Teknologi/Technology

Slutrapporter

Download rapport Rapport nummer Udgivet Projektleder Institution Titel
2023-180 2023-180 August 2023 René Lametsch Københavns Universitet Plasmin-fri mejeri: Kromatografisk teknologi
til fjernelse af plasminaktivitet fra mejeriprodukter
2023-179 2023-179 August 2023 Søren Balling Engelsen Københavns Universitet Big Cheese Data: Fuldautomatisk on-line 3D
NIRS-målinger, modellering og styring af kvaliteten i osteproduktionen
2023-178 2023-178 August 2023 Tom Gilbert & Lene T. Andersen Københavns Universitet Fra oste-mikrobiom til robuste osteprocesser (MetaCheese)
2023-175 2023-175 Juli 2023 Rasmus Bro Københavns Universitet Auroma - Automatiseret analyse af aromaprofiler med machine learning
2022-172 2022-172 August 2022 Christian Solem Danmarks Tekniske Universitet  Optimering af smagsdannelse i hårde oste
2022-171 2022-171 Januar 2022 Jan Trige Rasmussen Aarhus Universitet Nye og innovative ingredienser indeholdende beta-kaseinfragmenter (BETAFRAG)
2021-168 2021-168 Marts 2021 Marianne Hammershøj Aarhus Universitet Forbedret funktionalitet af mejeriprodukter ved anvendelse af nye procesteknologier gennem forståelse af molekylære ændringer ved hydrodynamisk og akustisk kavitation
2021-166 2021-166 Marts 2021 Marianne Nissen Lund Københavns Universitet  IMAGE: Forbedring af kvalitet og stabilitet af UHT behandlede mejeriprodukter ved enzymatisk design af mælkesukkerprofil
2021-163 2021-163 Februar 2021 Søren Balling Engelsen Københavns Universitet REWARD – Bæredygtig anvendelse af procesvand
2020-160 2020-160 April 2020 Leif H. Skibsted og Lilia Arhné Københavns Universitet Super Calcium - Mineraler fra valle til målrettet ernæring
2020-159 2020-159 April 2020 Martin Willemoës Københavns Universitet Øget udbytte af kasein ved low-fat mejeriproduktion
2018-155 2018-155 Oktober 2018 Richard Ipsen  Københavns Universitet

Forståelse af hvorledes mælkeproteiningredienser reagerer med andre mælkekomponenter som konsekvens af procesbehandling og hvordan dette påvirker fremstillede produkters slutkvalitet (PROCOMP)

