Mejeristatistik

Hvor mange ton ost producerer vi i Danmark om året? Hvor meget yoghurt spiser en dansker i gennemsnit? Hvilke lande eksporterer vi flest mejeriprodukter til? Disse spørgsmål og mange flere kan man finde svar på i Mejeristatistikken, der sætter aktuelle tal på mælkesektoren og mejeribranchen i Danmark.

Mejeristatistik er et aktuelt opslagsværk, der sætter tal på stort set alle aspekter af den danske mælkesektor. Statistikken er inddelt i 10 hovedkapitler, som man kan gå på opdagelse i, ved at klikke sig frem i drop-down menuen nedenfor på siden.

Download: Man kan også hente den samlede Mejeristatistik som PDF-fil

Statistik i 10 hovedkapitler

01 Mejeribrugets økonomi

1-1 Eksportværdien af fødevarer herunder mejeriprodukter

Mia. kr. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Fødevarer 107,9 108,3 112,4 118,5 113,8 120,6 120,3
Mejeriprodukter 16,8 16,8 17,8 20,9 21,0 21,0 19,9
Mejeriprodukter i % 15,6 15,5 15,9 17,6 18,5 17,4 16,5

Kilde: Danmarks Statistik inkl. reeksport

 

1-2 Eksportværdien af mejeriprodukter

Mia. kr. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Smør 1,26 1,43 1,49 1,68 2,26 1,97 1,76
Ost 9,50 9,27 9,68 11,14 11,01 10,71 10,48
Mælkekonserves 4,07 3,93 4,25 5,34 5,08 5,54 4,96
Konsummælkprod. 2,02 2,19 2,41 2,75 2,66 2,75 2,67
I alt 16,85 16,81 17,83 20,91 21,01 20,97 19,87

Kilde: Danmarks Statistik inkl. reeksport

 

1-3 Eksportværdi af mejeriprodukter fordelt på markedsområder

Mio. kr. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
EU27 8.430 8.286 8.888 10.325 10.654 10.114 9.186
Øvrige Europa 2.199 2.366 2.458 2.724 2.668 2.614 2.439
Afrika 490 434 330 403 342 395 466
Nordamerika 519 548 621 786 675 657 606
Mellem- og Sydamerika 529 557 594 625 562 525 550
Nær- og Mellemøsten 1.302 1.646 1.510 1.608 1.823 1.988 1.999
Øvrige Asien 2.637 2.161 2.697 3.505 3.419 3.646 3.553
Oceanien 198 266 219 299 278 252 301
Diskretioneret  544 551 516 637 593 782 768
I alt  16.848 16.815 17.832 20.913 21.014 20.974 19.868

Kilde: Danmarks Statistik inkl. reeksport

 

1-4 Eksportværdien af mejeriprodukter til udvalgte lande

Mio. kr. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Tyskland 3.090 2.983 3.225 3.751 3.757 3.573 3.242
Sverige 1.971 1.837 2.106 2.465 2.389 2.015 1.900
Spanien 654 632 630 760 766 805 868
Holland 687 635 744 929 1.164 1.160 871
Finland 621 751 733 733 698 682 590
Frankrig 339 335 318 414 453 417 360
Grækenland 214 228 253 278 303 319 278
Italien 149 160 143 216 246 291 257
Belgien 279 251 236 249 295 231 175
Polen 90 121 204 191 186 193 243
Østrig 74 64 68 74 94 72 53
Rumænien 36 37 54 50 53 72 64
Ungarn 27 34 34 42 65 57 76
Øvrige EU-27 198 219 141 172 186 228 210
EU-27 8.430 8.286 8.888 10.325 10.654 10.114 9.186
Storbritanien 1.668 1.874 1.915 2.095 2.001 1.913 1.702
EU-27 + UK 10.098 10.160 10.803 12.420 12.656 12.028 10.888
Norge 363 340 366 415 470 480 514
Schweiz 86 77 93 120 79 79 81
Grønland 84 87 88 90 91 93 95
USA 347 363 439 586 468 428 354
Canada 88 98 94 110 116 136 157
Dominikanske Rep. 367 308 376 356 315 303 303
Rusland 712 145 75 117 112 109 144
Australien 149 191 145 212 195 176 227
New Zealand 48 73 72 86 81 73 72
Sydkorea 77 90 230 263 229 271 366
Kina 809 811 1.187 1.616 1.462 1.616 1.442
Taiwan 118 95 93 112 101 115 99
Japan 347 366 433 615 618 629 622
Nigeria 148 172 107 150 46 97 127
Egypten 147 137 95 85 108 131 135
Saudi-Arabien 164 373 370 295 555 456 456
Oman 443 423 358 360 357 436 397
For.Arab.Emirater 190 280 255 336 312 368 398
Yemen 145 161 94 104 79 121 153
Libanon 187 189 181 206 208 200 125
Pakistan 83 110 116 114 153 86 106
Øvrige lande 2.771 3.089 3.161 3.602 3.610 3.672 3.541
3. lande 7.875 7.978 8.428 9.951 9.767 10.077 9.914
Diskretioneret 544 551 516 637 593 782 768
Eksport i alt 16.848 16.815 17.832 20.913 21.014 20.974 19.868


