Græsmælk – et bud på klimatilpasning

ARTIKEL FRA 2021: Der er flere gevinster ved græsmarker. Derfor har gården Hvanstrup i Farsø omstillet til produktion af en ny type mælk, som har fået navnet ’Græsmælk’, der stammer fra køer, der udelukkende fodres med græs.

“For at ændre klimabelastningen på verdensplan skal vi omlægge vores fødevareforbrug til mindre kød og mere grønt. Og det betyder, at vi også skal finde nye metoder i vores fødevareproduktion”, fortæller Poul J. Pedersen, adm. direktør for Thise Mejeri.

Thise udviklede den nye mælketype ’Græsmælk’ i 2017 i samarbejde med landmanden og andelshaveren, Torsten Wetche. I dag lever køerne på gården Hvanstrup i Nordjylland derfor udelukkende af græs, græsmarksplanter og urter fra marken.

”Græsmælk bygger på ’Feed no Food’-konceptet. Det handler om, at det, som mennesker kan spise, ikke skal bruges som foder til køer. Derimod fodrer vi koen med det, som kun koen kan fordøje. Vi fodrer altså ikke med noget, der kunne være fødevarer,” forklarer Poul J. Pedersen.

Som led i omstillingen har Torsten Wetche valgt at dyrke kløvergræs på 40 pct. af sine marker, mens der på de resterende 60 pct. dyrkes økologiske grøntsager. Med denne blandede driftsform bliver kløvergræsset og gødningen fra køerne fundamentet for produktion af både grøntsager og græsmælk.

Græsmarker har flere fordele for miljø og klima

Græs har den fordelagtige egenskab, at det kan binde kulstof til jorden og forhindre, at det slipper ud i atmosfæren. Er græsmarkerne permanente, øges det grønne aftryk, da erosionen i jorden mindskes, og der skabes grobund for en større biodiversitet. Samtidig har græsmarkerne en lav nitratudvaskning, hvilket har store gevinster i forhold til at sikre godt vandmiljø i omkringliggende vandløb, fjorde og grundvandet.

Fodringen med græs betyder samtidig, at landbruget kan undlade at importere den ofte udskældte soja, der ofte produceres under dårlige forhold, resulterer i skovfældning og skal transporteres langt for at nå til de danske gårde.

”Græsmælk er ny mælketype fra Thise Mejeri, som viser, hvordan vi i produktionen har mulighed for at klimatilpasse os. Vi ser det som et oplæg til, hvilken retning fremtidens fødevareproduktion kan bevæge sig mod”, afslutter Poul J. Pedersen.

Thise Mejeri udviklede mælketypen ’Græsmælk’ i 2017 i samarbejde med landmanden og andelshaveren Torsten Wetche. Hans køer på gården Hvanstrup i Nordjylland lever udelukkende af græs, græsmarksplanter og urter.

Om Thise Mejeri

  • Thise er et økologisk andelsmejeri, som er ejet af 70 andelshavere.
  • Selskabet blev stiftet i 1988 i Thise i Salling.
  • I 2018 omsatte Thise for 1.035 mio. kr., hvoraf 25-30 pct. eksporteres.

Denne artikel er udarbejdet som en del af Mejeriforeningens kampagne ’Mejerisektoren og bæredygtighed’, som er finansieret med støtte fra den Europæiske Union.