25. juni 2021

Mejerifolk fra hele verden samles i København

Mejeriforeningen står til oktober bag årsmødet i den internationale mejeriorganisation IDF. Mødet afholdes på Axelborg i København, hvor 350 mejerifolk fra hele verden forventes at deltage sammen med et ukendt antal på nettet.

”Det betyder faktisk rigtig meget at vi med jævne mellemrum kan mødes med kolleger og faglige eksperter fra mejeribranchen i Europa, Asien, USA og andre verdensdele. Her får vi ny viden, inspiration og personlige kontakter, som helt sikkert er med til at højne kvaliteten af det arbejde, vi udfører i det daglige.”

Med disse ord forklarer Mejeriforeningens direktør Jørgen Hald Christensen baggrunden for, at den danske mejeriorganisation med kort varsel har påtaget sig ansvaret for at arrangere dette års konference i den internationale mejeriorganisation IDF (International Dairy Federation). Normalt samles op mod 1.000 repræsentanter for organisationens 43 medlemslande en gang om året til en konference kaldet World Dairy Summit, men på grund af Covid-19 blev arrangementet aflyst i 2020 (skulle have fundet sted i Sydafrika), og for et halvt års tid siden meddelte dette års værtsland Chile, at de ikke kunne gennemføre det planlagte mejeritræf. Også pga. af Covid-19.

”Vi lever af internationale relationer”

Løsningen blev en neddroslet konference med færre fysiske deltagere og mulighed for at deltage via nettet. Og her meldte Mejeriforeningen i Danmark sig på banen som arrangør.

”Vi sprang til fordi vi synes, at det er vigtigt at holde fast i traditionen med at mødes i branchen på tværs af landegrænser. Ikke mindst for en eksportnation som Danmark, som på mange måder lever af gode, internationale relationer. Man kunne selvfølgelig have afholdt det hele på nettet, men det fysiske møde kan bare noget andet og mere. Her får man de uformelle samtaler, udveksler ideer og danner de relationer, man trækker på i det daglige arbejde fremover,” siger Jørgen Hald Christensen.

Klimaet sætter dagsordenen

Dette års arrangement har fået titlen ’IDF Global Dairy Conference’ og finder sted på Axelborg i København den 13.-15. oktober. Indholdet af konferencen planlægges af en dansk arbejdsgruppe ledet af direktøren for Mejeriforeningens Bruxelles-repræsentation, Kirsten Holm Svendsen.

”Det overordnede tema for konferencen er klima og bæredygtighed. På engelsk har vi formuleret det i undertitlen ’A Changing Climate for Dairy’. Det handler altså både om mejeribranchens eget arbejde med klimaløsninger, og hvordan omverdenen – de politiske og økonomiske vilkår – ændrer sig i øjeblikket på grund af de nationale og internationale klimamålsætninger,” fortæller hun.

Seks faglige spor

I løbet af konferencens tre dage bliver der afholdt en række faglige oplæg og debatter under seks forskellige sessioner med disse emner: Fødevaresikkerhed, teknologi, ernæring, forskning, økonomi/politik og marketing.

Alle faglige sessioner forholder sig til konferencens tema ’A changing climate for dairy’.

”Vi er fuld gang med at få lave aftaler med oplægsholdere og målsætningen er at have et program på plads, når vi åbner for tilmelding og registrering den 1. august,” fortæller Kirsten Holm Svendsen.

Der er plads til i alt 350 i lokalerne på Axelborg. Dertil er der mulighed for at følge ’IDF Global Dairy Conference’ via nettet. Hvor mange der vil benytte sig af det tilbud, tør man ikke spå om i arbejdsgruppen. Men af hensyn til deltagere i på den anden side af kloden har man valgt at afvikle konferencens faglige sessioner i tidsrummet kl. 13-17 for at undgå, at for mange skal holde sig vågne om natten, når de skal følge live-sendingerne.

Læs mere på hjemmesiden for ’IDF Global Dairy Conference’