Kilde: Danmarks Statistik inkl. reeksport

02 Producentleddet

2-1 Kvægbestanden ved december tællinger

1.000 stk. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Køer og kvier som har kælvet 643 664 657 664 655 646 645
Heraf ammekøer 96 94 92 89 85 83 80
Malkekøer 547 570 565 575 570 563 565
Kvæg i alt 1.553 1.566 1.554 1.558 1.530 1.500 1.500

Kilde: Danmarks Statistik

 

2-2 Gennemsnitlig ydelse pr malkeko

Kg. pr. ko 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20
Mælk 9.663 9.961 10.008 10.106 10.263 10.468 10.504
Kg smørfedt 410 420 430 432 435 451 450
Kg protein 337 347 351 357 363 376 378

Kilde: SEGES

 

2-3 Nøgletal for mælkeleverende ejendomme

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Antal mælkeproducenter 3.558 3.427 3.295 3.106 2.955 2.831 2.691
Gns. leverance i ton pr ejendom 1.437 1.540 1.631 1.769 1.900 1.983 2.106
Gns. antal køer 154 166 171 185 193 199 210

Kilde: Mejeriforeningen, Landbrug & Fødevarer

 

2-4 Malkebedrifter fordelt efter mælkeleverance

Ton 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Under 250 295 243 260 237 179 174 152
250-500 394 384 351 290 256 239 198
500-750 356 321 292 245 229 215 199
750-1000 355 326 296 266 250 218 203
1000-1250 413 380 325 302 283 257 243
1250-1500 450 413 388 320 297 293 274
1500-1750 293 296 276 277 258 238 225
1750-2000 245 234 226 238 216 191 180
2000-2250 167 173 161 162 176 170 172
2250-2500 111 111 115 114 123 126 123
2500-3000 184 194 189 189 178 173 176
3000-3500 113 125 131 139 138 128 133
3500-4000 61 65 88 96 97 115 89
4000-5000 66 82 91 101 119 128 140
over 5000 55 80 106 130 156 166 184
I alt 3.558 3.427 3.295 3.106 2.955 2.831 2.691

Kilde: Mejeriforeningen, Landbrug & Fødevarer

 

2-5 Mælkekvalitet - totalkim (cfu)/ml

Procent af prøver 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
0 - 15.000 83,7 80,3 83,2 84,9 83,5 82,9 83,1
15.001 - 30.000 9,5 11,8 10,8 9,7 10,4 11,0 11,0
30.001 - 50.000 3,2 4,1 3,1 2,8 3,00 3,2 3,2
50.001 - 100.000 1,9 2,2 1,6 1,5 1,8 1,7 1,6
100.001 - 200.000 0,8 0,8 0,7 0,6 0,7 0,6 0,6
over 200.000 0,9 0,8 0,6 0,5 0,6 0,6 0,5
I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Geometrisk gns. 7.280 8.190 7.690 7.100 7.460 7.740 7.710

Kilde: SEGES

 

2-6 Mælkekvalitet - celletal/ml

Procent af prøver 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
0 - 200.000 46,2 53,2 47,2 47,6 45,5 48,0 53,0
200.001 - 300.000 37,5 34,2 38,1 38,5 40,6 39,0 36,1
300.001 - 400.000 12,5 9,7 11,4 10,9 11,0 10,3 8,7
400.001 - 500.000 2,9 2,2 2,5 2,2 2,2 2,1 1,7
over 500.000 0,9 0,7 0,8 0,8 0,7 0,6 0,5
I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Geometrisk gns. 207.300 195.300 205.800 204.400 207.500 203.700 194.300

Kilde: SEGES

03 Mælkeindvejning

3-1 Indvejning af mælk fordelt på landsdele (incl. økologisk mælk) fra producenter, fordelt på landsdele

1.000 tons 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Jylland 4.594 4.756 4.864 4.996 5.115 5.120 5.173
Fyn 263 264 260 259 262 263 263
Østl. øer 255 257 249 239 238 232 230
Hele landet 5.112 5.277 5.373 5.494 5.615 5.615 5.666

Kilde: Mejeriforeningen

 

3-2 Fedt- og proteinindhold i den indvejede mælk

Procent 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Fedt 4,21 4,24 4,33 4,25 4,24 4,32 4,30
Protein 3,49 3,51 3,54 3,58 3,58 3,59 3,62

Kilde: Mejeriforeningen

 

3-3 Indvejning af mælk fordelt på andels- og privatmejerier

Procent 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Andelsvirksomheder 95,1 95,0 94,8 94,0 94,0 93,3 92,3
Privatvirksomheder 4,9 5,0 5,2 6,0 6,0 6,7 7,7
I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Kilde: Mejeriforeningen

 

