1. januar 2016

”Vi har ikke brug for nye produktionsbegrænsninger”

På Mejeriforeningens generalforsamling advarede formand Steen Nørgaard Madsen mod et EU-forslag, som vil straffe mælkeproducenter, der øger produktionen i krisetider. ”Et øget råvaregrundlag er den centrale forudsætning for, at vore virksomheder og landmænd kan få andel i den stigende globale efterspørgsel på mejeriprodukter,” sagde han.

Mælkeproducenter overalt i Europa er i øjeblikket hårdt pressede på økonomien, men løsningen er ikke at indføre nye begrænsninger af mælkeproduktionen, mener Mejeriforeningens formand Steen Nørgaard Madsen. På organisationens generalforsamling i på Hotel Radisson Blu i Silkeborg den 18. april advarede han mod et forslag fra Europa-Parlamentet, som angiveligt har til formål at hjælpe mælkeproducenter i krisetider. 

”Tanken er, at man vil udbetale støtte til mælkeproducenter, der mindsker mælkeproduktionen med fem pct. i krisesituationer. Hvad der er værre for dansk mejeribrug, er, at man vil indføre en strafafgift på de producenter, der i samme periode øger deres produktion,” sagde han. 

”Et øget råvaregrundlag er den centrale forudsætning for, at vore virksomheder og landmænd kan få andel i den stigende globale efterspørgsel på mejeriprodukter. Forslaget kan betyde, at vi taber markedsandele til konkurrenterne i f.eks. Oceanien og Sydamerika.” 

Steen Nørgaard Madsen understregede, at de danske mælkeproducenter har planlagt og investeret i forventning om, at der er frie produktionsvilkår efter 2015, når EU’s kvotesystem ophører. Han udtrykte alvorlig tvivl om, at nye produktionsbegrænsninger ville få effekt på de europæiske afregningspriser. ”Mejeriproduktionen følger prisudviklingen på verdensmarkedet. En regulering af produktionen i EU vil ikke være tilstrækkeligt til at påvirke de globale priser,” sagde han. 

Ønske: Bedre vilkår for vækst

En øget dansk mælkeproduktion er et vigtigt element i mejeriernes fremtidige forretning – og den økonomiske vækst i Danmark som sådan, mente Mejeriforeningens formand. Han pointerede dog samtidig, at mælkeproducenterne har brug for bedre rammer, hvis denne vækst skal kunne realiseres. 

”I vores iver efter at tale om vækst i mælkeproduktionen må vi ikke glemme, at vores mælkeproducenter er hårdt presset på økonomien,” sagde han. ”Mælkeproducenterne har ikke kun stærkt brug for en højere mælkeafregning i takt med, at markedssituationen bedres. De har også stærkt behov for langt bedre rammevilkår, hvis de skal øge produktionen de kommende år - ikke mindst fordi EU-støtten bliver beskåret.” 

I forlængelse heraf kunne Steen Nørgaard Madsen se en række positive takter i den netop offentliggjorte rapport fra Natur- og Landbrugskommissionen. 

”Der er et åbenlyst behov for at lempe reguleringen af erhvervet. For eksempel ved at målrette miljølovgivningen efter bedriftens udledning frem for produktionens størrelse. Dertil er der behov for mere fleksibilitet, mindre bøvl og hurtigere procedurer i sagsbehandlingen og håndhævelsen af reglerne,” sagde han.