Mejeristatistik

Hvor mange ton ost producerer vi i Danmark om året? Hvor meget yoghurt spiser en dansker i gennemsnit? Hvilke lande eksporterer vi flest mejeriprodukter til? Disse spørgsmål og mange flere kan man finde svar på i Mejeristatistikken, der sætter aktuelle tal på mælkesektoren og mejeribranchen i Danmark.

Mejeristatistik er et aktuelt opslagsværk, der sætter tal på stort set alle aspekter af den danske mælkesektor. Statistikken er inddelt i 10 hovedkapitler, som man kan gå på opdagelse i, ved at klikke sig frem i drop-down menuen nedenfor på siden.

Download: Man kan også hente den samlede Mejeristatistik som PDF-fil

Statistik i 10 hovedkapitler

01 Mejeribrugets økonomi

1-1 Eksportværdien af fødevarer herunder mejeriprodukter

Mia. kr. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Fødevarer 107,9 108,3 112,4 118,5 113,8 120,6 120,3
Mejeriprodukter 16,8 16,8 17,8 20,9 21,0 21,0 19,9
Mejeriprodukter i % 15,6 15,5 15,9 17,6 18,5 17,4 16,5

Kilde: Danmarks Statistik inkl. reeksport

 

1-2 Eksportværdien af mejeriprodukter

Mia. kr. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Smør 1,26 1,43 1,49 1,68 2,26 1,97 1,76
Ost 9,50 9,27 9,68 11,14 11,01 10,71 10,48
Mælkekonserves 4,07 3,93 4,25 5,34 5,08 5,54 4,96
Konsummælkprod. 2,02 2,19 2,41 2,75 2,66 2,75 2,67
I alt 16,85 16,81 17,83 20,91 21,01 20,97 19,87

Kilde: Danmarks Statistik inkl. reeksport

 

1-3 Eksportværdi af mejeriprodukter fordelt på markedsområder

Mio. kr. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
EU27 8.430 8.286 8.888 10.325 10.654 10.114 9.186
Øvrige Europa 2.199 2.366 2.458 2.724 2.668 2.614 2.439
Afrika 490 434 330 403 342 395 466
Nordamerika 519 548 621 786 675 657 606
Mellem- og Sydamerika 529 557 594 625 562 525 550
Nær- og Mellemøsten 1.302 1.646 1.510 1.608 1.823 1.988 1.999
Øvrige Asien 2.637 2.161 2.697 3.505 3.419 3.646 3.553
Oceanien 198 266 219 299 278 252 301
Diskretioneret  544 551 516 637 593 782 768
I alt  16.848 16.815 17.832 20.913 21.014 20.974 19.868

Kilde: Danmarks Statistik inkl. reeksport

 

1-4 Eksportværdien af mejeriprodukter til udvalgte lande

Mio. kr. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Tyskland 3.090 2.983 3.225 3.751 3.757 3.573 3.242
Sverige 1.971 1.837 2.106 2.465 2.389 2.015 1.900
Spanien 654 632 630 760 766 805 868
Holland 687 635 744 929 1.164 1.160 871
Finland 621 751 733 733 698 682 590
Frankrig 339 335 318 414 453 417 360
Grækenland 214 228 253 278 303 319 278
Italien 149 160 143 216 246 291 257
Belgien 279 251 236 249 295 231 175
Polen 90 121 204 191 186 193 243
Østrig 74 64 68 74 94 72 53
Rumænien 36 37 54 50 53 72 64
Ungarn 27 34 34 42 65 57 76
Øvrige EU-27 198 219 141 172 186 228 210
EU-27 8.430 8.286 8.888 10.325 10.654 10.114 9.186
Storbritanien 1.668 1.874 1.915 2.095 2.001 1.913 1.702
EU-27 + UK 10.098 10.160 10.803 12.420 12.656 12.028 10.888
Norge 363 340 366 415 470 480 514
Schweiz 86 77 93 120 79 79 81
Grønland 84 87 88 90 91 93 95
USA 347 363 439 586 468 428 354
Canada 88 98 94 110 116 136 157
Dominikanske Rep. 367 308 376 356 315 303 303
Rusland 712 145 75 117 112 109 144
Australien 149 191 145 212 195 176 227
New Zealand 48 73 72 86 81 73 72
Sydkorea 77 90 230 263 229 271 366
Kina 809 811 1.187 1.616 1.462 1.616 1.442
Taiwan 118 95 93 112 101 115 99
Japan 347 366 433 615 618 629 622
Nigeria 148 172 107 150 46 97 127
Egypten 147 137 95 85 108 131 135
Saudi-Arabien 164 373 370 295 555 456 456
Oman 443 423 358 360 357 436 397
For.Arab.Emirater 190 280 255 336 312 368 398
Yemen 145 161 94 104 79 121 153
Libanon 187 189 181 206 208 200 125
Pakistan 83 110 116 114 153 86 106
Øvrige lande 2.771 3.089 3.161 3.602 3.610 3.672 3.541
3. lande 7.875 7.978 8.428 9.951 9.767 10.077 9.914
Diskretioneret 544 551 516 637 593 782 768
Eksport i alt 16.848 16.815 17.832 20.913 21.014 20.974 19.868