3-4 Anvendelse af mælkefedt og fedtfri mælk

% 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Mælkefedt              
Smør m.m. 37 34 34 34 37 38 37
Ost 41 41 43 44 44 43 44
Konsummælk 11 12 11 12 12 11 12
Mælkekonserves 8 8 7 7 6 6 6
Andet 3 5 5 3 1 2 1
Fedtfri mælk              
Ost 54 53 55 54 55 54 54
Konsummælk 15 15 15 15 15 14 14
Mælkekonserves 26 26 25 25 26 26 26
Andet 5 6 5 6 4 6 6

Kilde: Mejeriforeningen

 

3-5 Antal andels- og privatmejerier

Antal* 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Med direkte indvejning              
- Andels 9 9 9 9 8 8 7
- Private 11 10 10 10 9 9 8
Uden direkte indvejning              
- Andels 0 0 0 0 0 0 0
- Private 8 9 9 8 9 9 9
Virksomheder i alt 28 28 28 27 26 26 24
Produktionsanlæg i alt 54 54 54 54 52 51 49

* med indberetning af produktion til Mejeriforeningen

Kilde: Mejeriforeningen

 

3-6 Eksport og import af engrosmælk

1.000 ton 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Eksport 219,7 191,4 186,6 239,1 198,4 283,4 233,0
Import 20,0 26,1 38,0 46,9 60,1 60,3 63,2

Kilde: Danmarks Statistik inkl. reeksport

04 Smør

4-1 Mejerivirksomheder med smørproduktion

Antal* 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Andelsvirksomheder 4 4 4 4 4 4 4
Privatvirksomheder 7 7 7 6 6 6 6
Virksomheder i alt 11 11 11 10 10 10 10
Produktionsanlæg 12 12 12 12 12 12 12

* med indberetning af produktion til Mejeriforeningen
Kilde: Mejeriforeningen

 

4-2 Produktion af smør

1.000 ton 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Andelsvirksomheder 42,5 44,5 54,1 57,1 73,8 74,5 72,4
Privatvirksomheder 0,4 0,5 0,5 0,2 0,2 0,2 0,2
I alt 42,9 45,0 54,6 57,3 74,0 74,7 72,6

Kilde: Mejeriforeningen

 

4-3 Smøreksporten fordelt på markedsområder

1.000 ton 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
EU-27 13,5 14,7 14,6 14,5 24,6 22,3 19,2
Øvrige Europa 7,7 6,1 6,9 6,7 6,1 6,9 7,7
Afrika 1,3 1,5 1,2 1,5 1,1 1,5 1,4
Nordamerika 0,2 0,2 0,4 0,2 0,2 0,3 0,3
Mellem- og Sydamerika 0,3 0,4 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5
Nær- og Mellemøsten 8,4 12,4 12,5 11,0 16,5 14,4 13,6
Øvrige Asien 1,3 1,9 2,4 2,3 3,0 3,6 4,6
Oceanien 0,6 0,6 0,5 0,7 0,7 0,6 1,0
Eksport i alt 33,2 37,8 38,9 37,2 52,5 50,1 48,5

Kilde: Danmarks Statistik
inkl. reeksport

 

4-4 Smøreksporten fordelt på aftagerlande

Ton 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
   Tyskland 1.320 3.055 2.794 3.303 6.091 5.215 6.256
   Italien 785 582 843 738 724 1.225 836
   Grækenland 809 968 1.069 1.107 1.124 1.140 1.444
   Frankrig 3.062 2.305 758 684 1.563 1.083 163
   Belgien 815 384 810 655 1.675 810 275
   Sverige 3.948 4.665 4.075 3.707 4.269 3.712 4.340
   Finland 29 61 78 91 106 126 145
   Holland 1.582 1.569 2.410 2.749 7.268 7.773 4.278
   Spanien 353 295 309 235 388 287 109
   Polen 517 623 1.107 724 893 594 879
   Cypern 76 91 95 98 108 105 134
   Østrig 89 39 93 119 144 7 131
   Øvrige EU-27 104 104 160 247 290 241 210
EU-27 i alt 13.490 14.741 14.601 14.457 24.643 22.317 19.199
   Storbritannien 6.542 6.026 6.711 6.572 5.943 6.419 7.585
EU-27 + UK 20.032 20.766 21.312 21.029 30.586 28.735 26.784
    Norge 166 63 137 33 52 54 37
    Rusland 907 0 0 0 0 0 0
    Tyrkiet 7 15 38 13 13 221 10
    Egypten 771 880 600 471 304 588 587
    Saudi Arabien 2.454 5.679 5.599 3.622 8.491 5.408 4.974
    Libanon 1.676 1.782 1.644 1.755 1.806 1.556 878
    For. Arab. Emir. 1.714 2.049 2.214 2.161 2.275 2.838 2.734
    Kuwait 536 648 748 686 513 710 824
    Jordan 299 387 327 362 392 376 443
    Oman 380 442 482 479 571 603 684
    Irak 244 187 256 385 501 765 1.032
    Qatar 530 610 569 793 1.058 1.150 1.058
    Bahrain 209 253 225 262 268 271 382
    Malaysia 51 147 180 310 413 719 1.154
    Singapore 140 130 302 406 633 666 897
    Hongkong 178 188 170 335 301 301 183
    Kina 230 677 341 212 298 345 894
    Sydkorea 25 31 173 181 427 529 533
    Sydafrika 168 268 221 416 344 344 183
    Mexico 115 185 158 141 197 341 342
    USA 179 163 294 126 127 203 275
    Australien 554 576 480 668 705 601 1.023
   Øvrige lande 1.665 1.704 2.442 2.346 2.241 2.730 2.581
Tredie lande 19.741 23.089 24.312 22.735 27.872 27.737 29.293
Eksport i alt 33.231 37.829 38.913 37.193 52.515 50.054 48.492

