Hvad er Mejeribrugets ForskningsFond?

Mejeribrugets ForskningsFond (MFF) er en ikke-erhvervsdrivende fond, oprettet af Mejeriforeningen i 1990.

Af: Grith Mortensen 


Formål

Mejeribrugets ForskningsFond tager initiativ til og koordinerer grundlagsskabende mejeriforskningsprojekter i tæt samspil mellem mejeriindustrien og bl.a. universiteterne, hospitalerne og følgeindustrien. Projekterne er prækompetitive af natur og understøtter forskningsbaseret innovation i mejerivirksomhederne. Forskningen udføres primært på universiteterne.

Målet med at støtte mejeriforskning er desuden at styrke uddannelsen af kandidater og ph.d.’er af relevans for mejeriindustrien, herunder uddannelsen af mejeriingeniører. Mejeriindustrien er overbevist om, at et stærkt og dynamisk mejeriforskningsmiljø giver næring til stærke kandidatuddannelser, der også i fremtiden er attraktive for de unge, og som sikrer erhvervets rekrutteringsgrundlag.

Mejeribrugets ForskningsFonds forskning fokuserer på tre hovedområder:

  • Teknologi 
  • Fødevaresikkerhed
  • Sundhed & ernæring

Tildelingen af midler sker på baggrund af indkaldelse af interessetilkendegivelser. De indsendte forslag vurderes ud fra deres erhvervsmæssige relevans og forskningsmæssige kvalitet.

Finansiering af projekter

Mejeribrugets ForskningsFond har en mindre sum af egne midler til finansiering af forskningen. Projekterne finansieres hovedsageligt via fondsmidler fra enten Mælkeafgiftsfonden eller Mejerirationaliseringsfonden med indtil 50 procent af det tilskudsberettigede beløb.

Der stilles normalt krav om mindst 50 procent ekstern medfinansiering, som kan komme fra nationale eller internationale offentlige forskningsmidler og i stigende grad også fra de deltagende universiteter og virksomheder. Midler hentes hovedsageligt fra forskningsrådssystemet, udviklings- og demonstrationsprogrammer (fx GUDP), EU og andre internationale kilder.

Selve ansøgningsprocessen sker i samarbejde mellem Mejeribrugets ForskningsFond og forskerne.

Med de midler, offentlige bevillingshavere og parterne selv skyder ind i projektet, er der investeret mere omkring 1 mia. kr. risikovillig kapital i mejeriforskning siden oprettelsen af fonden i 1990. Mejeribrugets ForskningsFond har i samme periode iværksat mere end 200 forskningsprojekter.

Bestyrelsen

Bestyrelsen er sammensat af 12 repræsentanter fra mejerierne og fra forskningsinstitutionerne. Endelig har Uddannelses- og Forskningsministeriet udpeget en repræsentant.

Bestyrelsen mødes mindst to gange om året, hvor det primære formål er at vurdere de indkomne interessetilkendegivelser. Desuden diskuteres uddannelse og forskning, når bestyrelsen mødes. Bestyrelsen fastlægger desuden den strategiske retning for fonden. Den nuværende strategi kan ses her. (in English: here)

Bestyrelsen består af:

– VP Research & Development Niels Østergaard, Arla Foods Ingredients (Formand)
– Adm. direktør Henrik Damholt Jørgensen, Mejeriforeningen
– Senior Executive R&D Advisor Henrik J. Andersen, Arla Foods amba
– Senior R&D Manager Simon Metz Mariendal Pedersen, Arla Foods amba
– Tidligere direktør Poul J. Pedersen, Thise Mejeri amba
– Driftsingeniør Peter Staunsbæk, Mammen Mejerierne A/S
– Senior Site Director Klaus Jeppesen, Arla Foods amba
– Institutleder Charlotte Lauridsen, Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet
– Institutleder Anna Haldrup, Institut for Fødevarevidenskab, Københavns Universitet
– Professor Peter Ruhdal Jensen, Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet
– Institutleder Lars Porskjær Christensen, Institut for Fysik, Kemi og Farmaci, Syddansk Universitet
– Institutleder Birgit Nørrung, Institut for Veterinær Sygdomsbiologi, Københavns Universitet

Observatør:

– Sektordirektør, Kvæg Ida M. L. D. Storm, Landbrug & Fødevarer

 

 

 

Sekretariatet

Sekretariatet hjælper ansøgerne og sikrer effektiv gennemførelse af de støttede projekter. I sekretariatet kan du møde Morten Rosenbak Groth og Grith Mortensen. Find deres kontaktinfo her

Mejeribrugets ForskningsFond administreres af Landbrug & Fødevarer og Mejeriforeningen.

 

English version