Fremtidens klimaneutrale mejerisektor kalder på løsninger i hele kæden

Skal mejerisektoren være klimaneutral i 2050 kræver det, at alle løsninger bringes på bordet, og at der bliver samarbejdet på tværs. Det var der bred enighed om ved Mejeriforeningens konference om fremtidens klimaneutrale mejerisektor – men der var ikke helt politisk enighed om, hvordan sektoren ser ud i fremtiden.

Bæredygtighed
Klima
Organisationer
”Jeg er stolt over, at vi i Danmark har et landbrug og ikke mindst en mejerisektor, som tager klimakrisen alvorligt – og som har viljen til at sætte konkrete mål,” lød det fra fødevareordfører Anders Kronborg (S), da han indledte Mejeriforeningens konference på Christiansborg. (Foto: Andreas Bro)
”Jeg er stolt over, at vi i Danmark har et landbrug og ikke mindst en mejerisektor, som tager klimakrisen alvorligt – og som har viljen til at sætte konkrete mål,” lød det fra fødevareordfører Anders Kronborg (S), da han indledte Mejeriforeningens konference på Christiansborg. (Foto: Andreas Bro)

”Jeg er stolt over, at vi i Danmark har et landbrug og ikke mindst en mejerisektor, som tager klimakrisen alvorligt – og som har viljen til at sætte konkrete mål.”

Med de ord indledte Socialdemokratiets fødevareordfører, Anders Kronborg, Mejeriforeningens konference om fremtidens klimaneutrale mejerisektor, der blev afholdt på Christiansborg onsdag.

Formålet med konferencen var at diskutere, hvilke initiativer og partnerskaber der skal til for at nå mejerisektorens ambitiøse målsætning om at være klimaneutral i 2050.

Udfordringerne kræver fælles løsninger
Og det er store udfordringer, der skal løses, slog meteorolog og klimaekspert, Jesper Theilgaard fast ved konferencen:

”Jeg kan sagtens vågne op om morgenen og være bange for, om vi kan nå at gøre noget ved klimaudfordringerne. Men ja, det kan vi med de tre små ord, ’hvis vi vil’. Men det skal gå op i en højere enhed med politikerne, produktionen, virksomhederne og forbrugerne,” sagde han.

Herfra diskuterede både forskere, organisationer og virksomheder, hvad der skal til for at gøre noget ved udfordringerne og nå målene – og der var stor overensstemmelse mellem de forskere og NGO’er, der holdt oplæg og deltog i debatten. På dagen debatterede de tilstedeværende blandt andet, om udvinding af protein fra græs kan bidrage til grøn omstilling, om vi kan reducere metan-udledningen fra køer, og om detailhandlen kan påvirke forbrugerne til at handle anderledes.

Hvordan ser fremtidens mejerisektor ud?
Politikerne var også på banen i form af seks fødevareordførere, der debatterede, hvad der skal til for, at mejerisektoren når sine mål, og om det kan lade sig gøre. Alle var de enige i, at danske fødevarer skal tales op – men de var ikke helt enige om, hvad der skal til for at nå målsætningen om en klimaneutral sektor:

”Jeg mener så afgjort, at vi skal i en retning med mere plantebaseret produktion. Når vi snakker forskning, skal vi ikke kun forske i, hvordan man kan lave en bedre animalsk produktion, men vi skal også forske i, hvordan vi kan lave vegetabilske alternativer,” sagde Carl Valentin fra SF.

Susanne Zimmer fra Alternativet var dog mere sikker på, at vi også drikker mælk i 2050:

”Jeg tror på, at vi i 2050 er nærmere på at være klimaneutrale i mejerisektoren, hvis den gode udvikling fortsætter,” sagde hun.

Flere i panelet understregede også, at der skal investeres i forskning, så vi kan finde løsningerne – blandt andre Erling Bonnesen fra Venstre:

”Den udvikling, vi har set i hele fødevaresektoren de sidste 100-150 år, har været én stor udviklingshistorie. I dag er vi blandt de lande, der producerer fødevarer med et af de laveste aftryk. Så i stedet for at skælde landmændene ud, skal vi starte med at rose dem og råbe hurra. Og så tror jeg på, at udviklingen fortsætter, og at det kræver udvikling af ny teknologi,” sagde han.

Formand for Mejeriforeningen Steen Nørgaard Madsen sluttede af med at slå fast, at sektoren er klar til endnu en udviklingshistorie:

”Den grønne omstilling kommer til at kræve meget af os alle sammen. Der findes ikke et erhverv, der har været igennem større forandringer end dansk mejeribrug - og vi er godt i gang.”

Overblik over konferencens oplæg
• Velkomst ved Anders Kronborg, fødevareordfører i Socialdemokratiet
• ”Mejerisektoren vil være klimaneutral i 2050” ved Steen Nørgaard Madsen, formand for Mejeriforeningen
• ”Klimaet forandrer sig” ved Jesper Theilgaard, meteorolog og klimaekspert
• ”Green Ambitions – mod klimaneutralitet i 2050” ved Jan Dalsgaard Johannesen, Sustainability Director i Arla Foods
• “Fremtidens bæredygtige foder” ved Uffe Jørgensen, Center for Bioøkonomi på Aarhus Universitet
• ”Kan vi fjerne udledningerne fra husdyr?” ved Peter Lund, professor ved Institut for Husdyrvidenskab på Aarhus Universitet
• ”Fælles løsninger – men hvad kommer efter?” ved Thyge Nygaard, landsbrugspolitisk seniorrådgiver i Danmarks Naturfredningsforening
• ”Er bæredygtige kostvaner sunde?” ved Inge Tetens, professor i Institut for Idræt og Ernæring på Københavns Universitet
• ”Hvad er detailhandlens rolle og ansvar?” ved Jens Visholm, koncerndirektør i Coop Danmark
• ”Fighting Food Waste” ved Heidi Boye, landechef i Too Good To Go
• Fødevarepolitisk paneldebat mellem Anders Kronborg (S), Carl Valentin (SF), Søren Egge Rasmussen (Ø), Susanne Zimmer (Å), Erling Bonnesen (V) og Lise Bech (DF)

Nu kommer der magi i spisepausen

Med hjælp fra ’Den Magiske Madkasse’ kan børn lege sig til en lettere overgang fra frokostpausen i børnehaven til den mere selvstændige spisepause i indskolingen.

Læs mere

Skolemælk leverer idéer til hjemmeundervisning

Mens landets skoler holder lukket, tilbyder Mejeriernes Skolemælksordning materialer og ideer til læring på hjemmesiden.

Læs mere

Mejerier: Fokus på omstilling og smittefri ansatte

I takt med at landets kantiner og restauranter er lukket ned, har mejerierne haft travlt med at omstille produktionen til et øget salg i detailbutikkerne. Den største udfordring lige nu er dog at skærme de ansatte mod at blive smittet med Corana-virus.

Læs mere