Når affald bliver til grønt guld

I oktober 2021 åbner Arla Food Ingredients et nyt innovationscenter i Videbæk i Ringkøbing-Skjern Kommune, hvor virksomheden i årevis har leveret stadig større mængder funktionelle ingredienser baseret på valleprotein, der tidligere blev set som et affaldsprodukt, til et globalt marked. Læs om den vestjyske vallesucces, hvad den har betydet for lokalområdet, og hvad fremtiden har i vente.

Da det daværende Danmark Protein (nu Arla Food Ingredients) tilbage i 1980’erne begyndte at udvikle brugen af valleprotein, var det nok de færreste, der havde forestillet sig, at det få årtier senere ville være et område i rivende vækst.

Det er dog ikke desto mindre den udvikling, der har fundet sted i Videbæk, hvor Arla Food Ingredients holder til, og med etableringen af et nyt innovationscenter til oktober, er det håbet at kunne fortsætte den hæsblæsende rejse. Innovationscentret er placeret ved Danmark Protein for sikre adgang til råvarer og produktions-knowhow samt udnytte synergien med de øvrige Arla-sites og faciliteter i Videbæk-området.

”Det nye innovationscenter skal være med til at styrke vores innovation og sikre den fremtidige vækst, ved at vi bliver endnu bedre til at udvikle både nye og bæredygtige produkter, der skaber for­andring hos vores kunder. Vi har pt. ikke kapacitet til flere forsøg i vores faciliteter, så der er både brug for mere plads, men det er også en del af udvidelsen, at vi får mindsket afstanden mellem de forskellige led fra forskningen i laboratoriet, testningen i pilothallen og endelig produktionen”, forklarer Niels Østergaard, der er Vice President for Research & Development hos Arla Food Ingredients.

I arbejdet med at få udforsket og optimeret brugen af vallens mange muligheder arbejder Arla Food Ingredients med en metode, hvor vallens proteiner udforskes, ingredienser udvikles og testes med hen­blik på særlige funktionelle eller ernæringsmæssige behov, hvorefter de produceres og overdrages til de virksomheder, der bruger den pågældende ingrediens i deres produkter. Det er en proces, hvor der både er brug for forskningskompetencer fra universiteterne såvel som den konkrete knowhow om råmaterialet fra landbruget.

Med det nye innovationscenter kommer der derfor også et øget behov for at tiltrække ny arbejdskraft til området, og det er noget, man er opmærksom på hos Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd, hvor nyheden om det nye innovationscenter har vakt stor glæde.

”Det vil højne de erhvervsmæssige kompetencer, at der etableres et nyt innovationscenter fordi det kommer til at skabe en større efterspørgsel på højtuddannet arbejdskraft i hele kommunen. Det kan være med til at få flere til at flytte hertil fra byerne, fordi der pludselig er flere forskelligartede jobmuligheder, hvilket igen også kan skabe nogle synergier til andre virksomheder. Det betyder også, at rekruttering er et stort fokusområde for os”, fortæller Hans Jørn Mikkelsen, der er erhvervsdirektør i Ringkøbing Skjern Erhvervsråd.

Som en del af arbejdet med at tiltrække kvalificeret arbejdskraft har Arla Food Ingredients og Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd samarbejdet om at skabe en række camps, hvor interesserede ansøgere kan høre nærmere om karrieremulighederne i området og samtidig få en fornemmelse af lokalsamfundet.

"Det er klart, at vi så også som sidegevinst er med til at skabe job og dynamik, og det er også noget, vi kan mærke i lokalområdet. Folk er stolte af, at det er lige her, kimen til udviklingen af vallen er blevet lagt." -Niels Østergaard.

Vallens værdi

Udviklingen af valleproduktet tog for alvor fart i 1990’erne, hvor man i stedet for at bruge det som svinefoder begyndte at gøre vallen moden til fødevarer. Herefter kom modermælkserstatningen til som område, og nu anvendes vallen i stigende grad til også at udvikle produkter inden for medical nutrition, som hjælper personer med særlige ernærings- eller smagsbehov. Det gennemgående fokus hos Arla Food Ingredients er, at så meget af vallen som muligt skal udnyttes så godt som muligt, hvilket betyder, at bæredygtighed er et centralt omdrejningspunkt.

”Man kan sige, at vi udspringer af at være bæredygtige, i og med at vi arbejder med at udvikle noget, der før var et affaldsprodukt. Vores fokus er på at mindske den del af vallen, som ikke bliver brugt, og der­igennem skabe produkter, der kan have en sundhedsmæssig gevinst for målgrupper med særlige behov. Det er klart, at vi så også som sidegevinst er med til at skabe job og dynamik, og det er også noget, vi kan mærke i lokalområdet. Folk er stolte af, at det er lige her, kimen til udviklingen af vallen er blevet lagt”, fortæller Niels Østergaard.

Den lokale stolthed nikker man genkendende til hos Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd, hvor Hans Jørn Mikkelsen fremhæver netop fødevareområdet som én af kommunens vigtigste styrkepositioner sammen med energi, industri og turisme.

”Det er en cadeau til landbruget, for der er jo en grund til at mejerierne ligger, hvor de gør, her i området. Vi har haft stort fokus på at udvikle og forædle vores fødevareområde, og det er noget, der er med til at gøre os synlige i resten af landet, for vi har i Danmark aldrig interesseret os mere for mad, end vi gør i dag. Derfor håber vi også, at der kan opstå et nyt væksteventyr, som dét vallen jo har været”, fortæller Hans Jørn Mikkelsen med et grin.

For at understøtte den udvikling og skabe de bedste rammer for de kommende ansatte på innovationscenteret arbejder man i Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd med tanken om på sigt at skabe et campusområde i Videbæk. Det skal sikre, at nytilkomne hurtigt får et sted at bo og samtidig kan blive en integreret del af lokalområdet.


En fyldt pipeline og nye opdagelser

Selvom det ikke er planen, at det nye innovationscenter skal markere startskuddet til en udvidelse ind i nye forskningsområder, så lever drømmen om at gøre nye, store opdagelser i vallen i bedste velgående. For Arla Food Ingredients ligger de fremtidige opgaver derfor i at udforske vallens matrice for at finde nye anvendelsesmuligheder såvel som at optimere de allerede kendte muligheder, fortæller Niels Østergaard.

”Vi kommer til at dykke dybere ned for at se, om der f.eks. er noget, der kan understøtte menneskers immunforsvar bedre eller hjælpe med at opbygge muskler. Hvordan kan vi eksempelvis bruge vores viden om vallens molekyler til, at vi kan komme så tæt på modersmælk som muligt? Vi er stolte af, at vi kommer fra en videnskabelig baggrund, så vi konstant ser behovet for at udvikle og videreudvikle produkterne, og vi kommer derfor til at kigge bredere i vores portefølje. Her er den eneste barriere nærmest, at vi ikke kan få nok valle”, forklarer Niels Østergaard med et smil og tilføjer:
”Der er stadig store muligheder. Vi har ikke løst alle vallens gåder endnu”