Levende landdistrikter

Der er stigende fokus på, hvordan vi skaber en bedre balance mellem land og by og bedre vilkår for vækst og udvikling i landdistrikterne. Det er der god grund til, for flere af landdistrikterne halter efter resten af landet på parametre som økonomisk vækst, BNP per indbygger, antal beskæftigede mv. Det har ført til, at regeringen i maj i år lancerede et nyt udspil med en række initiativer, der har til formål at sikre bedre sammenhæng fra kyst til kyst. Men hvad kræver det egentlig at skabe en bæredygtig udvikling på landet – både socialt, økonomisk og miljømæssigt? Hvordan spiller den grønne omstilling og FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling ind på landdistrikternes fremtid? Og hvordan kan mejeribruget som en central spiller på landet bidrage til en bæredygtig udvikling i landdistrikterne – ikke mindst de unge, kommende mælkeproducenter?