Projekternes liv

Mejeribrugets ForskningsFond sikrer et frugtbart samarbejde mellem forskere og erhvervsliv gennem hele projektet.

Af: Grith Mortensen 


Projektledelse er alfa og omega

Projekterne igangsættes, når de er endeligt finansieret, og der er udarbejdet en samarbejdsaftale.

Et typisk årshjul ser således ud:

Mejeribrugets ForskningsFond har udarbejdet en projektguide, som giver svar på, hvordan man bedst muligt kan køre MFF-projekter.

Vejledningen er ment som en hjælp, når den projektansvarlige og projektdeltagerne er i tvivl om retningslinjerne, der som udgangspunkt også kan findes i samarbejdsaftalen for projektet. Hovedlinjerne er beskrevet i den eksisterende guide, og man kan altid henvende sig til sekretariatet, hvis man er i tvivl.

Find projektguiden her

Projektguide 2021

Koordinationsgrupperne er forum for faglige diskussioner

Mejeribrugets ForskningsFond følger projekterne tæt via deltagelse i to tværgående, faglige koordinationsgrupper, som dækker alle forskningsprojekterne i Mejeribrugets ForskningsFond. Koordinationsgrupperne består af mejerirepræsentanter og forskere. På de halvårlige koordinationsmøder diskuteres projekternes resultater og planer, ligesom koordinationsgrupperne sikrer samspillet mellem de enkelte projekter. Koordinationsgrupperne er kernen i fondens arbejde. Det er her, at viden og erfaringer for alvor udveksles mellem forskere og mellem forskere og mejerifolk.

De to koordinationsgrupper er ledet af mejerirepræsentanter:

– Teknologi & Sikkerhed: Tidl. direktør Poul J. Pedersen, Thise Mejeri
– Sundhed & Ernæring: Senior Executive R&D Advisor Henrik J. Andersen, Arla Foods 

Poul J. Pedersen, Thise Mejeri                                       
Koordinationsgruppeformand, Teknologi & Sikkerhed

         

         Henrik J. Andersen, Arla Foods 
         Koordinationsgruppeformand, Sundhed & Ernæring

 

English version