Australsk studie har set på kostvaner og CO2

Et nyt studie fra The Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO) i Australien har ifølge Brad Ridoutt, ledende forsker ved CSIRO, undersøgt de mindst CO2-udledende kostvaner.

Studiet, der for nylig blev publiceret i European Journal of Nutrition, undersøger en gruppe af 1732 australiere, hvis madvaner udleder mindre CO2 end den gennemsnitlige australiers kost – faktisk ned til 43 procent under den gennemsnitlige kost.

”Ved at analysere de forskellige kostmønstre fandt vi ud af, at 90 procent af de mindst CO2-udledende kostvaner indeholdte mejeriprodukter. Det viser tydeligt, at du ikke behøver at ekskludere mejeriprodukter for at spise klimavenligt,” forklarer Ridoutt.

Derudover viste samme studie, at mejeriprodukter er en vigtig kilde til næringsstoffer. Ud af dem, der spiste med det laveste klimaaftryk, var dem, der samtidig spiste mejeriprodukter, mere tilbøjelige til at opnå den anbefalede mængde af proteiner, vitaminer og mineraler.

”Resultaterne peger på, at dem, der undgår mejeriprodukter, også går glip af en række vigtige næringsstoffer. Og det er ikke bare fordi, at mejeriprodukter i sig selv er næringsrige. Vi vurderede kosten som helhed, og det viste sig, at et højere forbrug af mejeriprodukter ser ud til at være forbundet med et sundere kostmønster,” uddyber Ridoutt.
”Fundet modbeviser argumentet om, at mejeri skal ekskluderes fra en klimavenlig kost”
- Brad Ridoutt.
”Der er mange forslag til, hvordan den mest klimavenlige kost ser ud, og ofte bliver bestemte fødevarer ekskluderet. Problemet med den type kostvaner kan være, at de er gode for klimaet, men at de ikke er sunde og nærende for mennesker.”

CSIRO

CSIRO forskningsstudiet: ’The role of dairy foods in lower greenhouse gas emission and higher diet quality dietary patterns’ af Ridoutt, B.G., Baird, D. & Hendrie, G.A blev publiceret i European Journal of Nutrition den 10. april, 2020.

Den perfekte kost findes ikke

Brad Ridoutt mener, at alle fødevarer skal ses i den konkrete kosts kontekst. Diskussionen om, hvorvidt en given fødevare i sig selv er bæredygtig eller ej, er virkelighedsfjern.

Ifølge Ridoutt er en af styrkerne ved studiet netop undersøgelsen af de reelle kostmønstre og de enorme variationer, der findes.

”Vi så på, hvad rigtige mennesker spiser. Vi kiggede ikke på fikserede, kategoriserede kostvaner eller på en enkel fødevare. Det ville ikke have nogen praktisk værdi. I virkeligheden er der ikke nogen perfekt kost, den perfekte kost er kun et akademisk begreb.”
- Brad Ridoutt

Spørger man Brad Ridoutt, om man så skal inkludere mejeri i sin kost, svarer han: ”Der er mange måder at spise sundt og med hensyn til klimaet på, og der skal være rum for fleksibilitet og individuelle præferencer. At spise sund, bæredygtig kost kræver ikke, at man ekskluderer mælk, ost og yoghurt. Derimod kan de være en vigtig kilde til proteiner, vitaminer og mineraler i en klimavenlig kost,” afslutter Ridoutt.

Om Brad Ridoutt 

Brad Ridoutt er professor og ledende forsker ved Australiens nationale videnskabscenter, The Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO). Hans ekspertise ligger indenfor livscyklusvurderinger og bæredygtighed i landbrugs- og fødevaresektoren. Ridoutt beskæftiger sig desuden med en række internationale processer for standardiseringer af bæredygtighedsvurderinger og miljømærkning.