Kilde: Danmarks Statistik inkl. reeksport

02 Producentleddet

2-1 Kvægbestanden ved december tællinger

1.000 stk. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Køer og kvier som har kælvet 664 643 664 657 664 655 646
Heraf ammekøer 97 96 94 92 89 85 83
Malkekøer 567 547 570 565 575 570 563
Kvæg i alt 1.583 1.553 1.566 1.554 1.558 1.530 1.500


Kilde: Danmarks Statistik

2-2 Gennemsnitlig ydelse pr malkeko

Kg. pr. ko 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19
Mælk 9.138 9.663 9.961 10.008 10.106 10.263 10.468
Kg smørfedt 393 410 420 430 432 435 451
Kg protein 317 337 347 351 357 363 376


Kilde: SEGES

2-3 Nøgletal for mælkeleverende ejendomme

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Antal mælkeproducenter 3.728 3.558 3.427 3.295 3.106 2.955 2.831
Gns. leverance i ton pr ejendom 1.348 1.437 1.540 1.631 1.769 1.900 1.983
Gns. antal køer 152 154 166 171 185 193 199


Kilde: Mejeriforeningen, Landbrug & Fødevarer

2-4 Malkebedrifter fordelt efter mælkeleverance

Ton 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Under 250 359 295 243 260 237 179 174
250-500 447 394 384 351 290 256 239
500-750 400 356 321 292 245 229 215
750-1000 392 355 326 296 266 250 218
1000-1250 453 413 380 325 302 283 257
1250-1500 436 450 413 388 320 297 293
1500-1750 308 293 296 276 277 258 238
1750-2000 212 245 234 226 238 216 191
2000-2250 171 167 173 161 162 176 170
2250-2500 111 111 111 115 114 123 126
2500-3000 177 184 194 189 189 178 173
3000-3500 92 113 125 131 139 138 128
3500-4000 61 61 65 88 96 97 115
4000-5000 62 66 82 91 101 119 128
over 5000 47 55 80 106 130 156 166
I alt 3.728 3.558 3.427 3.295 3.106 2.955 2.831


Kilde: Mejeriforeningen, Landbrug & Fødevarer

2-5 Mælkekvalitet - totalkim (cfu)/ml

Procent af prøver 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
0 - 15.000 84,9 83,7 80,3 83,2 84,9 83,5 82,9
15.001 - 30.000 8,8 9,5 11,8 10,8 9,7 10,4 11,0
30.001 - 50.000 3,0 3,2 4,1 3,1 2,8 3,0 3,2
50.001 - 100.000 1,7 1,9 2,2 1,6 1,5 1,8 1,7
100.001 - 200.000 0,8 0,8 0,8 0,7 0,6 0,7 0,6
over 200.000 0,8 0,9 0,8 0,6 0,5 0,6 0,6
I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Geometrisk gns. 6.880 7.280 8.190 7.690 7.100 7.460 7.740


Kilde: SEGES

2-6 Mælkekvalitet - celletal/ml

Procent af prøver 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
0 - 200.000 43,3 46,2 53,2 47,2 47,6 45,5 48,0
200.001 - 300.000 39,4 37,5 34,2 38,1 38,5 40,6 39,0
300.001 - 400.000 13,3 12,5 9,7 11,4 10,9 11,0 10,3
400.001 - 500.000 3,0 2,9 2,2 2,5 2,2 2,2 2,1
over 500.000 1,0 0,9 0,7 0,8 0,8 0,7 0,6
I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Geometrisk gns. 211.900 207.300 195.300 205.800 204.400 207.500 203.700


Kilde: SEGES

03 Mælkeindvejning

3-1 Indvejning af mælk fordelt på landsdele (incl. økologisk mælk) fra producenter, fordelt på landsdele

1.000 tons 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Jylland 4.519 4.594 4.756 4.864 4.996 5.115 5.120
Fyn 256 263 264 260 259 262 263
Østl. øer 251 255 257 249 239 238 232
Hele landet 5.026 5.112 5.277 5.373 5.494 5.615 5.615


Kilde: Mejeriforeningen

3-2 Fedt- og proteinindhold i den indvejede mælk

Procent 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Fedt 4,26 4,21 4,24 4,33 4,25 4,24 4,32
Protein 3,48 3,49 3,51 3,54 3,58 3,58 3,59


