Kommentar til Aftale om et grønt Danmark

Mandag 24. juni 2024 blev der indgået en historisk aftale om den fremtidige anvendelse af det danske areal og om en CO2e-afgift på landbruget i Danmark: Aftale om et grønt Danmark. Her er Mejeriforeningens første, overordnede kommentarer til aftalen.

Aftalen er indgået mellem regeringen og parterne i den såkaldte grønne trepart, som består af Landbrug & Fødevarer, Danmarks Naturfredningsforening, Fødevareforbundet NNF, Dansk Metal, Dansk Industri og Kommunernes Landsforening.

Aftalen kan læses ved at klikke her (vindue åbner med pdf til download).

Vanskelig opgave

Formanden for Mejeriforeningen, Steen Nørgaard Madsen, og Mejeriforeningens adm. direktør, Henrik Damholt Jørgensen, fremhæver, at Trepartens opgave har været vanskelig. Der er set på områder, som alle er komplekse, og som der knytter sig både stor faglighed og mange, modsatrettede holdninger til. 

Mejeriforeningen støtter ambitionen om en samlet plan, der løser mange store udfordringer på én gang: Klima, natur- og biodiversitet, miljø, drikkevand, fødevareproduktion, arbejdspladser og muligheder i landdistrikterne. CO2e-afgiften, som implementeres fra 2030, ser ud til at være skruet sammen på en måde, så der er muligheder for at arbejde med virkemidler og på den måde reducere drivhusgasserne, hvilket fører til en mindre afgift. 

Steen Nørgaard Madsen, formand for Mejeriforeningen siger:
”Det er historisk at treparten er kommet med anbefalinger til, hvordan vi i Danmark arbejder med klima, biodiversitet, skov og drikkevand på én gang. Det her vil uvægerligt forandre noget på nogle landbrug. Men danske mælkeproducenter er dygtige og er allerede i gang med at reducere klimaaftrykket, og nu skal vi også fokusere på den afklaring, aftalen kommer til at give os." 

"Jeg er helt sikker på, at der også i morgen er mælkeproduktion i Danmark, for her er dygtige, omstillingsparate mælkeproducenter, der tror på fremtiden og allerede i dag er med til at tage ansvar på de store internationale dagsordener. "

Der kommer til at skulle være et ekstra øje på udvikling, dokumentation og godkendelse af virkemidler til økologien.

"De danske mælkeproducenter er fundament for dansk økologi, og den økologiske mælkeproduktion har vi også brug for i fremtiden. Vi hæfter os ved, at aftalen fremhæver, at økologien fortsat skal prioriteres i Danmark, og at økologi leverer på en række andre agendaer end lige klima," siger Steen Nørgaard Madsen.

Forfølger reduktioner

Henrik Damholt Jørgensen, adm. direktør for Mejeriforeningen, hæfter sig ved, at aftalen lægger op til løsninger, som peger langt ind i fremtiden, så både mælkeproducenter og mejerier får klarhed for fremtidens vilkår for produktionen i Danmark og kan begynde at planlægge ud fra det.

"Vi har i det danske mejeribrug for år tilbage sagt, at vi vil levere vores del af de reduktioner, der er nødvendige for at nå målene i Paris-aftalen – og dem forfølger vi. Både før og efter gårsdagens aftale."

Mejeriforeningen understreger, at udmøntningen og administrationen skal forløses på en måde, så det ikke skaber konkurrenceforvridning i den danske køledisk og forringet konkurrenceevne for de danske mejerivirksomheder i udlandet.

Mejerisektoren i Danmark arbejder allerede i dag målrettet mod færre drivhusgasser – ikke med et enkeltstående tiltag, men ved mange – blandt andet klimaregnskaber til mejerierne og klimatjek til gårdene, og vi er state of the art internationalt

"Vi ønsker fortsat at levere sunde mejeriprodukter med høj fødevaresikkerhed, kvalitet og dyrevelfærd, som vi er bredt anerkendt for både i Danmark, EU og globalt. Indenfor den ramme vil vi fortsat kunne udvikle mælkeproduktionen og mejerisektoren i Danmark og bidrage til at imødekomme den stigende globale efterspørgsel efter mejeriprodukter," siger Henrik Damholt Jørgensen.

"Samtidig vil vi fokusere på, at en politisk aftale ikke udmøntes på en måde, der forringer danske mejeri-virksomheders konkurrenceevne i Danmark og udlandet, og vi fortsætter vores arbejde for ens vilkår i EU. 
Det skal sikres, at den innovationskraft, som altid har kendetegnet dansk mejeribrug, forbliver intakt. Det er den, som bærer ind i fremtiden og er med til at sikre danske arbejdspladser, danske produkter i køledisken og indtjening til landet på baggrund af eksport af både konventionelle og økologiske mejeriprodukter."