Kilde: Danmarks Statistik
inkl. reeksport

 

4-5 Eksport af smørolie

1.000 ton 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
EU-27 0,8 0,1 0,1 0,1 0,3 2,5 1,4
3. lande 0,7 0,4 0,4 0,5 0,4 0,6 0,6
Eksport i alt 1,5 0,6 0,5 0,6 0,8 3,2 2,0

Kilde: Danmarks Statistik
inkl. reeksport

 

4-6 Import af smør

1.000 ton 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
EU-27 11,9 13,9 9,4 6,4 7,4 8,3 8,1
3. lande 5,3 1,8 1,4 1,5 2,4 2,7 0,7
Import i alt 17,2 15,8 10,8 7,9 9,8 11,0 8,8

Kilde: Danmarks Statistik

 

4-7 Import af smørolie etc

1.000 ton 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
EU-27 1,0 1,7 2,8 4,0 4,6 4,6 6,8
3. lande 1,4 5,6 4,1 2,3 3,8 1,1 1,5
Import i alt 2,4 7,3 6,8 6,3 8,5 5,7 8,3

Kilde: Danmarks Statistik

05 Ost

5-1 Mejerivirksomheder med osteproduktion

Antal* 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Andelsvirksomheder 8 8 8 8 7 7 7
Privatvirksomheder 11 11 11 11 11 11 11
Virksomheder i alt 19 19 19 19 18 18 18
Produktionsanlæg 34 34 34 34 33 33 32

* med indberetning af produktion til Mejeriforeningen
Kilde: Mejeriforeningen

 

5-2 Produktion af ost

1.000 ton 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Andelsvirksomheder 329,1 353,6 402,6 408,4 416,2 423,3 434,1
Privatvirksomheder 40,0 38,9 40,1 38,3 36,5 34,1 33,6
I alt 369,1 392,5 442,7 446,7 452,7 457,4 467,7

Kilde: Mejeriforeningen

 

5-3 Osteproduktion fordelt efter fedtindhold

1.000 ton 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Fedtindhold over 55+ 81,6 83,0 95,4 109,6 106,8 115,3 130,9
Fedtindhold over 30+ til og med 55+ 256,0 277,0 318,0 314,0 322,7 315,9 308,3
Fedtindhold over 0+ til og med 30+ 31,5 32,5 29,3 23,1 23,2 26,2 28,5
I alt 369,1 392,5 442,7 446,7 452,7 457,4 467,7

Kilde: Mejeriforeningen

 

5-4 Osteproduktion fordelt efter kategorier

1.000 ton 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Blød ost 77,0 77,5 88,3 79,1 79,1 76,7 75,6
Halvfast ost 17,5 14,5 16,9 22,8 22,8 29,4 35,6
Fast ost 164,0 189,0 218,9 231,8 242,7 246,7 247,7
Hård ost 3,3 4,6 2,4 5,7 5,5 4,3 4,6
Ekstra hård ost 0,1 1,2 0,1 0,6 0 0 0
Frisk ost 107,2 105,7 116,1 106,7 102,6 100,3 104,2
I alt 369,1 392,5 442,7 446,7 452,7 457,4 467,7

Kilde: Mejeriforeningen

 

5-5 Osteeksport fordelt på markedsområder

1.000 ton 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
EU-27 220,5 238,6 257,6 260,5 263,0 262,3 262,4
Øvrige Europa 57,5 45,5 53,5 56,2 60,1 62,5 64,4
Afrika 2,5 2,7 3,3 2,9 3,4 3,3 3,9
Nordamerika 9,7 9,4 9,8 10,8 10,0 9,1 8,2
Mellem- og Sydamerika 1,9 3,0 3,9 2,9 2,3 2,3 2,3
Nær- og Mellemøsten 3,1 3,8 4,8 6,9 6,7 7,6 7,6
Øvrige Asien 15,5 22,2 31,5 37,4 36,1 37,4 46,1
Oceanien 2,6 4,3 3,3 4,0 3,6 3,3 4,1
Eksport i alt 313,3 329,5 367,7 381,6 385,2 387,8 399,0