Kilde: Mejeriforeningen

3-3 Indvejning af mælk fordelt på andels- og privatmejerier

Procent 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Andelsvirksomheder 95,7 95,1 95,0 94,8 94,0 94,0 93,3
Privatvirksomheder 4,3 4,9 5,0 5,2 6,0 6,0 6,7
I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0


Kilde: Mejeriforeningen

3-4 Anvendelse af mælkefedt og fedtfri mælk

% 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Mælkefedt              
Smør m.m. 38 37 34 34 34 37 38
Ost 39 41 41 43 44 44 43
Konsummælk 10 11 12 11 12 12 11
Mælkekonserves 8 8 8 7 7 6 6
Andet 3 3 5 5 3 1 2
Fedtfri mælk              
Ost 50 54 53 55 54 55 54
Konsummælk 15 15 15 15 15 15 14
Mælkekonserves 28 26 26 25 25 26 26
Andet 7 5 6 5 6 4 6


Kilde: Mejeriforeningen

3-5 Antal andels- og privatmejerier

Antal 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Med direkte indvejning              
- Andels 10 9 9 9 9 8 8
- Private 12 11 10 10 10 9 9
Uden direkte indvejning              
- Andels 0 0 0 0 0 0 0
- Private 8 8 9 9 8 9 9
Virksomheder i alt 30 28 28 28 27 26 26
Produktionsanlæg i alt 57 54 54 54 54 52 52


Kilde: Mejeriforeningen

3-6 Eksport og import af engrosmælk

1.000 ton 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Eksport 211,2 219,7 191,4 186,6 239,1 198,8 284,4
Import 14,2 20,0 26,1 38,0 47,1 59,9 60,4


Kilde: Danmarks Statistik inkl. reeksport

04 Smør

4-1 Mejerivirksomheder med smørproduktion

Antal 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Andelsvirksomheder 4 4 4 4 4 4 4
Privatvirksomheder 8 7 7 7 6 6 6
Virksomheder i alt 12 11 11 11 10 10 10
Produktionsanlæg 14 12 12 12 12 12 12


Kilde: Mejeriforeningen

4-2 Produktion af smør

1.000 ton 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Andelsvirksomheder 42,5 42,5 44,5 54,1 57,1 73,8 74,5
Privatvirksomheder 0,4 0,4 0,5 0,5 0,2 0,2 0,2
I alt 42,9 42,9 45,0 54,6 57,3 74,0 74,7


Kilde: Mejeriforeningen

4-3 Smøreksporten fordelt på markedsområder

1.000 ton 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
EU - 28 23,1 20,0 20,8 21,3 21,0 30,6 28,7
Øvrige Europa 2,6 1,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,5
Afrika 1,0 1,3 1,5 1,2 1,5 1,1 1,5
Nordamerika 0,3 0,2 0,2 0,4 0,2 0,2 0,3
Mellem- og Sydamerika 0,2 0,3 0,4 0,3 0,4 0,4 0,5
Nær- og Mellemøsten 7,9 8,4 12,4 12,5 11,0 16,5 14,4
Øvrige Asien 1,1 1,3 1,9 2,4 2,3 3,0 3,6
Oceanien 0,6 0,6 0,6 0,5 0,7 0,7 0,6
Eksport i alt 36,9 33,2 37,8 38,9 37,2 52,5 50,0


Kilde: Danmarks Statistik
inkl. reeksport

4-4 Smøreksporten fordelt på aftagerlande

Ton 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Storbritannien 7.655 6.542 6.026 6.711 6.572 5.943 6.419
Tyskland 3.636 1.320 3.055 2.794 3.303 6.091 5.214
Italien 485 785 582 843 738 724 1.228
Grækenland 801 809 968 1.069 1.107 1.124 1.140
Frankrig 3.481 3.062 2.305 758 684 1.563 1.080
Belgien 244 815 384 810 655 1.675 804
Sverige 4.638 3.948 4.665 4.075 3.707 4.269 3.711
Finland 31 29 61 78 91 106 126
Holland 857 1.582 1.569 2.410 2.749 7.268 7.773
Spanien 228 353 295 309 235 391 287
Polen 710 517 623 1.107 724 893 594
Cypern 79 76 91 95 98 108 105
Østrig 147 89 39 93 119 144 7
Ungarn 37 32 45 41 97 87 62
Øvrige EU-28 111 73 59 120 150 202 179
EU-28 i alt 23.140 20.032 20.766 21.312 21.029 30.588 28.729
Norge 20 166 63 137 33 52 54
Rusland 2.450 907 0 0 0 0 0
Tyrkiet 54 7 15 38 13 13 221
Egypten 609 771 880 600 471 304 588
Saudi Arabien 1.428 2.454 5.679 5.599 3.622 8.491 5.408
Libanon 1.794 1.676 1.782 1.644 1.755 1.806 1.556
For. Arab. Emir. 2.205 1.714 2.049 2.214 2.161 2.275 2.838
Kuwait 605 536 648 748 686 513 710
Jordan 234 299 387 327 362 392 376
Oman 364 380 442 482 479 571 603
Irak 225 244 187 256 385 501 765
Qatar 418 530 610 569 793 1.058 1.150
Bahrain 184 209 253 225 262 268 271
Malaysia 65 51 147 180 310 413 719
Singapore 144 140 130 302 406 633 666
Hongkong 276 178 188 170 335 301 301
Kina 192 230 677 341 212 298 345
Sydkorea 45 25 31 173 181 427 529
Sydafrika 81 168 268 221 416 344 344
Mexico 92 115 185 158 141 197 341
USA 206 179 163 294 126 127 203
Australien 634 554 576 480 668 705 601
Øvrige lande 1.405 1.665 1.704 2.442 2.346 2.241 2.730
Tredie lande 13.732 13.199 17.063 17.601 16.164 21.929 21.319
Eksport i alt 36.871 33.231 37.829 38.913 37.193 52.517 50.048


