MilkStreamValue - Forbindelser med lav molekylvægt i mælke- og mejeriprodukter


Mælk og mejeriprodukter indeholder en række mineraler, vitaminer og proteiner, der er betydende for menneskers almene sundhed. Mælk indeholder endvidere en række komponenter, der kun er beskrevet i begrænset omfang, og hvis biologiske betydning er ukendt eller kun delvist undersøgt. MilkStreamValue vil udvikle metoder, der kan bruges til at analysere disse mindre stoffer. En potentiel ny kilde til 'added value' produkter.

Af: Grith Mortensen

Projektets formål er at identificere og kvantificere de ukendte stoffer i mælke- og valleprodukter (fx mælkepulver, kaseinfraktioner, valleproteinfraktioner og vallepermeat) gennem udvikling af sensitive, robuste og ikke-målrettede (”untargeted”) analytiske metoder. Disse nye metoder vil blive valideret i Arla Foods Ingredients' produktionslinjer for at undersøge, hvordan enhedsoperationer, membranfiltreringer og rengøringspraksis påvirker profilen af mælkebestanddele, især den lave koncentration, i forskellige forarbejdningsfraktioner. Projektet sigter mod at udbygge den nuværende viden om mindre bestanddele og ukendte stoffer i mælke- og valleprodukter ved at skabe nye dedikerede analytiske metoder.

MilkStreamValue projektet har følgende delmål:

  1. Implementering af nye, high-throughput målemetoder, der er solidt forankret på de analytiske foodomics platforme (GC-MS, LC-MS og LC-NMR/MS), Design of Experiment (DoE)-optimerede standard operating procedures (SOP'er) og avanceret multivariat dataanalyse.
  2. Udbygning af den nuværende viden om lav-koncentration, molekylære komponenter i mælkeprodukter ved at screene mælk, vallepulver og kaseinfraktioner i forskellige produktionslinjer hos Arla Foods.. Dette vil muliggøre undersøgelsen af opdeling af mælke NPN-stoffer samt generere viden om dannelse og fjernelse af stoffer i diverse fraktioner under processeringen af mælk og valle.
  3. Opbygning af en omfattende, molekylær database over lav-koncentrationsforbindelser i mælke- og valleprodukter, herunder stoffer som bidrager til Non-Protein Nitrogen (NPN). Denne database vil ikke kun dække naturlige metabolitter i mælk, men også udefrakommende miljø- og procesrelaterede stoffer.

Projekt: Juli 2019 - Juni 2022

Budget: 3.507.000 DKK

Finansiering: Mælkeafgiftsfonden, Chinese Scholarship samt egenfinansiering fra Københavns Universitet

Projektleder: Søren Balling Engelsen

Institution: Institut for Fødevarevidenskab, Københavns Universitet

Deltagere: Institut for Fødevarevidenskab, Københavns Universitet og Arla Foods Ingredients.

 

Publikationer og præsentationer

Startartikel om projektet udgivet i Mælkeritidende:

Mælkeritidende 2021 nr. 4


En introduktion af projektet blev præsenteret under FOOD Research-dagen på Københavns Universitet og på efteråret 2020-møde i Mejeribrugets Forskningsfonds Koordinationsgruppe "Technology & Safety".

Grith Mælk 1

Grith Mortensen

Chefkonsulent, Forskning & Fødevarer, Landbrug & Fødevarer/Skejby

Mobil: 40964114

E-mail: gmo@lf.dk