Kilde: Danmarks Statistik inkl. reeksport

 

5-6 Osteeksporten fordelt på aftagerlande

Ton 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Frankrig 8.432 9.961 9.867 10.650 10.835 9.571 10.226
Holland 19.313 16.702 17.851 17.565 20.108 20.831 20.995
Tyskland 85.198 89.868 100.189 99.173 98.249 96.740 97.565
Italien 4.323 5.786 5.096 7.399 9.600 9.633 8.473
Irland 1.406 1.217 1.298 540 66 83 39
Grækenland 5.256 5.888 6.409 6.148 6.600 7.304 6.098
Portugal 579 653 686 578 583 596 453
Spanien 17.659 19.575 19.850 20.381 19.500 21.351 23.603
Belgien 10.018 9.886 9.699 7.403 7.952 6.891 4.954
Sverige 42.135 43.807 46.131 52.483 52.630 51.086 53.140
Finland 17.229 23.210 24.558 24.190 21.261 22.197 21.275
Østrig 3.552 3.888 4.697 3.218 4.917 3.751 2.767
Bulgarien 195 251 369 660 788 1.326 1.114
Polen 2.289 4.442 6.239 5.086 4.959 5.066 6.621
Rumænien  537 890 1.745 1.507 1.372 1.956 1.752
Ungarn 674 767 1.052 1.094 1.232 1.455 1.354
Øvrige EU-27 1.733 1.858 1.869 2.412 2.332 2.445 1.995
EU-27 220.528 238.649 257.605 260.486 262.983 262.284 262.425
Storbritanien 35.067 36.806 44.656 46.550 49.468 51.342 53.075
EU-27 + UK 255.595 275.455 302.261 307.036 312.450 313.625 315.500
Rusland 14.137 580 0 0 0 0 0
Norge 5.480 5.336 5.760 6.336 7.000 7.097 7.600
Schweiz 1.438 1.463 1.452 1.603 1.818 1.699 1.444
Egypten 1.101 1.254 1.054 779 1.066 1.140 1.205
Sydafrika 421 462 686 656 644 612 646
Mexico 352 996 2.178 1.157 483 399 348
USA 7.629 7.206 7.631 8.411 7.491 6.578 5.541
Canada 1.452 1.590 1.576 1.791 1.873 1.904 2.081
Grønland 577 615 637 634 613 623 613
Færøerne 703 743 777 798 793 831 818
Jordan 124 210 353 1.530 1.227 1.338 1.148
Saudi-Arabien 145 943 1.203 1.639 1.461 2.223 1.848
For.Arab.Emirater 1.103 1.001 1.141 1.184 1.176 1.260 1.211
Libanon 550 551 582 746 902 985 458
Filippinerne 434 692 1.076 1.142 2.243 2.084 2.720
Malaysia 426 796 1.230 1.623 1.230 1.168 1.426
Singapore 610 698 931 962 1.000 1.103 1.180
Kina 1.233 2.908 3.043 4.286 4.253 4.666 7.780
Japan 8.633 11.210 13.556 17.839 18.520 17.613 17.976
Sydkorea 2.187 3.139 7.713 7.459 5.818 7.519 12.036
Australien 1.643 2.128 1.452 2.257 2.247 2.083 2.697
New Zealand 913 2.112 1.845 1.696 1.376 1.132 1.352
Øvrige lande 6.430 7.458 9.604 10.041 9.471 10.132 11.392
Tredje lande 57.720 54.090 65.480 74.571 72.704 74.188 83.520
Eksport i alt  313.315 329.546 367.741 381.607 385.154 387.813 399.020

Kilde: Danmarks Statistik
inkl. reeksport

 

5-7 Osteimporten fordelt på lande

Ton 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Frankrig 8.525 8.843 8.875 10.755 10.296 8.190 10.005
Holland 10.693 12.887 12.022 13.629 14.411 11.672 13.066
Tyskland 25.194 26.584 24.519 25.669 31.020 35.481 29.166
Italien 6.152 6.954 7.621 6.506 6.048 6.787 6.763
Irland 3.074 1.170 1.548 1.678 2.017 1.597 1.847
Grækenland 735 722 809 893 1.381 1.478 1.864
Spanien 508 675 902 527 495 597 578
Belgien 5.279 6.311 2.238 1.166 1.394 1.377 1.097
Sverige 7.578 7.791 9.165 11.310 11.456 12.856 14.005
Finland 353 349 1.446 1.839 1.766 1.948 1.089
Østrig 2.863 2.842 3.066 2.425 2.677 2.580 3.113
Polen 1.037 1.570 4.726 4.610 4.508 4.083 4.053
Litauen 37 220 161 188 177 83 348
Cypern 539 669 603 864 1.189 1.347 1.494
Tjekkiet 68 57 294 502 552 592 696
Bulgarien 136 114 110 157 128 158 139
Øvrige EU-27 119 23 52 71 72 109 109
EU-27 i alt 72.891 77.783 78.157 82.790 89.585 90.935 89.433
Storbritannien 8.255 8.877 9.399 10.527 11.609 11.137 11.187
EU-27 + UK 81.146 86.659 87.555 93.317 101.193 102.072 100.620
Norge 253 700 73 88 397 139 209
Schweiz 90 22 111 221 90 39 98
New Zealand 0 0 0 0 1 0 76
Australien 0 0 0 0 0 0 314
Uruguay 0 0 0 16 54 31 0
USA 0 0 0 0 0 1 0
Island 0 0 0 0 0 0 38
Øvrige 3. lande 0 0 1 0 1 1 0
3. lande i alt 8.597 9.599 9.584 10.853 12.152 11.348 11.922
Import i alt 81.488 87.381 87.740 93.643 101.736 102.284 101.355