Kilde: Danmarks Statistik
inkl. reeksport

4-5 Eksport af smørolie

1.000 ton 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
EU-28 1,0 1,1 0,4 0,4 0,3 0,5 3,0
3. lande 0,1 0,4 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2
Eksport i alt 1,1 1,5 0,6 0,5 0,6 0,8 3,2


Kilde: Danmarks Statistik
inkl. reeksport

4-6 Import af smør

1.000 ton 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
EU-28 10,1 11,9 14,0 9,4 6,6 8,1 8,5
3. lande 4,5 5,2 1,8 1,3 1,3 2,2 2,6
Import i alt 14,6 17,2 15,8 10,8 7,9 10,2 11,1


Kilde: Danmarks Statistik

4-7 Import af smørolie etc

1.000 ton 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
EU-28 1,2 1,1 1,8 2,8 4,1 4,1 4,7
3. lande 1,4 1,3 5,5 4,0 2,2 3,6 0,8
Import i alt 2,6 2,4 7,3 6,8 6,3 7,7 5,5


Kilde: Danmarks Statistik

05 Ost

5-1 Mejerivirksomheder med osteproduktion

Antal 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Andelsvirksomheder 9 8 8 8 8 7 7
Privatvirksomheder 11 11 11 11 11 11 11
Virksomheder i alt 20 19 19 19 19 18 18
Produktionsanlæg 36 34 34 34 34 33 33


Kilde: Mejeriforeningen

5-2 Produktion af ost

1.000 ton 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Andelsvirksomheder 284,8 329,1 353,6 402,6 408,4 414,2 418,5
Privatvirksomheder 40,2 40,0 38,9 40,1 38,3 38,5 38,9
I alt 325,0 369,1 392,5 442,7 446,7 452,7 457,4


Kilde: Mejeriforeningen

5-3 Osteproduktion fordelt efter fedtindhold

1.000 ton 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Fedtindhold over 55+ 89,1 81,6 83,0 95,4 109,6 106,8 115,3
Fedtindhold over 30+ til og med 55+ 209,1 256,0 277,0 318,0 314,0 322,7 315,9
Fedtindhold over 0+ til og med 30+ 26,7 31,5 32,5 29,3 23,1 23,2 26,2
I alt 324,9 369,1 392,5 442,7 446,7 452,7 457,4


Kilde: Mejeriforeningen

5-4 Osteproduktion fordelt efter kategorier

1.000 ton 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Blød ost 76,6 77 77,5 88,3 79,1 79,1 76,7
Halvfast ost 16,3 17,5 14,5 16,9 22,8 22,8 29,4
Fast ost 114,3 164 189 218,9 231,8 242,7 246,7
Hård ost 4,3 3,3 4,6 2,4 5,7 5,5 4,3
Ekstra hård ost 0,0 0,1 1,2 0,1 0,6 0,0 0,0
Frisk ost 113,4 107,2 105,7 116,1 106,7 102,6 100,3
I alt 324,9 369,1 392,5 442,7 446,7 452,7 457,4


Kilde: Mejeriforeningen

5-5 Osteeksport fordelt på markedsområder

1.000 ton 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
EU - 28 237,2 255,6 275,5 302,3 307,0 314,1 315,9
Øvrige Europa 26,6 22,4 8,7 8,8 9,6 10,7 11,2
Afrika 2,7 2,5 2,7 3,3 2,9 3,4 3,3
Nordamerika 10,7 9,7 9,4 9,8 10,8 10,0 9,1
Mellem- og Sydamerika 1,6 1,9 3,0 3,9 2,9 2,3 2,3
Nær- og Mellemøsten 1,9 3,1 3,8 4,8 6,9 6,7 7,6
Øvrige Asien 12,7 15,5 22,2 31,5 37,4 36,1 37,4
Oceanien 2,3 2,6 4,3 3,3 4,0 3,6 3,3
Eksport i alt 295,6 313,3 329,5 367,7 381,6 386,8 390,1


