Salg af økologiske mejerivarer i Danmark

Salget af økologiske varer til detailhandel og foodservice har i de senere år oplevet en markant fremgang. Her kan du læse mere om salget af økologiske mejerivarer i Danmark.

Salg af økologiske mejerivarer i Danmark

Økologiske mejerivarer har været blandt de mest populære økologiske varer siden økologien for alvor fik sit gennembrud tilbage omkring årtusindeskiftet. Som det er nævnt i ”Økologisk mælkeudvikling og produktion” så har den økologiske drikkemælk været driveren i økologiudviklingen i Danmark, og mælken har været den økologivare, som detailhandlen hyppigst har anvendt til at sætte fokus på økologiske fødevarer. Det har bevirket, at den økologiske drikkemælk allerede i 2005-2006 opnåede en markedsandel på omkring 25 pct. i detailhandlen. Til sammenligning var markedsandelen på 32,3 pct. i 2019 iflg. GfK ConsumerScan, hvilket er den højeste markedsandel i detailhandlen i hele verden. Ifølge samme kilde var markedsandelen i 2019 for yoghurt naturel på 48,6 pct., smør på 16,8 pct. og ost 6,8 pct. Økologiske mejerivarer er således meget populære blandt de danske forbrugere.

I nedenstående tabel ses det økologiske detailsalg for de enkelte varegrupper. Det ses endvidere, at det samlede salg af økologiske mejerivarer udgjorde 3.106 mio. kr. i 2019, hvilket er en fremgang på 9 pct. i forhold til året før. Salget af drikkemælk har været stigende i de seneste år - til trods for at salget af plantebaserede drikkevarer har vundet frem. Den fedtfattige mælk udgør største andel af salget. I samme periode har der i Danmark været et generelt fald i salget af drikkemælk, målt i volumen. Salget af syrnede produkter har oplevet en pæn fremgang i nævnte periode, hvilket bl.a. kan tilskrives skyr, der i første omgang blev fremstillet i en økologisk version. I dag produceres skyr både som økologisk og konventionelt. Salget af økologisk ost har oplevet en markant fremgang i 2018 og 2019, hvor udvalget af økologiske oste er øget i butikkerne.

Detailsalg af økologiske mejerivarer

Mio. kr.

2015

2016

2017

2018

2019

2021

2022

Detailsalg, alle øko-varer

7.565

8.672

11.325

12.865

14.075

15.986

15.547

Heraf mejeri:

 

 

 

 

 

 

 

  • Sødmælk

93

89

114

126

146

167

172

  • Letmælk

173

172

205

235

269

294

292

  • Minimælk

396

413

457

509

533

555

575

  • Skummetmælk

244

262

289

310

317

307

294

Drikkemælk, i alt

906

936

1.065

1.180

1.265

1323

13

  • Syrnede produkter

417

416

477

503

581

569

611

  • Fløde og anden mælk

274

243

317

384

388

359

325

  • Ost

284

330

377

443

507

627

647

  • Smør og bl.produkter

248

225

303

350

365

345

398

Mejerivarer, i alt

2.129

2.150

2.539

2.860

3.106

3.223

3.314

Kilde: Danmarks Statistik.

Salget af økologiske varer til foodservicesektoren har i de senere år oplevet en markant fremgang. Foodservice omfatter servering af mad fra køkkener i institutioner, restauranter, kantiner, caféer, udbringning m.v. Ikke mindst salget af økologiske mejerivarer har gennemgået en meget positiv vækst. Post Corona, i 2022 blev der således solgt økologiske mejerivarer for 779 mio. kr., og dermed udgjorde de økologiske mejerivarer 32 pct. af det samlede mejerisalg til foodservice.

De populæreste økologiske mejerivarer i foodservice er drikkemælk og syrnede produkter, som havde en markedsandel på hhv. 55 pct. og 40 pct. i 2022, dvs. at over halvdelen af omsætningen for drikkemælk var økologisk. For smør og fløde var den økologiske andel 38 pct., mens den for ost var 17 pct. ifølge Danmarks Statistik. I de kommende år forventes der fortsat markant vækst i økologisalget til denne sektor, og dette gælder i udpræget grad også for de økologiske mejerivarer.

Spørgsmål til økologi?

Ejvind Pedersen

Ejvind Pedersen

Chefkonsulent, Økologiafdelingen, Landbrug & Fødevarer/Skejby

Mobil: 29807000

E-mail: ep@lf.dk