2018-153 2018-153 April 2018 Marianne Hammershøj Aarhus Universitet Et gran salt 
2018-152 2018-152 Marts 2018 Leif Skibsted Københavns Universitet Calcium i valleprocesser. Teknologi og produkter
2017-143 2017-143 April 2017 Jan Trige Rasmussen Aarhus Universitet Kvalitet og aktivitet af industrielt fraktioneret kasein
2016-141 2016-141 December 2016 Lars Wiking Aarhus Universitet Strukturforbedringer af mejeriprodukter gennem høj intensiv ultralydsbehandling (HIU)
2015-135 2015-135 November 2015 Lotte Bach Larsen  Aarhus Universitet Forebyggelse af uønsket proteolyse i langtidsholdbare mejeriprodukter og mælkebaserede ingredienser gennem inaktivering af enzymer
2015-133 2015-133 Oktober 2015 Jørn Mikkelsen Danmarks Tekniske Universitet Morgendagens skræddersyede fødevarer
2015-132 2015-132 Juni 2015 Hanne C Bertram Aarhus Universitet Karakterisering af nye laktose-reducerede mejeriprodukter
2015-128 2015-128 Marts 2015 Frans van den Berg Københavns Universitet Procesvand - online overvågning af rengøringskvalitet, vandkvalitet og biofilmdannelse
2014-127 2014-127 Oktober 2014 Jan Trige Rasmussen Aarhus Universitet Nye måder at undersøge struktur, aggregering og praktiske implikationer af kaseiner og kaseinmiceller
2012-118 2012-118 August 2012 Kell K Andersen Aarhus Universitet Mælkens sæsonvariation 
2012-115 2012-115 April 2012 Søren Balling Engelsen Københavns Universitet  PAT i mejeriindustrien
2012-113 2012-113 April 2012 Richard Ipsen Københavns Universitet Mikropartikuleret mælkeprotein som naturlig fedterstatter i fødevarer
2011-111 2011-111 December 2011 Leif Skibsted Københavns Universitet Calcium i mælk. Proteinbindingens fysisk-kemiske og teknologiske betydning
2011-110 2011-110 November 2011 Marianne Hammershøj Aarhus Universitet LSI-pasteurisering af mælk og effekt på mikrobiologi, ostemodning og proteindenaturering
2011-107 2011-107 Marts 2011 Richard Ipsen Københavns Universitet Synerese i løbegeler: Forståelse og kvantificering
2010-105 2010-105 Juni 2010 Jacob Holm Nielsen Aarhus Universitet Lysinitieret oxidation i lavfedt-oste - betydning af aminosyre- og proteinoxidation
2010-102 2010-102 Januar 2010 Leif Skibsted Københavns Universitet Skånsom procesteknologi til fremstilling af mælkebaserede specialingredienser
2009-101 2009-101 Oktober 2009 Ylva Ardö Københavns Universitet Brug af Lactobacillus helveticus ved udvikling af nye, spændende faste og halvfaste ostesorter
2009-99 2009-99 Oktober 2009 Leif Skibsted Københavns Universitet Modifikation af mælkeproteiner ved reaktion med reducerende sukkerarter
2009-98 2009-98 Juni 2009 Leif Skibsted Københavns Universitet Vitalitet af probiotiske bakterier i tørrede mejeriprodukter. Betydning af indkapslingsmatrice og tørringsmetode
2008-93 2008-93 Juli 2008 Flemming Besenbacher Aarhus Universitet Antibiofouling nanostrukturerede overflader til slagteri- og mejerisektoren
2008-92 2008-92 April 2008 Rasmus Bro Københavns Universitet Nye metoder til overvågning af ost under lagring ved hjælp af fluorescensspektroskopi og kemometri
2007-84 2007-84 Februar 2007 Ylva Adrö Københavns Universitet Styring af fysiske egenskaber i ostemodel på basis af koncentreret mælk
2007-83 2007-83 Februar 2007 Per Væggemose Nielsen Danmarks Tekniske Universitet Elektronisk næse til hurtig detektion af mikrobiel kvalitet af ost
2006-76 2006-76 Juni 2006 Xuebing Xu Danmarks Tekniske Universitet Optimering af smørfedt ved enzymkatalyseret omestring med planteolier
2005-71 2005-71 September 2005 Allan Friis Danmarks Tekniske Universitet Skånsom mekanisk procesbehandling af mælk
2005-70 2005-70 September 2005 Jacob Holm Nielsen Aarhus Universitet Udvikling af metodikker til rutinemæssig evaluering af smagsfejl i mælk
2005-69 2005-69 Juni 2005 Leif Skibsted Københavns Universitet Højtryksbehandling af mælkeproteiner
2005-68 2005-68 Juni 2005 Leif Skibsted Københavns Universitet Forudsigelse af holdbarhed, aromaudvikling og funktionalitetsændringer i mælkepulver ud fra procesparametre og tidlige fysiske og kemiske målinger
2002-46 2002-46 December 2002 Karsten Bruun Qvist Københavns Universitet Regulering af den primære proteinaggregering og -struktur i forbindelse med ostemodning
2001-42 2001-42 Oktober 2001 Flemming Lund Danmarks Tekniske Universitet Kortlægning af skimmelsvampes kontamineringsveje i osterier ved anvendelse af DNA-fingerprinting
2001-40 2001-40 Maj 2001 Richard Ipsen Københavns Universiet Forbedring af mælkeproteiners skumdannelse gennem enzymatisk behandling
2001-39 2001-39 Februar 2001 Karin Hammer Danmarks Tekniske Universitet

Totalt regulerbare promotorer i skræddersyede starterkulturer

2000-35 2000-35 August 2000 Thomas Ostenfeld Larsen Danmarks Tekniske Universitet

Kemisk karakterisering af sekundær metabolitdannelse fra skimmelsvampe på ost

2000-34 2000-34 Juni 2000 Per Væggemose Nielsen Danmarks Tekniske Universitet

Produktions- og lagerforholds betydning for mikrobielle interaktioner i skimmeloste og deres betydning for ostekvaliteten

1999-24 1999-24 April 1999 Jytte Josephsen Københavns Universitet

Karakterisering af bakteriofagresistensmekanismer i Lactococcus lactis

1998-18 1998-18 August 1998 Ole Filtenborg Danmarks Tekniske Universitet

Identifikation og karakterisering af gær og gærlignende organismer i mejeriprodukter

1996-13 1996-13 December 1996 Torben Ellebæk Petersen Aarhus Universitet Valleproteiner
1996-7 1996-7 Januar 1996 Mogens Jakobsen Københavns Universitet Udvikling af flowcytometriske metoder til påvisning og kvantificering af Listeria monocytogenes i mælk
1995-2 1995-2 December 1995 Gunhild Hølmer Danmarks Tekniske Universitet Karakterisering af lipidoxidation i mejeriprodukter
1995-1 1995-1 September 1995 Leif Skibsted Københavns Universitet Cholesteroloxidation i mejeriprodukter
Grith Mælk 1

Grith Mortensen

Chefkonsulent, Branchesekretariat mejeri, Landbrug & Fødevarer/Skejby

Mobil: 40964114

E-mail: gmo@lf.dk