Interessetilkendegivelser

Mejeribrugets ForskningsFond indkalder normalt interessetilkendegivelser en gang om året. Næste frist forventes at være i november/december 2022.


Call

Normalt vil ansøgningsfristen være sidst på året. Call annonceres under nyheder og sendes ligeledes ud til dem, der ønsker det. Kontakt sekretariatet, hvis du er interesseret i at modtage callet, når det annonceres.

De indkomne interessetilkendegivelser behandles af bestyrelsen, og ansøgerne får normalt svar på deres ansøgninger 2-3 måneder efter, at ansøgningsfristen er udløbet.

Den næste ansøgningsfrist forventes at være i november/december 2022. Du kan se det seneste call her. Klik her for en DANSK og ENGLISH beskrivelse af ansøgningsprocedurer og fondens indsatsområder samt ansøgningsskemaerne på DANSK DEL 1, DANSK DEL 2 og ENGLISH PART 1, ENGLISH PART 2. Som noget nyt ligger budgetskemaet i Del 2 af ansøgningsskemaet i stedet for som en separat fil. 

Projekter der er igangsat under MFF i sidste runde

For at give en ide, om hvad det er for projekter, som MFFs bestyrelse tidligere har sagt ”ja” til, så kan listen over fagligt prioriterede projekter ses herunder.

I januar 2021 evaluerede MFF-bestyrelsen 36 interessetilkendegivelser, og bestyrelsen prioriterede følgende projekter:


Nina Rica Wium Geiker, Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet: Fermenterede mejeriprodukter og metabolisk syndrom (FerMetS)
Formål: At undersøge effekten af at inkludere yoghurt som en del af den daglige kost på leverfedt, kardiometaboliske risikofaktorer, glukosemetabolisme og tarmmikrobiota.


Bente Kiens, Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet: Specielle sundhedsforbedrende fedtsyrer i mælk (SMIL)

Formål: At udvikle en metode til fremstilling af sundhedsfremmende mælkefraktioner, hvis mekanisme og effekt derefter undersøges i forhold til overvægt og type 2 diabetes.


Esben Skipper Sørensen, Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Aarhus Universitet: Mælkeprotein og optag af zink, jern og magnesium (Mineral Mælk)

Formål: At undersøge, hvorledes mælkeprotein i form af valleproteinkoncentrater, specifikke oprensede mælkeproteiningredienser, som osteopontin og alfa‐laktalbumin, samt protein i en kompleks mælkematrice kan øge biotilgængelighed og optag af zink, jern og magnesium. Dette sammenlignes med optag i plantebaserede matricer.


Paw Dalgaard, Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universi-tet: Mejeri-prædiktionsværktøj (Bacillus-Predict)

Formål: At udvikle og validere nye, prædiktive modeller for vækst, vækstgrænse og sporedannelse af Bacillus cereus. En ny modelleringteknik anvendes sammen med de udviklede vækstmodeller til forudsigelse af sporedannelse for B. cereus under forarbejdning og lagring.


Lotte Bach Larsen, Institut for Fødevarer, Aarhus Universitet: ”CleanMilk” fra in vitro kultiverede mælkeceller

Formål: At undersøge fordele og ulemper ved at benytte in vitro-dyrkede mælkeceller til produktion af ”mælk”.


Adam Cohen Simonsen, Institut for Fysik, Kemi & Farmaci, Syddansk Universitet: Mikroskopi til øget stabilitet af blandingsprodukter (MicroTool)

Formål: At levere en værktøjskasse baseret på avanceret mikroskopi for at forstå, hvordan fysisk stabilitet og ustabilitet vises på mikro- og nanoskalaniveau i mejeriprodukter, og hvordan man styrer det.


Fergal P. Rattray, Institut for Fødevarevidenskab, Københavns Universitet: Funktionelle planteproteiner som ostemasse (PlantCurd)

Formål: At udvikle en produktionsproces for plante- og mælkebaserede ”oste”.

 

For mere information om alle aktuelle projekter under Mejeribrugets ForskningsFond, se Igangværende projekter:

Igangværende projekter

Grith Mælk 1

Grith Mortensen

Chefkonsulent, Forskning & Fødevarer, Landbrug & Fødevarer/Skejby

Mobil: 40964114

E-mail: gmo@lf.dk

Kim Tram Soerensen

Kim Tram Sørensen

Chefkonsulent, Landbrug & Fødevarer/Skejby

Mobil: 23356833

E-mail: kts@lf.dk