13. september 2018

Mejerieksporten holdt skansen

Danske mejerier eksporterede for 10,27 mia. kr. i årets første seks måneder Det er stort set det samme som sidste år til trods for lavere markedspriser.

I første halvår af 2018 eksporterede de danske mejerier produkter for 10,27 mia. kr., hvilket er 1 pct. mere end i første halvår 2017.

”Vi har haft et forår med noget lavere markedspriser, så når det alligevel er lykkedes at holde eksportværdien på samme niveau, skyldes det, at mælkeindvejningen var 2,4 pct. højere end samme periode sidste år,” forklarer chefkonsulent i Landbrug & Fødevarer Niels Ole Nielsen.

Tre fjerdedele af al dansk mælk eksporteres, og da forbruget herhjemme ikke stiger, skal den ekstra mælk også bruges til eksport.

Stor stigning på smør

Kigger man på de enkelte produktgrupper, er det især ’smør og smørolie’, der springer i øjnene med en stigning på 30 pct. i eksportværdi og 26 pct. i mængde. Dette skyldes bl.a. en øget reeksport, dvs. importeret smør som efterfølgende er blevet sendt ud af landet igen.

Smør er dog fortsat den mindste af de fire produktgrupper, både i forhold til værdi og ikke mindst mængde. Den klart største gruppe målt på værdi er ’ost’, der står for halvdelen af eksportværdien.

”Der er sket en lille stigning på 4 pct. i mængden af eksporteret ost, men på grund af de lavere markedspriser er eksportværdien nøjagtig den samme,” lyder forklaringen fra Niels Ole Nielsen.

1.000 Ton 2016 2017 Jan - Jun 2017 Jan - Jun 2018 Jan-Jun 2018 Ift Jan- Jun 2017
Mælk og konsummælkprodukter 325 356 182 163 -11%
Mælkekonserves 171 201 99 102 3%
Ost 370 382 189 197 4%
Smør og smørolie 39,5 37,8 18,1 22,9 26%

 

 

Mia. Kr 2016 2017 Jan - Jun 2017 Jan - Jun 2018 Jan-Jun 2018 Ift Jan-Jun 2017
Mælk og konsummælkprodukter 2,41 2,74 1,35 1,32 -2%
Mælkekonserves 4,25 5,34 2,49 2,44 -2%
Ost 9,73 11,16 5,53 5,52 0%
Smør og smørolie 1,49 1,68 0,77 1,00 30%
I alt 17,89 20,93 10,13 10,27 1%

Kilde: Danmarks Statistik 

 

Vil du vide mere?