5. oktober 2020
Af: Ulla Kjer

Klima og bæredygtighed prioriteres i mejeriforskning

Mejeribrugets ForskningsFond har netop åbnet for den årlige ansøgningsrunde for nye forskningsprojekter. Fonden er – gennem et unikt samarbejde mellem forskningsverdenen og mejerierne – med til at sikre, at dansk mejeriforskning befinder sig i den internationale top.

Landets forskere kan nu søge om støtte til projekter inden for mejeriområdet, og i år vil det være en god idé at tænke klima og bæredygtighed ind, for de to emner kommer til at veje tungt, når Mejeribrugets ForskningsFond (MFF) fagligt skal prioritere ansøgningerne.

”I mejerisektoren har vi en ambition om at kunne levere klimaneutrale mejeriprodukter i 2050. Forskning spiller en afgørende rolle, hvis vi skal nå det mål – vi skal simpelthen tænke bæredygtige og klimavenlige løsninger ind i alle led af produktionen,” siger chefkonsulent i Mejeribrugets ForskningsFond, Grith Mortensen, som er primus motor for den faglige behandling af de indkomne forslag.

Som eksempler nævner hun cirkulær økonomi (fx råvarer og vand), effekter af en mere bæredygtig kost, biobaseret eller bionedbrydelig emballage samt processer, der bruger mindre energi.

Fire fokusområder

I år kan forskerne søge om støtte inden for MFF’s fire fokusområder: ’Fødevaredesign, teknologi & bioteknologi’, ’Fødevaresikkerhed & analyser’, ’Sundhed & ernæring’ samt ’Fødevarehjælp & bedre fødevarer til flere’.

MFF’s bestyrelse vurderer projekterne ud fra to hovedkriterier, nemlig ’høj faglig forskningskvalitet og tydelig målsætning’ samt ’mejerimæssig relevans’. Sidste år modtog MFF 31 forslag til projekter, og heraf blev ni forskningsprojekter prioriteret. Læs her om afsluttede og igangværende projekter.

Deadline for ansøgninger er torsdag 26. november 2020, kl. 23.59.

Forskning for en mia. kr.

Mejeribrugets ForskningsFond har, i lighed med tidligere år, ca. 15 mio. kr. rettet mod dette års forskningsprojekter, men der forskes for mindst 30 mio. kr., da fonden ’kun’ dækker op til 50 pct. af det samlede projektbudget. I årenes løb har mejeribrugets fonde har investeret ca. en mia. kr. i en bred vifte af forskningsprojekter på universiteterne for at skaffe værdifuld viden til den danske mejeribranche.

Richard Ipsen, som frem til sommeren 2020 var professor i mejeriteknologi ved Institut for Fødevarevidenskab på Københavns Universitet, betegner samarbejdet mellem forskerne og mejerierne som ret unikt både i den hjemlige og internationale forskningsverden.

”Forskere og mejerifolk arbejder tæt sammen – til glæde for begge parter. Det har faktisk stor betydning for forskerne og forskningen som sådan, at vi er så tæt på brugerne i processen,” siger han.

Læs mere om samarbejdet mellem forskere og mejerier i artiklen ’Dansk mejeriforskning i den international top’

Mejeribrugets ForskningFond blev dannet for 30 år siden, læs om den omtumlede start i artiklen ’Mejeribruget havde en plan – indtil det fik en ny’

Andre artikler om samme emne