5. oktober 2020
Af: Ulla Kjer

Mejeribruget havde en plan – indtil det fik en ny

I år er det 30 år siden, at Mejeribrugets ForskningsFond så dagens lys efter en omtumlet start, hvor store planer blev forkastet. Siden har fonden arbejdet for at skaffe den danske mejeribranche værdifuld viden.

Der blev tænkt store tanker i mejeribruget i 1989: Når Statens Mejeriforsøg året efter ville blive lukket, skulle Aarhus være det nye center for mejeriforskning og samtidig skulle uddannelsen til mejeriingeniør flyttes fra København til Aarhus.

Det var i hvert fald mejeribrugets plan – en plan, der længe så ud til at blive virkelighed. Faktisk var man nået så langt, at byens borgmester havde reserveret jord til opførelsen af den nye uddannelsesinstitution, ligesom man havde ansat forstanderen for det kommende mejeriforskningscenter. Et år senere stod det imidlertid klart, at det store forarbejde havde været ’skønne, spildte kræfter’.

Mejeriernes ville have eget forskningscenter

Kim Tram Sørensen, der i dag er chefkonsulent i Mejeribrugets ForskningsFond, var med i det omfattende planlægningsarbejde. Han fortæller, at idéerne opstod, efter at den daværende regering under Poul Schlüter havde besluttet, at Statens Mejeriforsøg i Hillerød skulle lukke i 1990. Det var blevet for dyrt at drive institutionen, der havde eksisteret siden 1923, og i øvrigt mente Landbrugsministeriet, at mejerierne nu var blevet så store, at de selv havde råd til at forske.

”Da den beslutning blev meldt ud, begyndte vi i mejeribruget selvfølgelig at diskutere, hvad der så skulle ske,” fortæller Kim Tram Sørensen.

Han var med i en arbejdsgruppe, der kom frem med forslaget om at opføre Mejeribrugets ForskningsCenter i Forskerparken ved Aarhus Universitet.

”Idéen fik opbakning fra de store mejeriselskaber, MD Foods, Kløver, Tholstrup og Randers-Viborg, og vi var også blevet enige med Aarhus Kommune om opførelsen. I en meget detaljeret rapport blev centerets opgaver og samarbejde med mejerierne beskrevet, og vi var langt fremme med byggeplanerne – selv hvordan tankbilen skulle køre ind på centeret – og vi havde allerede ansat Børge K. Mortensen som forstander.”

Uddannelse knockoutede planen

Der var dog lige én betingelse, for at mejeribruget ville opføre centeret: Uddannelsen til mejeriingeniør, der var placeret på Landbohøjskolen i København, skulle også flyttes til Aarhus.

”Det blev faktisk foreslået at flytte hele Landbohøjskolen til Aarhus; det virkede meget naturligt, fordi det meste af dansk landbrug jo findes i Jylland ligesom Forsøgscenter Foulum liggerved Viborg. Planen nåede da også så langt, at den daværende borgmester i Aarhus, Thorkild Simonsen, havde reserveret jord til byggeriet – i øvrigt omtrent samme sted som Agro Food Park ligger i dag. Men så gik det hele i hårdknude,” husker Kim Tram Sørensen.

Planen blev i begyndelsen af 1990 afvist af regeringen, fordi det ville blive for dyrt, og man ville heller ikke flytte en enkelt uddannelse (mejeriingeniør), fordi man mente, at det ville udhule uddannelsesmiljøet i København.

Dermed blev de store planer lagt på hylden, og i stedet blev mejerierne enige om at oprette Mejeribrugets ForskningsFond (MFF), som fik til opgave – i samarbejde med mejerierne – at udlicitere forskningsopgaver til tre af landets universiteter – Aarhus Universitet, Københavns Universitet (Landbohøjskolen) og DTU.


Det blev i 1989 besluttet at lukke Statens Mejeriforsøg ved Hillerød.

Læs også ...