Kilde: Danmarks Statistik

06 Konsummælk

6-1 Mejerivirksomheder med konsumælkproduktion

Antal* 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Andelsvirksomheder 4 4 4 4 4 4 4
Privatvirksomheder 4 3 3 3 3 3 3
Virksomheder i alt 8 7 7 7 7 7 7
Produktionsanlæg 14 13 13 13 12 11 11

* med indberetning af produktion til Mejeriforeningen
Kilde: Mejeriforeningen

 

6-2 Produktion af konsummælkproduktion opdelt på andels- og privatmejerier

1.000 ton 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Andelsvirksomheder 788,9 803,6 803,0 806,6 799,3 780,6 785,1
Privatvirksomheder 4,8 7,3 7,3 0,5 0,4 0,4 0,4
I alt 793,6 810,9 810,3 807,0 799,7 781,0 785,5

Kilde: Mejeriforeningen

 

6-3 Produktion af konsummælkprodukter

1.000 ton 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Sødmælk 68,1 84,3 89,2 93,1 97,1 104,4 113,5
Letmælk 153,5 157,4 162,0 164,4 169,7 172,1 155,8
Skummetmælk* 287,5 278,8 269,1 260,6 248,0 239,4 238,6
Konsummælk i alt 509,1 520,5 520,2 518,1 514,7 515,8 507,9
Kærnemælk 15,6 13,7 13,1 11,4 12,7 10,9 11,6
Fløde 37,3 41,0 41,9 47,3 44,9 44,3 50,3
Cream fraiche 12,5 13,2 14,1 14,4 13,8 14,1 14,8
Yoghurt 79,1 82,3 82,8 81,5 78,6 66,5 68,8
Andre syrnede prod. 29,1 29,8 31,2 30,8 27,7 25,7 29,7
Cacaomælk 50,8 56,3 52,8 50,3 48,9 50,9 48,3
Mælkebaserede drikkevarer 17,4 18,5 20,5 19,0 21,2 15,0 16,7
Andre friske produkter 42,7 35,7 33,5 34,2 37,2 37,8 37,6
Konsummælkprodukter i alt 793,6 810,9 810,3 807,0 799,7 781,0 785,5

*Inkl. skummetmælk med maks. 0,5 procent fedt

Kilde: Mejeriforeningen

 

6-4 Eksport af konsummælkprodukter

1.000 ton 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Konsummælk 32,5 42,4 46,0 54,5 61,4 69,7 56,3
Fløde 12,1 24,3 17,8 17,4 16,9 17,1 22,1
Yoghurt 8,3 11,3 12,3 9,7 10,9 5,0 8,9
Andre syrnede prod. 1,6 3,3 4,8 4,7 4,8 2,1 1,9
Cacaomælk 16,6 18,4 17,3 15,3 15,1 17,0 16,9
I alt 71,2 99,6 98,2 101,7 109,1 110,9 106,1

Kilde: Danmarks Statistik inkl. reeksport

 

6-5 Import af konsummælkprodukter

1.000 ton 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Konsummælk 28,1 22,3 22,1 20,9 19,0 15,3 12,9
Fløde 6,5 6,7 8,7 4,0 4,3 4,2 4,2
Yoghurt 13,5 14,3 12,7 13,1 17,9 21,2 19,3
Andre syrnede prod. 6,6 6,5 6,3 10,0 9,6 9,5 9,8
Cacaomælk 8,6 6,1 7,8 8,1 7,7 7,8 9,2
I alt 63,3 55,9 57,5 56,2 58,5 58,0 55,4

Kilde: Danmarks Statistik

07 Mælkekonserves

7-1 Mejerivirksomheder med produktion af mælkekonserves

Antal* 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Virksomheder i alt 1 1 1 1 1 1 1
Produktionsanlæg 4 4 4 4 4 4 4

* med indberetning til Mejeriforeningen
Kilde: Mejeriforeningen

 

7-2 Produktion af mælkekonserves

1.000 tons 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Sødmælkspulver 58,3 63,2 55,2 50,0 45,7 50,6 46,6
Skummetmælkspulver 40,2 34,2 43,1 48,1 60,4 54,7 50,7
Vallepulver 32,9 31,6 29,0 36,8 39,1 65,9 80,5
Øvrige produkter 1) 86,5 117,1 132,6 141,8 122,3 88,0 75,5
I alt 217,9 246,1 259,9 276,7 267,5 259,2 253,3

