan holde sig lækkert i en lukket boks, børns kræsenhed med videre. Når alle børn får et frisklavet måltid, sat sammen og tilberedt af uddannet personale, overvindes mange af disse udfordringer. Det fælles skolemåltid giver en øget sundhed for alle børn (Vik et al. 2019, Colombo et al. 2020), og kan være medvirkende til at udvikle sunde kostvaner resten af livet.

5. ØKONOMI OG MERE TID I FAMILIEN
I Sverige har man haft gratis skolemad siden 1960’erne og her har man beregnet at der er en cost-benefit ratio på mellem 4 og 7, altså at man får pengene for skolemaden mangefold igen. Den største benefit blev fundet blandt børn i de mindst velhavende familier (Lundborg et al. 2022). 

Samtidig vil skolemad til alle børn frigive tid i de tidspressede børnefamilier. Alle, der har prøvet at lave mange madpakker, ved, at det er en krævende opgave. At kunne slippe opgaven i en sikker forvisning om at børnene får noget godt at spise i skolen, vil være en lettelse for mange.

Skolemad får jævnligt politisk opmærksomhed – også i den seneste tid – netop af de grunde, jeg nævner. Desværre strander det ofte på finansieringen og hvordan det rent praktisk kan lade sig gøre at få skolemad på alle danske skoler. Fokus skal flyttes fra HVORFOR det er en god ide, og hen til HVORDAN det kan lade sig gøre at få det til at ske. Det vil vi i Mejeriforeningen gerne bidrage til.