1. februar 2019

Udsigt til voldsom vækst i eksporten af ost til Japan

Landbrug & Fødevarer forudser en stigning på 25 til 50 pct. i eksporten af danske mejeriprodukter til Japan, når landets frihandelsaftale med EU træder i kraft i dag 1. februar.

Den danske eksport af mejeriprodukter kan få et kæmpe skub, når frihandelsaftalen mellem EU og Japan går i gang i dag 1. februar. Det vurderer Anders Ankær Sørensen, seniorkonsulent, Handelspolitik & Markedsadgang hos Landbrug & Fødevarer:

”De seneste år har vi set en stigning i afsætningen til Japan. Det viser, at eksportørerne har godt fat i markedet. Frihandelsaftalen vil ikke kun støtte fremgangen, men give eksporten af dansk ost, smør og vallebaserede produkter et ekstra løft på 25-50 pct., fordi importvarer fra EU generelt bliver billigere. Det skulle gerne få japanerne til bl.a. at købe mere dansk ost.”

Det skal dog understreges, at en såkaldt toldkvote for ost i frihandelsaftalen sætter en øvre grænse for, hvor megen ost EU (og dermed Danmark) kan eksportere til Japan. EU’s toldkvote stiger gradvist – fra 20.000 ton i frihandelsaftalens første år til 31.000 ton – mens importtolden falder fra 29 pct. til 0 pct. i løbet af 15 år. Desuden får mejerisektoren adgang til en smørkvote, der stiger til 15.000 ton til en lav toldsats, når aftalen er fuldt indfaset.

Anders Ankær Sørensen bider mærke i, at toldkvoten sættes op, hvis de 127 mio. japaneres forbrug af ost, mælk og smør for alvor skyder i vejret.

”Det gør perspektiverne for frihandelsaftalen ekstra interessante for mejeribranchen,” påpeger han.

Japan er i forvejen et stort marked for danske mejerivarer. En dansk eksport på 17.839 ton i 2017 – 30 pct. mere end året før – gør det asiatiske ørige til den sjettestørste aftager af dansk ost. Desuden er Japan samlet set Danmarks største aftager af mejeriprodukter uden for EU efter Kina – og en prognose fra Europa-Kommissionen melder om en potentiel forøgelse på 215 pct. for EU’s samlede eksport af mejerivarer til Japan pga. frihandelsaftalen.

”Forsigtige optimister”

Blandt de danske leverandører af ost til Japan er Uhrenholt. Her er Per Poulsen, teknisk direktør med ansvar for Japan, positivt stemt over for tiden efter 1. februar.

”Vores mejeriprodukter har deres del af fremgangen i Japan, og vi er glade for frihandelsaftalen. Men aftalen strækker sig over 15 år. Der kan ske meget i det tidsrum, så vi er forsigtige optimister. Vi skal også huske, at Japan har aftaler med andre,” siger Per Poulsen.

Hos Arla hæfter man sig ved, at de japanske toldsatser falder bort i løbet af 15 år. ”Derfor forventer vi at fortsætte vores forretning som hidtil. Men det er klart, at den nye handelsaftale forhåbentlig giver mulighed for, at japanernes lyst til mejeriprodukter stiger,” siger Åse Andersson, pressechef for Arla.

I kapløbet om markedsandele for mejeriprodukter i Japan er Australien og New Zealand Danmarks og EU’s største rivaler. De to lande har en frihandelsaftale, der ligner EU’s, gennem Trans Pacific Partnership-aftalen (TPP).

”Det har sikret de to lande stærke markedsandele i Japan,” konstaterer Anders Ankær Sørensen.

Størstedelen af eksporten af denmākuchīzu – ’dansk ost’ på japansk – udgøres af ost, der bruges i den japanske forarbejdningsindustri. Blandt andet til pizzaer og anden hurtig mad fra Vesten, der vinder stadig mere terræn.

”Men Japan har stadig en stærk egenkultur for mad. Det samme gælder landets produktion af mejerivarer. Den har en lang historie og er en vigtig sektor i den japanske landbrugssektor,” understreger Anders Ankær Sørensen.

”Historisk stor” åbning

Han vurderer frihandelsaftalens åbning for import af udenlandske mejeriprodukter som ”historisk stor”.

”Det er et kæmpe skridt at give reelle indrømmelser på mejeriområdet. Men landet er under pres. De første indikatorer for 2019 melder om et fald på 5 pct. i mejeriproduktionen, og generelt er japansk landbrug ineffektivt. Det har – med frihandelsaftalen – fået den japanske regering til at åbne yderligere for import af fødevarer, der er billigere end landets egne produkter,” siger Anders Ankær Sørensen.

Med en selvforsyningsgrad på 39 pct. er Japan blandt verdens største fødevareimportører.

Japansk besøg i Skejby 1. marts

Eksportører af mejeriprodukter til Japan kan få indblik i mulighederne set med japanske øjne fredag den 1. marts, hvor L&F inviterer til et møde med Atsushi Tachi, Japans fødevare- og landbrugsattaché, i Agro Food Park 13 i Skejby.

”Atsushi Tachi vil fortælle om frihandelsaftalen set fra Japans vinkel sammenholdt med den japanske mejeriproduktion og TPP. Det giver et indblik i, hvilken konkurrence vores producenter står over for,” siger Anders Ankær Sørensen.

Det betyder frihandelsaftalen

Japans importtold for ost fra EU vil falde fra 29 pct. i aftalens første år til 0 pct. i løbet af 15 år. I samme tidsrum stiger toldkvoten – den mængde ost, EU må eksportere til den lavere toldsats – fra 20.000 ton til 31.000 ton.

 

Told (pct.)

Toldkvote (ton ost)

2019

29

20.000

2034

0

31.000


Eksport af ost fra Danmark til Japan

 

2015

2016

2017

Jan.-nov. 2017

Jan.-nov. 2018

Vækst 2017-2018 (jan.-nov.)

1.000 ton

11,2

13,6

17,8

16,8

17,4

4 pct.

Mio. kr.

342

385

557

523

522

0 pct.

Vil du vide mere?