THE IMPROVE TRIAL - Calcium, D-vitamin og parodontal behandling blandt gravide kvinder for optimering af metabolisk og inflammatorisk profil: Et pilotstudie


IMPROVE interventionen har til formål at beskrive og vurdere accept, effektstørrelse og gennemførbarhed af en større randomiseret kontrolleret intervention blandt mødre fra slumområder i Rio De Janeiro (RJ), i Brasilien. Interventionen omfatter udlevering af calcium og vitamin-D beriget mælk, samt tilbud om tandbehandling for parodontose (PT), og forventes at forbedre nybagte mødres paradontale sundhed såvel som deres generelle metabolske og inflammatoriske risikoprofil

Af: Grith Mortensen 

Denne undersøgelse vil vurdere, hvordan mødre fra slumområder i Rio De Janeiro kan forventes at modtage og acceptere en multi-komponent intervention, som via udlevering af calcium og vitamin-D beriget mælk, samt tilbud om tandbehandling for paradentose (PT), skal forbedre nybagte mødres paradontale sundhed såvel som deres generelle metaboliske og inflammatoriske risikoprofil. IMPROVE interventionen er således det pilotstudie, der går forud for et større randomiseret, kontrolleret forsøg (RCT), og som tillige indeholder en kvalitativ procesevaluering. Målgruppen er gravide lavindkomst kvinder i Brasilien, som alle har paradentose og ikke har været hos tandlæge de seneste 6 måneder. En række fokusgrupper og interviews med målgruppen og med sundhedspersonalet i eksisterende familieklinikker i Rio de Janeiro, vil blive gennemført med henblik på at identificere og beskrive de vigtigste forhindringer og katalysatorer for gennemførelsen af den større intervention.

De gravide vil blive inddelt i 4 interventions-arme: 1) tidlig PT plus beriget mælk; 2) tidlig PT plus
almindelig mælk; 3) forsinket PT (efter fødslen) plus beriget mælk; 4) forsinket PT (efter fødslen) plus
almindelig mælk.

De endelige resultater vil bidrage til at forstå hvilken betydning calcium og D-vitamin har for
sundheden hos gravide og nybagte mødre på kort og lang sigt, samt til at kvalificere den nuværende globale debat om vitamin-D tilskud og berigelsespolitiker. Projektet omfatter tillige et uddannelsesforløb til både ernæringsstuderende (postgraduate) og personalet på familieklinikkerne.

Projekt: Januar 2016 – Januar 2020

Budget: 1.197.969 DKK

Finansiering: Mejeribrugets ForskningsFond, Science Without Borders, Arla Foods, Family Clinics in Brazil

Projektleder: Amanda R. Amorim Adegboye

Institution: Department of Psychology, Social Work and Counselling, University of Greenwich

Deltagere: Gilberto Kac, UFRJ, Brasilien
Berit L. Heitmann, Institute of Preventive Medicine, DK
Michael Maia Schlüssel, University of Oxford, UK
Paulo Nadanovsky, UERJ, Brazil
Gustavo Lobato de Azevedo, IFF-FIOCRUZ, Brazil

 

 

Publikationer og præsentationer

Startartikel om projektet publiceret i Mælkeritidende:

Mælkeritidende 2017 nr. 4


End of Postdoctral scholarship report to the CnPQ (Brazilian Government).


BL Heitmann. Presentation of the project at Bispebjerg Hospital Dec 7th 2016, Frederiksberg Hospital Jan 27th 2017.

Relaterede forskningsprojekter 

Grith Mælk 1

Grith Mortensen

Chefkonsulent, Branchesekretariat mejeri, Landbrug & Fødevarer/Skejby

Mobil: 40964114

E-mail: gmo@lf.dk