Ejvind Pedersen

Ejvind Pedersen

Chefkonsulent, Økologiafdelingen, Landbrug & Fødevarer/Skejby

Mobil: 29807000

E-mail: ep@lf.dk

Arbejdsområde:
Økologi, politisk interessevaretagelse, Virksomhedsforum for økologi, Markedsforhold, statistik, brancheaftale