1) Inkl. steril fløde
Kilde: Mejeriforeningen

 

7-3 Eksport af mælkekonserves

1.000 ton 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Sødmælkspulver 58,6 63,3 58,6 52,5 45,1 50,0 44,3
Skummetmælkspulver 17,4 21,4 16,8 15,8 25,8 22,9 19,8
Modermælkserstatning 29,6 26,7 28,1 38,9 37,6 37,8 34,3
Vallepulver 31,8 32,4 42,9 44,0 39,5 45,2 41,6
Øvrige produkter 12,9 21,2 23,7 50,1 60,0 68,9 53,7
I alt 150,3 165,0 170,1 201,3 208,0 224,7 193,8

Kilde: Danmarks Statistik inkl. reeksport

 

7-4 Import af mælkekonserves

1.000 ton 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Skummetmælkspulver 5,3 4,2 4,1 4,6 4,5 4,1 4,7
Sødmælkspulver 2,7 3,3 2,8 2,3 2,9 12,8 4,7
Vallepulver 19,9 18,0 16,8 18,7 19,9 23,2 23,5
Kasein og Kaseinat 1,1 1,0 1,8 1,1 1,9 1,3 1,9
Modermælkserstatning 2,2 1,9 1,7 1,8 2,4 2,0 2,5
Øvrige produkter 27,6 30,6 28,4 24,4 28,0 38,1 30,3
I alt 58,9 59,0 55,5 52,9 59,7 81,4 67,5

Kilde: Danmarks Statistik

 

7-5 Eksport af sødmælkspulver

1.000 ton 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
EU-27 2,6 3,8 3,2 2,0 2,4 4,3 2,3
Øvrige Europa 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0
Afrika 9,1 7,7 6,7 8,4 4,5 5,6 5,3
Nordamerika 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3
Mellem- og Sydamerika 9,4 7,7 9,0 8,0 6,0 5,2 5,4
Nær- og Mellemøsten 29,2 35,0 30,9 26,1 24,9 28,1 25,2
Øvrige Asien 8,2 8,9 8,6 7,7 7,1 6,6 5,8
Oceanien 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0
I alt 58,6 63,3 58,6 52,5 45,1 50,0 44,3

Kilde: Danmarks Statistik inkl. reeksport

 

7-6 Eksport af modermælkserstatning

1.000 ton 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
EU-27 3,9 5,0 5,6 7,0 7,8 7,7 5,4
Øvrige Europa 5,6 3,7 2,5 3,3 2,9 2,7 3,6
Afrika 0,1 0,0 0,1 0,1 0,7 0,5 1,1
Nordamerika 0,0 0,0 0,0 0,3 0,2 0,0 0,0
Mellem- og Sydamerika 2,1 1,6 2,3 3,7 3,9 3,0 4,2
Nær- og Mellemøsten 1,8 2,3 2,6 2,3 3,3 2,1 2,7
Øvrige Asien 16,2 14,0 15,0 22,1 18,8 21,8 17,3
Oceanien 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
I alt 29,6 26,7 28,1 38,9 37,6 37,8 34,3

Kilde: Danmarks Statistik inkl. reeksport

08 Økologi

8-1 Økologisk mælkeproduktion

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Antal bedrifter 375 360 352 390 432 421 422
Indvejning 1.000 ton 482 470 505 594 690 710 728

Kilde: Mejeriforeningen

 

8-2 Produktion af økologiske mejeriprodukter

1.000 tons 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Sødmælk 14,3 14,9 12,1 15,5 18,8 21,0 20,7
Letmælk 28,6 28,1 28,8 31,2 38,0 41,5 42,0
Skummetmælk 102,1 100,9 99,5 98,4 102,9 99,4 96,7
Konsummælk i alt 144,9 143,9 140,3 145,0 159,6 161,9 159,5
Kærnemælk 5,0 4,6 4,9 3,8 4,7 4,1 4,2
Fløde 3,9 4,4 4,6 6,6 6,3 6,8 6,4
Creme Fraiche 1,2 1,5 1,7 2,1 1,7 1,7 1,4
Syrnede mælkeprodukter 18,2 17,8 18,6 21,4 23,7 26,6 25,8
Cacaomælk 0,6 0,8 0,7 0,8 1,5 1,8 1,9
Mælkebaserede drikkevarer 1,3 1,2 1,3 2,0 2,3 2,0 1,6
Andre friske produkter 0,5 1,1 1,3 0,6 1,8 2,4 2,1
Konsummælkprodukter i alt 175,6 175,3 173,4 182,4 201,6 207,3 202,9
Smør 3,8 5,0 7,3 8,1 13,4 14,5 12,3
Ost 6,7 6,9 6,8 7,9 9,8 12,3 15,7

 