Kilde: Danmarks Statistik inkl. reeksport

5-6 Osteeksporten fordelt på aftagerlande

Ton 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019  
Frankrig 7.935 8.432 9.961 9.867 10.650 10.889 9.589  
Holland 11.942 19.313 16.702 17.851 17.565 20.161 20.875  
Tyskland 84.337 85.198 89.868 100.189 99.173 99.178 97.651  
Italien 4.748 4.323 5.786 5.096 7.399 9.563 9.653  
Storbritannien 31.934 35.067 36.806 44.656 46.550 49.523 51.361  
Irland 1.200 1.406 1.217 1.298 540 68 85  
Grækenland 6.101 5.256 5.888 6.409 6.148 6.648 7.478  
Portugal 498 579 653 686 578 585 596  
Spanien 16.923 17.659 19.575 19.850 20.381 19.620 21.636  
Belgien 6.532 10.018 9.886 9.699 7.403 7.960 6.900  
Sverige 40.587 42.135 43.807 46.131 52.483 52.953 51.535  
Finland 15.861 17.229 23.210 24.558 24.190 21.298 22.291  
Østrig 4.312 3.552 3.888 4.697 3.218 4.921 3.753  
Bulgarien 87 195 251 369 660 804 1.399  
Polen 1.638 2.289 4.442 6.239 5.086 4.969 5.081  
Cypern 615 545 475 566 627 647 792  
Rumænien 537 537 890 1.745 1.507 1.354 1.957  
Ungarn 398 674 767 1.052 1.094 1.240 1.539  
Øvrige EU-28 979 1.188 1.384 1.303 1.785 1.743 1.726  
EU-28 237.164 255.595 275.455 302.261 307.036 314.124 315.896  
Rusland 18.600 14.137 580 0 0 0 0  
Norge 5.246 5.480 5.336 5.760 6.336 7.000 7.109  
Schweiz 1.478 1.438 1.463 1.452 1.603 1.819 1.699  
Egypten 1.089 1.101 1.254 1.054 779 1.066 1.140  
Sydafrika 499 421 462 686 656 644 612  
Mexico 328 352 996 2.178 1.157 483 399  
USA 8.703 7.629 7.206 7.631 8.411 7.491 6.578  
Canada 1.402 1.452 1.590 1.576 1.791 1.873 1.904  
Grønland 582 577 615 637 634 613 623  
Færøerne 665 703 743 777 798 793 831  
Jordan 106 124 210 353 1.530 1.227 1.338  
Saudi-Arabien 172 145 943 1.203 1.639 1.461 2.223  
For.Arab.Emirater 607 1.103 1.001 1.141 1.184 1.176 1.260  
Libanon 342 550 551 582 746 902 985  
Filippinerne 353 434 692 1.076 1.142 2.254 2.084  
Malaysia 408 426 796 1.230 1.623 1.230 1.168  
Singapore 546 610 698 931 962 1.000 1.103  
Kina 664 1.233 2.908 3.043 4.286 4.253 4.666  
Japan 7.391 8.633 11.210 13.556 17.839 18.520 17.613  
Sydkorea 1.852 2.187 3.139 7.713 7.459 5.818 7.519  
Australien 1.583 1.643 2.128 1.452 2.257 2.247 2.083  
New Zealand 681 913 2.112 1.845 1.696 1.369 1.132  
Øvrige lande 5.174 6.430 7.458 9.604 10.041 9.471 10.132  
Tredje lande 58.473 57.720 54.090 65.480 74.571 72.710 74.200  
Eksport i alt 295.637 313.315 329.546 367.741 381.607 386.834 390.096  


Kilde: Danmarks Statistik
inkl. reeksport

5-7 Osteimporten fordelt på lande

Ton 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Frankrig 6.506 8.525 8.843 8.875 10.755 10.261 8.178
Holland 10.352 10.693 12.887 12.022 13.629 14.523 11.633
Tyskland 29.755 25.194 26.584 24.519 25.669 30.884 35.342
Italien 7.777 6.152 6.954 7.621 6.506 6.046 6.780
Storbritannien 5.316 8.255 8.877 9.399 10.527 11.603 11.167
Irland 3.080 3.074 1.170 1.548 1.678 2.023 1.595
Grækenland 662 735 722 809 893 1.387 1.485
Spanien 337 508 675 902 527 497 599
Belgien 4.888 5.279 6.311 2.238 1.166 1.215 1.380
Sverige 8.217 7.578 7.791 9.165 11.310 11.469 12.855
Finland 137 353 349 1.446 1.839 1.751 1.939
Østrig 2.657 2.863 2.842 3.066 2.425 2.677 2.579
Polen 634 1.037 1.570 4.726 4.610 4.511 4.089
Litauen 14 37 220 161 188 178 83
Cypern 222 539 669 603 864 1.187 1.350
Tjekkiet 132 68 57 294 502 551 592
Bulgarien 104 136 114 110 157 128 156
Øvrige EU-28 117 119 23 52 71 72 111
EU-28 80.908 81.146 86.659 87.555 93.317 100.963 101.915
Norge 847 253 700 73 88 397 139
Schweiz 98 90 22 111 221 90 39
New Zealand 0 0 0 0 0 1 0
Australien 0 0 0 0 0 0 0
Uruguay 0 0 0 0 16 54 31
USA 0 0 0 0 0 0 1
Øvrige lande 0 0 0 1 0 1 1
3. lande 945 342 722 185 326 543 211
Import i alt 81.853 81.488 87.381 87.740 93.643 101.506 102.126


