4. september 2019

Kinesisk import af mejeriprodukter stiger fortsat støt

Kinas import af mejeriprodukter i første halvår af 2019 slår stort set samtlige rekorder de seneste seks år.

Kina fortsætter med at importere mejeriprodukter i stor stil. Sidste år blev der sat nye rekorder for den kinesiske import i alle kategorier, med undtagelse af sødmælkspulver (WMP) og tendensen fortsætter. I de første syv måneder af 2019 er importen fortsat med at stige i fem ud af seks mejerikategorier - kun osten, der udgør den mindste del af importen, går tilbage til 2017 niveau efter en stigning i 2018.

Størst stigning ses for mælk og fløde, hvor importen er vokset med 130 mio. kg svarende til en vækst på 39 pct. Også sødmælkspulver (WMP) står til et godt år i 2019 med en stigning på 27 pct. fra 2018. Derudover er importen af sødmælkspulver blot 118 mio. kg fra at ramme niveauet fra rekordåret 2014.

 
Grafen viser Kinas import af mejeriprodukter (i mio. kg) i fra januar-juli måned de seneste seks år. Særligt mælk og fløde samt sødmælkspulver (WMP) har oplevet særdeles store stigninger i forhold til sidste år.

Det er en bemærkelsesværdig fremgang, forklarer chefkonsulent i Landbrug & Fødevarer, Niels Ole Nielsen ”Ved årets start var forventningen en stigning i den samlede kinesiske import af mejeriprodukter på 11 pct.”, siger han og uddyber: ”I øjeblikket ligger importen langt over dette niveau, men vi har tidligere set, at importvæksten aftager en smule i slutningen af året. Det er dog min klare forventning, at vi ved årets udgang lander på en stigning på den pæne side af de 11 pct.”

Vil du vide mere?