Big Cheese Data - Fuldautomatisk on-line 3D NIRS målinger, modellering og styring af kvaliteten i osteproduktionen


I 2015 producerede mejerierne 392.000 tons ost, hvoraf 85 % blev eksporteret. Kvalitetskontrol er derfor af afgørende betydning, og industrien vil gerne opgradere fra laboratoriebaserede, at-line enkeltmålinger til 100 % online kvalitetskontrol af alle oste.

Af: Grith Mortensen 

Online kvalitetskontrol af osteproduktionen er imidlertid særdeles udfordrende pga. ostens størrelse og form og deraf følgende heterogenitet og kvalitetsgradienter i den enkelte ost. Nær-infrarød spektroskopi har potentialet til at give et unikt kemisk-fysisk fingeraftryk af ostekvaliteten, og dette projekt undersøger mulighederne for at benytte rumligt opløst, nær-infrarød spektroskopi til online kvalitetskontrol.

Projektet tager udgangspunkt i en metode, hvor en nær-infrarød spektroskopisk metode er optimeret og automatiseret for analyse af oste direkte i produktionen. Dette giver osteproducenten mulighed for at generere en meget stor database af målinger over forskellige oste, produktionsudsving, årstidsvariation, råvareudsving samt karakterisering af ostens udvikling under lagring. Databasen kan efterfølgende anvendes til at monitorere og karakterisere nye oste og beskrive deres forventede kvalitetsegenskaber efter endt lagring. Metoden er unik ved, at databasen udvikles organisk ved at tilføje alle nye målinger og vurderinger fra den løbende produktion af oste. Systemet får derved en selvlærende egenskab og bliver således bedre og bedre til at forudsige kvaliteten af de færdige oste.

Projektet vil udvikle en automatisk metode, der ikke blot tillader måling på alle oste i en produktion, men som også kan beskrive variationen/heterogeniteten inde i den enkelte ost. Målingerne foretages direkte på osten på produktionslinjen. Der er tale om en on-line, real-time, ikke-destruktiv kortlægning af produktionskvaliteten.

Projekt: Januar 2018 – Juni 2022

Budget: 4.545.000 DKK

Finansiering: Mælkeafgiftsfonden, GUDP, Arla Foods amba og Københavns Universitet

Projektleder: Klavs Martin Sørensen

Institution: Institut for Fødevarevidenskab, Københavns Universitet

Deltagere: Institut for Fødevarevidenskab, Københavns Universitet, Arla Foods, Taulov Mejeri, Arla Foods, Høgelund Mejeri

 

 

Publikationer og præsentationer

Startartikel publiceret i Mælkeritidende:

Mælkeritidende 2019 nr. 16

 

Præsentationer
1 foredrag, ICNIRS 2019, Australien

2 foredrag, MEJERIFORSKNINGENS DAG, Marts 2019 (Kasper Damkjær, Klavs Sørensen)

3 foredrag, 2020, KU – Fødevareforskningens dag / 2 foredrag om datadreven fødevareproduktion

Relaterede forskningsprojekter 

Effektiv tørring og rekonstruering af yoghurtpulver

Effektiv tørring og rekonstituering af yoghurtpulver

Grith Mælk 1

Grith Mortensen

Chefkonsulent, Forskning & Fødevarer, Landbrug & Fødevarer/Skejby

Mobil: 40964114

E-mail: gmo@lf.dk