Kilde: Danmarks Statistik

06 Konsummælk

6-1 Mejerivirksomheder med konsumælkproduktion

Antal 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Andelsvirksomheder 4 4 4 4 4 4 4
Privatvirksomheder 4 4 3 3 2 2 2
Virksomheder i alt 8 8 7 7 6 6 6
Produktionsanlæg 14 14 13 13 13 12 12


Kilde: Mejeriforeningen

6-2 Produktion af konsummælkproduktion opdelt på andels- og privatmejerier

1.000 ton 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Andelsvirksomheder 781,3 788,9 803,6 803,0 806,6 799,3 776,3
Privatvirksomheder 7,5 4,8 7,3 7,3 0,5 0,4 0,4
I alt 788,8 793,6 810,9 810,3 807,0 799,7 776,6


Kilde: Mejeriforeningen

6-3 Produktion af konsummælkprodukter

1.000 ton 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Sødmælk 60,7 68,1 84,3 89,2 93,1 97,1 104,0
Letmælk 157,3 153,5 157,4 162,0 164,4 169,7 171,6
Skummetmælk 292,6 287,5 278,8 269,1 260,6 248,0 238,8
Konsummælk i alt 510,7 509,1 520,5 520,2 518,1 514,7 514,5
Kærnemælk 16,0 15,6 13,7 13,1 11,4 12,7 10,9
Fløde 34,1 37,3 41,0 41,9 47,3 44,9 44,1
Cream fraiche 13,0 12,5 13,2 14,1 14,4 13,8 14,1
Yoghurt 75,8 79,1 82,3 82,8 81,5 78,6 66,3
Andre syrnede prod. 27,9 29,1 29,8 31,2 30,8 27,7 23,2
Cacaomælk 54,9 50,8 56,3 52,8 50,3 48,9 50,9
Mælkebaserede drikkevarer 15,7 17,4 18,5 20,5 19,0 21,2 15,0
Andre friske produkter 40,9 42,7 35,7 33,5 34,2 37,2 37,8
Konsummælkprodukter i alt 788,8 793,6 810,9 810,3 807,0 799,7 776,6


Kilde: Mejeriforeningen

6-4 Eksport af konsummælkprodukter

1.000 ton 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Konsummælk 32,4 32,5 42,4 46,0 59,6 63,4 64,1
Fløde 9,2 12,1 24,3 17,8 17,4 16,9 17,1
Yoghurt 13,1 8,3 11,3 12,3 9,7 11,0 5,0
Andre syrnede prod. 0,7 1,6 3,3 4,8 4,7 4,9 2,1
Cacaomælk 17,1 16,6 18,4 17,3 15,3 15,1 17,0
I alt 72,4 71,2 99,6 98,2 106,7 111,2 105,3


Kilde: Danmarks Statistik inkl. reeksport

6-5 Import af konsummælkprodukter

1.000 ton 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Konsummælk 29,1 28,1 22,3 22,1 20,9 19,1 15,1
Fløde 10,0 6,5 6,7 8,7 4,0 4,3 4,1
Yoghurt 13,7 13,5 14,3 12,7 13,1 17,9 21,2
Andre syrnede prod. 5,5 6,6 6,5 6,3 10,0 9,6 9,5
Cacaomælk 6,2 8,6 6,1 7,8 8,1 7,6 7,8
I alt 64,5 63,3 55,9 57,5 56,2 58,7 57,7


Kilde: Danmarks Statistik

07 Mælkekonserves

7-1 Mejerivirksomheder med produktion af mælkekonserves

Antal 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Virksomheder i alt 1 1 1 1 1 1 1
Produktionsanlæg 4 4 4 4 4 4 4


Kilde: Mejeriforeningen

7-2 Produktion af mælkekonserves

1.000 tons 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Sødmælkspulver 65,4 58,3 63,2 55,2 50,0 45,7 50,6
Skummetmælkspulver 46,1 40,2 34,2 43,1 48,1 60,4 54,7
Vallepulver 34,6 32,9 31,6 29,0 36,8 39,1 65,9
Øvrige produkter 1) 72,4 86,5 117,1 132,6 141,8 122,3 88,0
I alt 218,6 217,9 246,1 259,9 276,7 267,5 259,2


