7. oktober 2019

Daginstitutioner halter bagefter med sunde måltider

Fødevarestyrelsens principper for sund mad i daginstitutioner efterleves ikke til fulde, viser ny undersøgelse fra DTU Fødevareinstituttet. For at rette op skal institutionerne blandt andet huske drikkemælken.

Når Ida, William og Clara spiser deres frokost i børnehaven eller vuggestuen, skal den ifølge lovgivningen være sund, uanset om det er et privat, kommunalt eller selvejende dagtilbud.

Derfor har Fødevarestyrelsen i ti år haft officielle anbefalinger for frokostmåltidet i daginstitutionerne, og siden september 2018 har det været muligt at hente vejledning til både frokost-, morgen- og mellemmåltider i "Guide til sundere mad i daginstitutionen".

I en ny undersøgelse har DTU Fødevareinstituttet taget temperaturen på implementeringen af guidens principper. Mere end 1.000 daginstitutioner har deltaget i undersøgelsen, og konklusionen er klar: Der er plads til forbedring. Hver fjerde daginstitution opfylder således mindre end 60 pct. af Fødevarestyrelsens principper for sund frokost og drikkevarer.

"Hvis en daginstitution serverer et frokostmåltid for børnene, så skal måltidet ifølge Dagtilbudsloven være sundt. Et sundt måltid opnår daginstitutionerne ved at følge Fødevarestyrelsens guide med anbefalinger," forklarer Fie Nehammer fra Fødevarestyrelsen.

Når det gælder sund morgenmad og mellemmåltider, opfylder tre ud af fire institutioner mindre end halvdelen af Fødevarestyrelsens principper herfor.

Vigtig næring for børnene

Hvis lille Clara spiser både morgenmad, frokost og mellemmåltider på Rød Stue, bliver op til 70 pct. af hendes daglige næringsbehov faktisk dækket af institutionens madudbud. Og netop derfor er det vigtigt at fokusere på det sunde måltid.

Lene Møller Christensen er akademisk medarbejder på DTU Fødevareinstituttet og har været med til at undersøge madudbuddet.

"Fra et ernæringsmæssigt synspunkt kan der være øget risiko for, at børnene i de institutioner, der ikke opfylder principperne, ikke får den næring, de har brug for," forklarer hun, men slår samtidig fast, at det kræver en undersøgelse af børnenes samlede indtag for at kunne vurdere det præcist.

Fokus på fisk, bælgfrugter og drikkemælk

Undersøgelsen fra DTU Fødevareinstituttet har sat fokus på nogle vigtige punkter, hvor daginstitutionerne med fordel kan forbedre indsatsen. Det drejer sig om at sætte mere fisk på menuen og at øge mængden af bælgfrugter og æg, de dage hvor der spises vegetarisk. Desuden er det vigtigt at huske drikkemælken til både vuggestuebørn og børnehavebørn. Det er især børnehavebørnene, der i mindre grad end vuggestuebørnene får tilbudt mælk til måltiderne.

Fødevarestyrelsens principper, der er udarbejdet på baggrund af de officielle kostråd og næringsstofanbefalinger til 1-6-årige børn, er bygget op, så børnene får den rigtige kombination af vitaminer og næringsstoffer. Og i det regnestykke er mælken en aktiv del af ligningen.

"Udgangspunktet for kostprincipperne er, at børnene indtager en vis mængde energi, vitaminer og mineraler fra drikkemælken i daginstitutionerne. Hvis ikke børnene får mælken, skal de have energien og næringsstofferne fra andre fødevarer," forklarer Lene Christensen og uddyber:

"Hvis børn i institutionsalderen skal nå op på den vejledende mængde mælkeprodukter på en dag, bør daginstitutionerne tilbyde drikkemælk."

Rom blev ikke bygget på én dag

På trods af at ingen af de mere end 1.000 daginstitutioner, der har medvirket i undersøgelsen, opfylder alle Fødevarestyrelsens anbefalinger til maden, vælger de hos Fødevarestyrelsen at se fremad:

"Rapporten viser, at der er gode tendenser, men vi ser gerne, at endnu flere af principperne bliver opfyldt," siger Fie Nehammer og tilføjer:

"Vi er klar over, at Rom ikke blev bygget på én dag, og det tager tid at implementere principperne i de enkelte madplaner. Undersøgelsen er gennemført ganske kort tid efter, at vi udgav vores guide. Men den viser, at daginstitutionerne har et godt udgangspunkt for at følge vores anbefalinger."

Fie Nehammer forventer derfor at kunne se en højere grad at implementering af anbefalingerne i fremtidige undersøgelser af madudbuddet i daginstitutioner.

Vil du vide mere?