09 Forbrug

9-1 Forbruget af mejeriprodukter

1.000 ton 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Sødmælk 76,8 85,7 91,7 96,2 95,8 99,1 101,7
Letmælk 131,2 126,9 127,3 125,6 127,4 124,0 126,3
Skummetmælk* 295,2 286,9 275,9 262,7 249,2 238,3 236,5
Konsummælk i alt 503,2 499,5 494,9 484,5 472,3 461,4 464,5
Kærnemælk 15,6 13,7 13,1 11,4 12,7 10,9 11,6
Fløde 37,4 39,9 40,2 37,7 36,0 34,4 36,1
Creme fraiche 15,8 16,0 16,4 17,1 16,5 16,4 17,0
Yoghurt 84,2 85,2 83,4 84,9 85,6 82,7 79,2
Andre syrnede produkter 30,6 30,2 30,3 33,5 29,8 30,8 35,3
Cacaomælk 42,8 44,0 44,6 43,1 41,5 41,7 40,5
Mælkebaserede drikkevarer 16,6 15,2 17,1 16,7 19,8 14,7 16,6
Andre friske produkter 18,6 18,1 17,3 22,9 16,8 16,3 18,8
Konsummælkprodukter i alt 764,9 761,6 757,3 751,7 731,0 709,4 719,6

*Inkl. skummetmælk med maks. 0,5 procent fedt

Kilde: Landbrug & Fødevarer

 

9-2 Forbrug af mejeriprodukter pr indbygger

Kg 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Sødmælk 13,6 15,1 16,0 16,7 16,5 17,0 17,5
Letmælk 23,3 22,3 22,2 21,8 22,0 21,3 21,7
Skummetmælk* 52,3 50,5 48,2 45,6 43,0 41,0 40,6
Konsummælk i alt 89,2 88,0 86,5 84,1 81,6 79,4 79,7
Kærnemælk 2,8 2,4 2,3 2,0 2,2 1,9 2,0
Fløde 6,6 7,0 7,0 6,5 6,2 5,9 6,2
Creme fraiche 2,8 2,8 2,9 3,0 2,8 2,8 2,9
Yoghurt 14,9 15,0 14,6 14,7 14,8 14,2 13,6
Andre syrnede produkter 5,4 5,3 5,3 5,8 5,2 5,3 6,1
Cacaomælk 7,6 7,7 7,8 7,5 7,2 7,2 7,0
Mælkebaserede drikkevarer 2,9 2,7 3,0 2,9 3,4 2,5 2,9
Andre friske produkter 3,3 3,2 3,0 4,0 2,9 2,8 3,2
Konsummælkprodukter i alt 135,6 134,1 132,3 130,5 126,2 122,0 123,5

*Inkl. skummetmælk med maks. 0,5 procent fedt

Kilde: Landbrug & Fødevarer

10 Priser

10-1 Afregningspris for mælk

Øre pr kg mælk 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Udbetalt mælkepris 302 241 228 286 279 268 273
               
Produktionsafgift 0,75 0,80 0,80 0,80 0,80 0,10 0,80
Adm.-bidrag til Mælkeudvalget 0,05 0,01 - - - - -

Kilde: Landbrug & Fødevarer

 

10-2 Detailpriser på udvalgte mejeriprodukter

DKK pr. enhed Enhed 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Sødmælk 1/1 l 7,98 6,91 6,67 7,70 8,59 8,99 9,17
Letmælk 1/1 l 7,73 6,75 6,83 7,56 8,70 9,01 9,34
Minimælk 1/1 l 7,00 5,85 5,96 7,03 7,85 8,14 8,51
Skummetmælk 1/1 l 6,72 5,79 5,69 6,53 7,84 8,11 8,48
Kærnemælk 1/1 l 8,62 7,85 - - - - -
Piskefløde ½ l 15,20 14,21 - - - - -
Creme Fraiche 18% ½ l 10,80 9,93 - - - - -
Yoghurt m/frugt 1/1 l 14,58 13,93 - - - - -
Yoghurt fedtfattig 1/1 l 16,36 15,60 - - - - -
Smør 250 g 17,17 17,07 - - - - -
Blandingssmør 250 g 16,34 15,59 - - - - -
Fast ost 45+ 1 kg 89,93 90,44 - - - - -
Ost 13% fedt 1 kg 85,04 87,42 - - - - -
Brie 60+ 250 g 24,22 25,17 - - - - -
Økologiske produkter                
Sødmælk 1/1 l 10,52 10,25 10,06 10,81 11,11 12,02 12,04
Letmælk 1/1 l 9,34 9,25 9,10 9,53 9,74 10,44 10,41
Minimælk 1/1 l 8,87 8,50 8,24 9,00 9,32 9,98 9,83
Skummetmælk 1/1 l 8,41 8,24 8,15 8,59 8,80 9,60 9,61
Yoghurt, fedtfattig 1/1 l 17,66 17,60 - - - -  

Kilde: Danmarks Statistik

Download den seneste udgave af mejerstatistikken her