Vi repræsenterer stolt den danske mælk

Mejeriforeningen er brancheorganisation for de danske mejerier. Vi repræsenterer og samler både de store og de små mejerier, så dansk mejeribrug taler med én stemme.

Mejeriforeningen er en vidensorganisation, og faglig ekspertise er vores vigtigste ressource til at rådgive og servicere medlemmerne og skabe optimale udviklingsmuligheder for mejeribruget i nationalt og internationalt.

Vi er 30+ medarbejdere med vidt forskellige baggrunde, der alle arbejder for at give de danske mejerier en stærk stemme, nyttig viden og optimale rammer og vilkår.

Vision

Vi styrker mejeribranchen i en bæredygtig fremtid

Vi giver mælken en stærk stemme

Vi arbejder for mælkens berettigede plads i en bæredygtig verden.

Mælk – og særligt mælks rolle for sundheden, klimaet og den danske madkultur – er et emne, som mange mennesker - hvis ikke alle - har en holdning til. 

Via vores forskellige digitale kanaler, trykte udgivelser og events formidler vi viden om mælk og inspirerer til at bruge mælk og mejeriprodukter som en naturlig del af en både sund og bæredygtig madkultur.

Vi udforsker mælkens potentiale, stiller spørgsmål og finder svar

Vi følger med i, hvad man bruger mælken til og holder os løbende opdateret på den aktuelle forskning og viden. Hvordan påvirker klima-optimeret fodring af køerne den mælk, de producerer? Og hvilke fordele kan diabetikere få af en kost med mere protein og fedt fra blandt andet mejeriprodukter?

Megen ny forskning starter hos os. Mejeribrugets ForskningsFond finansierer projekter inden for bl.a. teknologi, fødevaresikkerhed og ernæring. Vi sørger for, at der er plads til at stille spørgsmål og hjælper til at skabe de rammer, der kan give svar. De danske mejerier får adgang til den nyeste viden, og vi får alle sammen mere sunde og sikre mejeriprodukter.

Vi går i dialog med myndigheder og fagpersoner

Mejeriforeningen har eksperter i fødevaresikkerhed og politik, økologi og ernæring og sundhed. Vi er i dialog med internationale ernæringsforskere, offentlige myndigheder og relevante sparringspartnere som Fødevarestyrelsen og Codex under WHO og FAO.

Vi deler vores viden og tilbyder relevant sparring til fødevareprofessionelle, sundhedsprofessionelle, livsstilseksperter og fødevarevirksomheder.

Som brancheorganisation for dansk mejeribrug er det vores mål at sikre mejeribruget de bedste udviklingsmuligheder, og vi lægger vægt på at være faglige, nuancerede og troværdige – hele tiden. Når myndighederne skal træffe beslutninger, har de brug for dialog med fagfolk, der er tæt på praksis – og det er vi. Det sker, at vi ikke er enige i myndighedernes politik, og så begrunder vi vores holdning, tilbyder vores ekspertise og foreslår alternativer. For at træffe seriøse beslutninger, skal myndighederne have sagerne belyst fra alle vinkler på et solidt fagligt grundlag. Vi tror på, at dialog er vejen frem, og at viden bliver større af blive delt.

Vi er den danske mælks ansigt i verden

Danmark er måske et lille land, men vi er en stor mælkenation. Den danske mælk bevæger sig langt ud over landets grænser, og det gør mejeribrugets interesser også. Derfor følges den europæiske politik tæt fra vores kontor i Bruxelles. Vi repræsenterer Danmark i globale organisationer som International Dairy Federation og følger med når handelsaftaler forhandles i WTO eller mellem EU og andre lande.

Vi bliver hørt om vores holdninger og erfaringer og giver tekniske råd om produkter. Vi holder kurser for japanske osteimportører, og vi er med, når internationale ernæringsforskere deler deres opdagelser. Vi sikrer det danske mejeribrugs plads omkring det internationale bord.

Vi holder styr på mælken fra ko til karton

Vi stiller krav til mælken. Branchekoden, udarbejdet af Mejeriforeningen, sikrer høje standarder for produktionen af mælk og en ensartet tilgang til og forståelse af fødevaresikkerhed. En sikkerhed som ikke blot anerkendes herhjemme, men også lever op til internationale standarder som f.eks. ISO 22000.

Vi holder øje med mælken. Det er os, der opgør, hvor mange liter mælk køerne producerer, hvad det bliver til af ost, yoghurt, pulver m.m., hvor meget vi sender ud i verden, og hvor meget der kommer ind udefra. I Mejeristatistikken sætter vi aktuelle tal på mælkesektoren og mejeribranchen i Danmark.

Vi holder styr på produktionen fra ko til karton, så vi alle trygt kan hælde mælk i glasset.

Vi giver mælken videre til næste generation

Mejeriforeningen driver Mejeriernes Skolemælksordning, der hver dag leverer frisk kold skolemælk til børn i skoler landet over.

I Mejeriernes Skolemælksordning er vi stolte af at levere et næringsrigt produkt og gode vaner, fordi vi vil børn det bedste.  Skolemælk skaber fællesskab og hygge i spisepausen og giver næring til læring til resten af dagen.

Skolemælksordningen koordinerer alle de aktører, der skal til for at drive en velfungerende og effektiv ordning – fra mejerierne og grossisterne til skolerne og deres medarbejdere, der er vores uvurderlige samarbejdspartnere. Skolemælksordningen sørger for, at den friske, kolde mælk er tilgængelig på skolerne, og at det er nemt for forældre at købe mælk til deres børn. 

Vi arbejder for en klimaneutral mejerisektor i 2050

Mejerisektoren står over for en stor udfordring. Vi har sammen med resten af fødevareerhvervet en del af ansvaret for at levere de løsninger, der skal til på klimaudfordringerne. I mejerisektoren har vi har en ambition om at kunne levere klimaneutrale mejeriprodukter i 2050. For at kunne lykkes med denne målsætning skal alle led af værdikæden gøre, hvad de kan og bruge de løsninger og teknologier, der er og udvikles. Vi har endnu ikke alle svarene, men vi tror på, at vi finder dem. Vi er ambitiøse. På vores medlemmers og hele sektorens vegne.

Vi tror nemlig på, at mælken har en vigtig rolle som en sund og naturlig del af vores madkultur også i en bæredygtig fremtid.

Læs mere om mejeribranchen