1) Inkl. steril fløde
Kilde: Mejeriforeningen

7-3 Eksport af mælkekonserves

1.000 ton 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Sødmælkspulver 65,7 58,6 63,3 58,6 52,5 45,1 50,0
Skummetmælkspulver 26,4 17,4 21,4 16,8 15,8 25,8 22,9
Modermælkserstatning 25,4 29,6 26,7 28,1 38,9 37,6 37,8
Vallepulver 30,4 31,8 32,4 42,9 44,0 39,5 45,2
Øvrige produkter 18,1 12,9 21,2 23,7 50,1 59,9 68,9
I alt 166,0 150,3 165,0 170,1 201,3 208,0 224,7


Kilde: Danmarks Statistik inkl. reeksport

7-4 Import af mælkekonserves

1.000 ton 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Skummetmælkspulver 3,5 5,3 4,2 4,1 4,6 4,6 4,0
Sødmælkspulver 2,2 2,7 3,3 2,8 2,3 3,0 12,9
Vallepulver 16,6 19,9 18,0 16,8 18,7 20,3 23,1
Kasein og Kaseinat 0,7 1,1 1,0 1,8 1,1 1,9 1,3
Modermælkserstatning 2,9 2,2 1,9 1,7 1,8 2,4 2,0
Øvrige produkter 26,3 27,6 30,6 28,4 24,4 27,9 38,1
I alt 52,2 58,9 59,0 55,5 52,9 60,1 81,3


Kilde: Danmarks Statistik

7-5 Eksport af sødmælkspulver

1.000 ton 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
EU - 28 5,6 2,6 3,9 3,2 2,0 2,4 4,3
Øvrige Europa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Afrika 7,9 9,1 7,7 6,7 8,4 4,5 5,6
Nordamerika 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2
Mellem- og Sydamerika 9,8 9,4 7,7 9,0 8,0 6,0 5,2
Nær- og Mellemøsten 30,9 29,2 35,0 30,9 26,1 24,9 28,1
Øvrige Asien 11,4 8,2 8,9 8,6 7,7 7,1 6,6
Oceanien 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0
I alt 65,7 58,6 63,3 58,6 52,5 45,1 50,0


Kilde: Danmarks Statistik inkl. reeksport

7-6 Eksport af modermælkserstatning

1.000 ton 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
EU - 28 5,6 2,6 3,9 3,2 2,0 2,4 4,3
Øvrige Europa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Afrika 7,9 9,1 7,7 6,7 8,4 4,5 5,6
Nordamerika 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2
Mellem- og Sydamerika 9,8 9,4 7,7 9,0 8,0 6,0 5,2
Nær- og Mellemøsten 30,9 29,2 35,0 30,9 26,1 24,9 28,1
Øvrige Asien 11,4 8,2 8,9 8,6 7,7 7,1 6,6
Oceanien 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0
I alt 65,7 58,6 63,3 58,6 52,5 45,1 50,0


Kilde: Danmarks Statistik inkl. reeksport

08 Økologi

8-1 Økologisk mælkeproduktion

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Antal bedrifter 392 375 360 352 390 432 421
Indvejning 1.000 ton 482 482 470 505 594 690 710


Kilde: Mejeriforeningen

8-2 Produktion af økologiske mejeriprodukter

1.000 tons 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Sødmælk 12,5 14,3 14,9 12,1 15,5 18,8 19,5
Letmælk 27,4 28,6 28,1 28,8 31,2 38,0 39,7
Skummetmælk 102,1 102,1 100,9 99,5 98,4 102,9 96,8
Konsummælk i alt 141,9 144,9 143,9 140,3 145,0 159,6 156,0
Kærnemælk 4,6 5,0 4,6 4,9 3,8 4,7 3,9
Fløde 3,6 3,9 4,4 4,6 6,6 6,3 6,2
Creme Fraiche 1,2 1,2 1,5 1,7 2,1 1,7 1,5
Syrnede mælkeprodukter 18,0 18,2 17,8 18,6 21,4 23,7 25,6
Cacaomælk 0,5 0,6 0,8 0,7 0,8 1,5 1,8
Mælkebaserede drikkevarer 1,4 1,3 1,2 1,3 2,0 2,3 2,0
Andre friske produkter 0,5 0,5 1,1 1,3 0,6 1,8 2,4
Konsummælkprodukter i alt 171,8 175,6 175,3 173,4 182,4 201,6 199,4
Smør 3,2 3,8 5,0 7,3 8,1 13,4 14,5
Ost 4,3 6,7 6,9 6,8 7,9 9,8 12,3

 

