21. september 2023

Klimatjek - en del af mejeribrugets klimaarbejde


Et klimatjek er en individuel opgørelse over gårdens udledning af drivhusgasser, baseret på den enkelte gårds data. Det dækker i dag seks områder på gården: Forhold omkring dyrene, fodersammensætning, produktion af afgrøder, anvendelse af gødning, håndtering af husdyrgødning og forbrug af elektricitet, brændstof og vedvarende energi. Der kan tilføjes nye områder i takt med, at der kommer ny viden og dokumentation for effekterne her.

Hvordan gør klimatjek en forskel for klimaet?
Klimatjek har fokus på de områder på gården, hvor landbrugspraksis kan gøre en forskel for udledningen af drivhusgasser. De data, som indsamles, hjælper os med at se, hvor langt vi er kommet, og hvilke tiltag der gøres - og kan gøres - på gården.
For mejerierne er det en måde at opgøre udledningerne fra gårdene (scope 3) efter en anerkendt standard og kunne drive udviklingen mod et lavere aftryk år for år.
For både mælkeproducenter og mejerier er det også motiverende og afgørende at få registreret effekten af de tiltag der gøres, at kunne se om det giver resultater og kunne sætte ind hvor der er behov.
Det er altid motiverende at få indsigt i og overblik over, hvad der flytter noget.

 

Hvad viser et Klimatjek ?
På baggrund af klimatjekkets data kan gårdens klimaaftryk opgøres per kilo produceret mælk. År for år er det muligt at se udviklingen, og hver enkelt landmand får viden om, hvor på gården der kan sættes ind for at sænke aftrykket.

Hvilken model for opgørelse af drivhusgasser bygger klimatjekket på?
Klimatjek-modellen er en model, som andelsmejeriet Arla Foods tog initiativ til i 2013 og løbende har videreudviklet. Det baserer sig på en livscyklusanalyse (LCA), som er udviklet i samarbejde med 2.-0 LCA Consultants. Den bygger også på IDF's guideline: The International Dairy Federation's guideline on Carbon Footprint for dairy.
Klimatjekket er udarbejdet efter videnskabeligt og internationalt anerkendte metoder og godkendt til opfølgning på målsætninger, som er verificeret af Science Based Targets initiative. 
Klimatjek er en model, der motiverer til at arbejde og sætte målrettet ind, samtidig med at den dokumenterer udviklingen efter en anerkendt metode. For landmanden betyder det meget, at de tiltag, der fokuseres på, har dokumenteret effekt og at han kan vælge at gøre det, som passer bedst ind på netop hans gård. Landbrug er ikke one-size-fits all.

Hvem kan bruge klimatjek fra Mejeriforeningen?
Klimatjek kan bruges af hele mejeribranchen - og det er dermed alle landets cirka 2.400 gårde med mælkeproduktion. Heraf er ca 2.100 andelshavere i Arla, som bruger klimatjek allerede.
Det er op til hvert enkelt mejeri at afgøre, som de vil arbejde med klimatjek sammen med deres mælkeproducenter. Det enkelte mejeri kan bygge egne initiativer ovenpå branchens klimatjek. Det er muligt at koble klimatjekket til afregningen for mælken, men dette er op til det enkelte mejeri. Mejeriforeningen arbejder også for at sikre en kobling til ESG-værktøjet fra SEGES, ESGreenTool Climate.

Hvorfor klimatjek på gårdene?
Mejeribranchen i Danmark ønsker at tage ansvar for den grønne omstilling i mejerisektoren. Derfor arbejder mejeri-virksomhederne med tiltag på mejerierne: De udskifter fossil energi med vedvarende, arbejder med emballage og transport, mindsker spild i produktionen med mere.
Mere end 80 procent af et mejeris klimapåvirkning er knyttet til gårdene. Så for branchen er det vigtigt at arbejde struktureret og på samme måde på tværs.