Mejerieksporten holdt skansen

Danske mejerier eksporterede for 10,27 mia. kr. i årets første seks måneder Det er stort set det samme som sidste år til trods for lavere markedspriser.

Eksport
Statistik
Branchen
Økonomi
Ost udgør halvdelen af den samlede eksportværdi for de danske mejerier.
Ost udgør halvdelen af den samlede eksportværdi for de danske mejerier.

I første halvår af 2018 eksporterede de danske mejerier produkter for 10,27 mia. kr., hvilket er 1 pct. mere end i første halvår 2017.

”Vi har haft et forår med noget lavere markedspriser, så når det alligevel er lykkedes at holde eksportværdien på samme niveau, skyldes det, at mælkeindvejningen var 2,4 pct. højere end samme periode sidste år,” forklarer chefkonsulent i Landbrug & Fødevarer Niels Ole Nielsen.

Tre fjerdedele af al dansk mælk eksporteres, og da forbruget herhjemme ikke stiger, skal den ekstra mælk også bruges til eksport.

Stor stigning på smør
Kigger man på de enkelte produktgrupper, er det især ’smør og smørolie’, der springer i øjnene med en stigning på 30 pct. i eksportværdi og 26 pct. i mængde. Dette skyldes bl.a. en øget reeksport, dvs. importeret smør som efterfølgende er blevet sendt ud af landet igen.

Smør er dog fortsat den mindste af de fire produktgrupper, både i forhold til værdi og ikke mindst mængde. Den klart største gruppe målt på værdi er ’ost’, der står for halvdelen af eksportværdien.

”Der er sket en lille stigning på 4 pct. i mængden af eksporteret ost, men på grund af de lavere markedspriser er eksportværdien nøjagtig den samme,” lyder forklaringen fra Niels Ole Nielsen.

1.000 ton 2016 2017 jan - jun 2017 jan - jun 2018 jan-jun 2018 ift jan- jun 2017
Mælk og konsummælkprodukter 325 356 182 163 -11%
Mælkekonserves 171 201 99 102 3%
Ost 370 382 189 197 4%
Smør og smørolie 39,5 37,8 18,1 22,9 26%

 

Mia. kr 2016 2017 jan - jun 2017 jan - jun 2018 jan-jun 2018 ift jan-jun 2017
Mælk og konsummælkprodukter 2,41 2,74 1,35 1,32 -2%
Mælkekonserves 4,25 5,34 2,49 2,44 -2%
Ost 9,73 11,16 5,53 5,52 0%
Smør og smørolie 1,49 1,68 0,77 1,00 30%
I alt 17,89 20,93 10,13 10,27 1%

Kilde: Danmarks Statistik 

 

International mælkekonference sætter fokus på klima og sundhed

Der er behov for nytænkning, hvis fremtidens mejeribrug skal bidrage med løsninger til både den globale klimakrise og til de sundhedsmæssige udfordringer, som mange forbrugere står overfor.

Læs mere

Nyt værktøj skal hjælpe Arla-landmænd med at reducere klimabelastning

Arla Foods introducerer et initiativ, der skal tredoble hastigheden af gårdenes CO2-reduktioner over de næste 10 år og opbygge et af verdens største sæt af eksternt verificerede klimadata fra mælkeproduktion.

Læs mere

Massiv interesse for Mejeriernes Skolemælkslegat

430 skoler havde søgt om støtte til sjove og kreative projekter, der fremmer sundhed og fællesskab for eleverne.

Læs mere