Mejeriforeningen

Størstedelen af de danske mejerier er organiseret i Mejeriforeningen varetager mejeribrugets interesser og løser en lang række opgaver for medlemsmejerierne. Det sker sammen med Landbrug & Fødevarer, hvor Mejeriforeningen er medlem.

Mejeriforeningen er det danske mejeribrugs brancheorganisation. 

Mejeriforeningen er en vidensorganisation og faglig ekspertise er foreningens vigtigste ressource til at skabe udvikling i branchen, rådgive medlemmerne og opfylde en mission om at skabe optimale udviklingsmuligheder for mejeribruget i Danmark.

Mejeriforeningens medlemmer

Mejeriforeningens medlemmer kan deles op i to grupper.

Den første gruppe består af andels- og privatmejerier, mens den anden gruppe består af handelsvirksomheder med eksport og import af mejeriprodukter. Vores medlemsmejerier varierer i størrelse, helt fra de små gårdmejerier med få ansatte, til de store mejerivirksomheder med flere hundrede ansatte.

ANDELS- OG PRIVATMEJERIER

Den første gruppe består af såvel andelsmejerier, som privatmejerier, der indvejer mælk direkte fra mælkeproducenterne, modtager mælk og fløde til produktion af mejeriprodukter, eller forarbejder mejeriprodukter. Produkterne er mælk, smør, ost, og syrnede produkter som f.eks. yoghurt. Herudover producerer nogle af mejerierne også mælkekonserves og is.

HANDELSVIRKSOMHEDER

Den anden gruppe af medlemmer består af handelsvirksomheder, der ikke indvejer, producerer eller forarbejder mejeriprodukter, men som derimod eksporterer danske mejeriprodukter til udlandet, og importerer udenlandske produkter til det danske marked.

Se oversigt med medlemsmejerier i sektionen Mejerier i Danmark.

Medarbejdere

I 2009 tilsluttede Mejeriforeningen sig Landbrug & Fødevarer. Mejeriforeningens og Landbrug & Fødevarers medarbejdere løser i det daglige opgaver for branchen i tæt samarbejde under navnet Sektor Mejeri.

Læs mere om Landbrug & Fødevarer.

Mejeriforeningen arbejder blandt andet med administration af varemærker, fonde, klimaregnskab og klimatjek samt markedsføring og varetager økonomisk administration på vegne af nogle mejerier. Mejeriforeningen varetager også Mejeriernes Skolemælksordning.

Hovedparten af de mejerifaglige medarbejdere i Mejeriforeningen og Landbrug & Fødevarer hører hjemme i Agro Food Park 13 i Skejby, mens andre arbejder på Axelborg i København og i Danish Dairy Boards kontor i Bruxelles.

Se oversigt over Alle de mejerifaglige medarbejdere i de to organisationer.

Mejeriforeningens bestyrelse

Bestyrelsen er Mejeriforeningens overordnede ledelse og består af 6 medlemmer. Bestyrelsen fører tilsyn med direktionen og varetager dertil den strategiske og retningsgivende ledelse af Mejeriforeningen, herunder fastlæggelse af budget.

Bestyrelsens medlemmer

Formand: Steen Nørgaard Madsen
Næstformand: Bjørn Jepsen
Bestyrelsesmedlem Jan Toft Nørgaard
Bestyrelsesmedlem Henrik Lilballe Hansen
Bestyrelsesmedlem Jens Beierholm Poulsen
Bestyrelsesmedlem Arne Bisgaard


Udvalg

Mejeriforeningen har en række udvalg, der håndterer forskellige sagsområder og særlige problemstillinger. Mejeriforeningen har nedsat en række udvalg - såkaldte brancheudvalg. Disse tager sig af sager som spænder fra markeds- og produkttekniske spørgsmål til udstillinger og særlige produkter eller markeder.

Derudover samarbejder Mejeriforeningen med en række andre organisationer. Et eksempel på dette er i forhold til primærlandbruget, hvor særlige kvægspørgsmål håndteres i samarbejdet med Landbrug & Fødevarer Kvæg og Landbrug & Fødevarers Branchefællesskab for Kvæg.


Mejeriforeningens brancheudvalg

Mejeriudvalget

Mejeriudvalget har til opgave at varetage mejerierhvervets interesser i markedspolitiske spørgsmål. Mejeriudvalget mødes fire gange årligt i Mejeriforeningen. Udvalget skal rådgive Mejeriforeningens bestyrelse i spørgsmål om produktlovgivning og i mejeritekniske spørgsmål. 

Mejeriudvalget består af følgende medlemmer:
Henrik Damholt Jørgensen, Mejeriforeningen (formand)
Jane Østergaard Norsk, Arla Foods
Maja Møller, Arla Foods
Lars Dalsgaard, Arla Foods
Henrik Lilballe Hansen, Arla Foods
Poul Bank Pettersson, Arla Foods
Jens Beierholm, Nørup Mejeri
Leif Friis Jørgensen, Naturmælk
Svend Schou Borch, Thise Mejeri
Lars Staunsbæk, Mammen Mejeri
Søren Kenneth Hansen, Them Andelsmejeri
Martin Aagaard Pedersen, Nordex Food A/S
Niels Lange Jørgensen, Arla Foods
Ann-Camilla Kjæmpe, Arla Foods
Sekretær: Sanne Bastholm Rasmussen, Landbrug & Fødevarer.

BGB-udvalget

BGB-udvalget er et specialudvalg, som varetager interessen for de tre danske oste Danablu, Danbo og Esrom.


Medlemskaber

Mejeriforeningen er medlem af både nationale og internationale organisationer med forbindelse til mejeribruget. Gennem vores medlemskaber arbejder vi for at fremme udviklingsmulighederne for dansk mejeribrug, herunder særligt for vores medlemmer.

Internationale medlemskaber

IDF (International Dairy Federation). International organisation for nationale mejeriorganisationer. Arbejder for sine medlemmer ved at være kilde til videnskabelig viden med relevans for mejerisektoren samt ved globale initiativer for branchen. Hjemmeside: IDF

EDA (European Dairy Association). Forening der repræsenterer alle europæiske mejeribrancher i EU-institutionerne. Medlemmer er mejeribrugets hovedorganisationer fra de enkelte medlemslande. Hjemmeside: EDA

ASSIFONTE Foreningen for europæiske producenter af smelteost, som varetager producenternes interesse og fastlægger en fælles politik. Hjemmeside: Assifonte

Global Dairy Platform Arbejder for at promovere mælkens status som en sund og nærende fødevare i tæt samarbejde med IDF. Hjemmeside: Globaldairyplatform

SNE (Specialised Nutrition Europe). Europæisk samarbejde mellem fødevareproducenter med særligt fokus på ernæringsforhold. Hjemmeside: specialisednutritioneurope

Kontakt eksperterne

Sanne Bastholm

Sanne Bastholm Rasmussen

Chefkonsulent, cand. Jur., Landbrug & Fødevarer/Skejby

Mobil: 20400554

E-mail: sba@lf.dk