09 Forbrug

9-1 Forbruget af mejeriprodukter

1.000 ton 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Sødmælk 72,8 76,8 85,7 91,7 96,2 95,7 99,1
Letmælk 135,5 131,2 126,9 127,3 125,6 127,4 123,4
Skummetmælk 300,3 295,2 286,9 275,9 257,7 247,3 237,9
Konsummælk i alt 508,6 503,2 499,5 494,9 479,4 470,4 460,5
Kærnemælk 16,0 15,6 13,7 13,1 11,4 12,7 10,9
Fløde 41,4 37,4 39,9 40,2 37,7 36,0 34,2
Creme fraiche 15,8 15,8 16,0 16,4 17,1 16,5 16,4
Yoghurt 76,8 84,2 85,2 83,4 84,9 85,5 82,5
Andre syrnede produkter 29,9 30,6 30,2 30,3 33,5 29,8 28,3
Cacaomælk 44,0 42,8 44,0 44,6 43,1 41,5 41,6
Mælkebaserede drikkevarer 15,7 16,6 15,2 17,1 16,7 19,8 14,7
Andre friske produkter 18,2 18,6 18,1 17,3 22,9 16,8 16,3
Konsummælkprodukter i alt 766,4 764,9 761,6 757,3 746,7 729,0 705,4


Kilde: Landbrug & Fødevarer

9-2 Forbrug af mejeriprodukter pr indbygger

Kg 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Sødmælk 13,0 13,6 15,1 16,0 16,7 16,5 17,0
Letmælk 24,2 23,3 22,3 22,2 21,8 22,0 21,2
Skummetmælk 53,5 52,3 50,5 48,2 44,7 42,7 40,9
Konsummælk i alt 90,7 89,2 88,0 86,5 83,2 81,2 79,2
Kærnemælk 2,9 2,8 2,4 2,3 2,0 2,2 1,9
Fløde 7,4 6,6 7,0 7,0 6,5 6,2 5,9
Creme fraiche 2,8 2,8 2,8 2,9 3,0 2,8 2,8
Yoghurt 13,7 14,9 15,0 14,6 14,7 14,8 14,2
Andre syrnede produkter 5,3 5,4 5,3 5,3 5,8 5,1 4,9
Cacaomælk 7,8 7,6 7,7 7,8 7,5 7,2 7,2
Mælkebaserede drikkevarer 2,8 2,9 2,7 3,0 2,9 3,4 2,5
Andre friske produkter 3,2 3,3 3,2 3,0 4,0 2,9 2,8
Konsummælkprodukter i alt 136,6 135,6 134,1 132,3 129,6 125,9 121,3


Kilde: Landbrug & Fødevarer

10 Priser

10-1 Afregningspris for mælk

Øre pr kg mælk 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Udbetalt mælkepris 295 302 241 228 286 279 268
               
Produktionsafgift 0,45 0,75 0,80 0,80 0,80 0,80 0,10
Adm.-bidrag til Mælkeudvalget 0,13 0,05 0,01 - - - -


Kilde: Landbrug & Fødevarer

10-2 Detailpriser på udvalgte mejeriprodukter

DKK pr. enhed Enhed 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Sødmælk 1/1 l 7,53 7,98 6,91 6,67 7,70 8,59 8,99
Letmælk 1/1 l 6,90 7,73 6,75 6,83 7,56 8,70 9,01
Minimælk 1/1 l 6,32 7,00 5,85 5,96 7,03 7,85 8,14
Skummetmælk 1/1 l 6,01 6,72 5,79 5,69 6,53 7,84 8,11
Kærnemælk 1/1 l 7,84 8,62 7,85 - - - -
Piskefløde ½ l 14,22 15,20 14,21 - - - -
Creme Fraiche 18% ½ l 11,13 10,80 9,93 - - - -
Yoghurt m/frugt 1/1 l 13,86 14,58 13,93 - - - -
Yoghurt fedtfattig 1/1 l 15,52 16,36 15,60 - - - -
Smør 250 g 16,68 17,17 17,07 - - - -
Blandingssmør 250 g 15,67 16,34 15,59 - - - -
Fast ost 45+ 1 kg 85,34 89,93 90,44 - - - -
Ost 13% fedt 1 kg 76,15 85,04 87,42 - - - -
Brie 60+ 250 g 22,86 24,22 25,17 - - - -
Økologiske produkter                
Sødmælk 1/1 l 10,11 10,52 10,25 10,06 10,81 11,11 12,02
Letmælk 1/1 l 8,78 9,34 9,25 9,10 9,53 9,74 10,44
Minimælk 1/1 l 8,22 8,87 8,50 8,24 9,00 9,32 9,98
Skummetmælk 1/1 l 7,79 8,41 8,24 8,15 8,59 8,80 9,60
Yoghurt, fedtfattig 1/1 l 17,13 17,66 17,60 - - - -


Kilde: Danmarks Statistik

Download den seneste udgave af mejerstatistikken her