”At vide, at vi passer på noget vigtigt, har stor værdi for os”

På Østergaard i Thisted skaber Jørga og Ebbe Hvelplund plads til natur og et varieret dyre- og planteliv i deres økologiske mælkeproduktion.

Artikel fra 2021: Ebbe og Jørga Hvelplund er medstiftere af Thise Mejeri og har leveret økologisk mælk til mejeriet siden 1988 – hele tiden med fokus på naturhensyn.

”Vores måde at drive landbrug på giver plads til et varieret dyreliv samt sjældne planter og blomster. Det gør det mere værdifuldt for os at være landmænd. Samtidig imødekommer vi en forventning fra samfundet om, at landbruget tager hensyn til naturen,” fortæller Ebbe Hvelplund.

Jørga og Ebbes arbejde med biodiversitet er et af eksemplerne på den grønne omstilling, som foregår mange steder i landbruget i både stor og lille skala.

Natur på græsmarken, i diger og grøftekanter

Ud over at være landmænd er Ebbe og Jørga Hvelplund biologer. Og det har fulgt dem gennem deres mange års erfaring som landmænd. Derfor betragter de også deres 70 sortbrogede køer som mere end malkekvæg. De giver også liv til den natur, der omgiver gården.

”Afgræsningsmarkerne er en naturtype, som giver føde og skjul for harer, fugle og insekter. Kokasserne giver næring til biller og fluer. De er føde for fugle, som samtidig kan skjule deres reder og unger i det høje kløvergræs. Vi har fugle som lærker, viber og gul vipstjert på vores marker, og om sommeren går jeg i et lydhav af fuglesang,” fortæller Ebbe Hvelplund.

På Jørga og Ebbe Hvelplunds ejendom er der også diger og grøftekanter, som rummer et rigt planteliv. De har bevaret to kilometer diger, der som uberørt natur giver anledning til høj biodiversitet.

På deres jord er også en grøft, der blev skabt ved fritlægningen af et vandløb, som i over 80 år havde været dækket til og rørlagt.

”Grøften afvander markerne, så de ikke drukner i regnvand, og på skråningerne vokser mange vilde blomster, som tiltrækker sommerfugle og bier. Udgravningen kostede os noget jordareal, men det var en gave til naturen”
- Ebbe Hvelplund.


Naturhensyn er nødt til at hænge sammen med udbyttet

Ebbe og Jørga medgiver, at naturhensynet medfører udfordringer. Blandt andet hvad angår mælkeydelsen, som er ca. 9.000 kilo årligt for hver ko.

”Det er ikke en rekordstor produktion, men god for os, fordi vi også betragter naturen på vores jord som en del af ydelsen. Selvfølgelig skal vi have en vis effektivitet for at kunne betale terminerne, men at vide, at vi passer på noget vigtigt, har stor værdi for os,” fastslår Ebbe Hvelplund.