Interessetilkendegivelser

Mejeribrugets ForskningsFond indkalder normalt interessetilkendegivelser en gang om året. Næste frist forventes at være sidst i november/start december 2023 - normalt annonceres callet i omkring 1. oktober.


Call

Normalt vil ansøgningsfristen være sidst på året. Call annonceres under nyheder og sendes ligeledes ud til dem, der ønsker det. Kontakt sekretariatet, hvis du er interesseret i at modtage callet, når det annonceres.

De indkomne interessetilkendegivelser behandles af bestyrelsen, og ansøgerne får normalt svar på deres ansøgninger 2-3 måneder efter, at ansøgningsfristen er udløbet.

Den næste ansøgningsfrist forventes at være sidst i november/start december 2023. Du kan læse mere om det seneste call herunder.

Klik her for en DANSK og ENGLISH beskrivelse af ansøgningsprocedurer og fondens indsatsområder samt ansøgningsskemaerne på DANSK DEL 1, DANSK DEL 2 og ENGLISH PART 1, ENGLISH PART 2. Budgetskemaet er en integrereret del af Del 2 af ansøgningsskemaet. 

Projekter der er igangsat under MFF i sidste runde

For at give en ide, om hvad det er for projekter, som MFFs bestyrelse tidligere har sagt ”ja” til, så kan listen over fagligt prioriterede projekter ses herunder.

I januar 2022 evaluerede MFF-bestyrelsen 17 interessetilkendegivelser, og bestyrelsen prioriterede følgende projekter:

Sjurdur F. Olsen, Statens Serum Institut:
Indtag af mælk i en landsdækkende dansk fødselskohorte (MACH)
Formål: At undersøge, om der er en sammenhæng mellem indtag af mælk og børns vækstmønster, risiko for knoglebrud og risiko for type 1 diabetes. Desuden undersøges om indtag af økologisk mælk er forbundet med lavere cancerrisiko hos børn. En stor dansk og en norsk fødselskohorte danner grundlag for undersøgelserne.

Christian W. Heegaard, Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Aarhus Universitet: Fokus på mælk til gravide og ammende vegetarer
Formål: At undersøge, hvor effektivt den daglige mælk bidrager til en forbedret jod- og jernstatus hos gravide og ammende vegetarer, samt hvorvidt mælkens indhold af vitamin B12 beskytter kroppen mod oxidativt stress under graviditeten.

Clarissa Schwab, Institut for Bio- og Kemiteknologi, Aarhus Universitet: Sundhedsmarkører for mælkeindtag (BioDairy)
Formål: At generere en platform af værktøjer, der vil hjælpe med at identificere mikrobielle og immunologiske biomarkører for effekter af at spise fermenterede mælkeprodukter.

Lukasz Krych, Institut for Fødevarevidenskab, Københavns Universitet: Kvalitetsmodellering via genomiske analyser (Cassandra)
Formål: At etablere et system til at forudsige specifikke aroma/smagsforbindelser i mejeriprodukter baseret på stammeniveau-karakterisering ved brug af ”long-read” sekventering, bioinformatik baseret på komplette genomer og multivariat dataanalyse.

Karsten Olsen, Institut for Fødevarevidenskab, Københavns Universitet: Hvordan ost kan fremme en grøn spiseadfærd
Formål: At undersøge, hvorledes naturligt forekommende umami- og kokumi-smagskomponenter og frie fedtsyrer i ost kan være med til at gøre plantebaserede måltider mere smagfulde og foretrukne hos forbrugere.                 

Milena Corredig, Institut for Fødevarer, Aarhus Universitet: Membranoverfladeegenskabers effekt på MCI-funktionalitet og mælkefraktionering (SURFMILK)

Formål: At afklare, om MCIs sammensætning, struktur og funktionalitet påvirkes af den valgte membrantype og procesforhold under selve fraktioneringen.

Serafim Bakalis, Institut for Fødevarevidenskab, Københavns Universitet: Minimering af miljøpåvirkningen ved in-situ rengøring (cleaning in place) (SmartClean)
Formål: At udvikle validerede modeller, der muliggør optimering af CIP-processer (Cleaning in Place) i mejeriindustrien.

Christian Solem, DTU Fødevareinstituttet: Sikre mejeriprodukter gennem mikrobielle synergier (SIKKER)
Formål: At undersøge potentialet i at benytte in-situ produceret reuterin til at forhindre uønsket mikrobiel vækst i mejeriprodukter.

Susanne Knøchel, Institut for Fødevarevidenskab, Københavns Universitet: Sikker fermentering af mejeri-og plantebaserede matricer (SaFeMix)
Formål: At identificere kontrolstrategier for B. cereus i blandede mejeri-/plante-fermenteringer.

For mere information om alle aktuelle projekter under Mejeribrugets ForskningsFond, se Igangværende projekter:

Igangværende projekter

Grith Mælk 1

Grith Mortensen

Chefkonsulent, Forskning & Fødevarer, Landbrug & Fødevarer/Skejby

Mobil: 40964114

E-mail: gmo@lf.dk

Kim Tram Soerensen

Kim Tram Sørensen

Chefkonsulent, Landbrug & Fødevarer/Skejby

Mobil: 23356833

E-mail: kts@lf.dk