19. april 2023

Vestjysk gård med malkekøer bliver nyt centrum for innovation til grøn omstilling

Arla åbner i denne uge en "innovationsgård" i Danmark. Det sker hos mælkeproducent Torben Sønderby. På gården skal forskning og praksis mødes og samarbejde om at udvikle og demonstrere nye løsninger inden for dyrevelfærd, biodiversitet og CO2-reduktion i landbruget. Gårdens første projekter har fokus på sektorens største kilde til CO2: Køernes metan-udledning.

En gård med aktiv mælkeproduktion, hvor forskere kan teste og demonstrere nye metoder og teknologier og omsætte dem til praksis. Sådan en får vi nu i Danmark.

Det er Arla, som sammen med mælkeproducent og andelshaver i Arla, Torben Sønderby, omdanner Sønderbys gård ”Klink” i Grønbjerg syd for Holstebro til ”innovationsgård”. Innovationsgården åbner officielt fredag 21. april.

Innovationsgården skal være med til at sætte tempo på udvikling og demonstration af nye løsninger inden for dyrevelfærd, biodiversitet og CO2-reduktion i landbruget. Det handler om at omsætte forskning og samarbejde til praksis, der kan skaleres og indføres på gårde både inden- og udenfor landets grænser.

Landmand tror på forskning, videndeling og formidling
Det glæder Torben Sønderby, at han kan bidrage til at styrke fremtidens økologiske landbrug og dele viden og erfaringer med andre landmænd.

”Jeg tror på, at forskning er afgørende for den grønne omstilling inden for landbruget, og jeg har altid været meget interesseret i at følge og investere i nye teknologier. Derfor er det fantastisk, at jeg kan bidrage til innovation på den her måde og komme helt tæt på udviklingen,” siger Torben Sønderby.
”Der er så meget viden og så mange gode aktiviteter i gang i landbruget, og det er vigtigt, at vi videndeler og kommunikerer alt det arbejde, vi gør for at finde løsninger inden for blandt andet biodiversitet. Det kan vi med innovationsgården”, siger Torben Sønderby.

Arla: Forskning der kan bruges i praksis på gårde både i og udenfor Danmark
”I Arla deler vi regeringens ambition om, at Danmark skal være et grønt foregangsland, siger Hanne Søndergaard, EVP og koncerndirektør for landbrug og bæredygtighed i Arla.
”Med den nye innovationsgård kan vi omsætte forskning og samarbejde til praksis, der kan skaleres og indføres på gårde både inden- og udenfor landets grænser. Det er helt afgørende for den innovationskraft, der skal sikre, at vi forbliver relevante og konkurrencedygtige i fremtiden,” siger Hanne Søndergaard.

Nye teknologier inden for metan-reduktion er forskernes primære fokus
Blandt gårdens første innovative forskningsprojekter er ’Project Onimit’, som blandt andre Aarhus Universitet og Viking Genetics står bag.

Med såkaldte ’sniffere’ bag fodertruget i malkerobotterne kan forskerne måle køernes individuelle metan-udledning og bruge de unikke data i avlsarbejdet til at fokusere på de køer, der udleder mindst CO2.
”Metan fra kvæg udgør i dag den primære kilde til CO2e-udledning på gårdniveau. Så der er et kæmpe potentiale i at udvikle og dele nye teknologier og metoder, som gør os i stand til at reducere køernes metan-udledningen,” siger Hanne Søndergaard.

Åbningen markeres med en debat om innovation og grøn omstilling
Åbningen markeres blandt andet med debatten “Innovation som løftestang for den grønne omstilling – hvad skal der til for at øge hastigheden?”, som sætter fokus på, hvor langt landbrugserhvervet er nået i forhold til den grønne omstilling, hvilke indsatser, der har den største gennemslagskraft - samt hvad et fortsat fokus på forskning og finansiering af tiltagene kan betyde for sektorens økonomi og konkurrenceevne.

 

Om innovationsgården:
• Mælkeproducent Torben Sønderby driver gården Klink med 240 økologiske køer.
• Gården leverer årligt ca 2,4 mio. kg økologisk mælk til Arla. Den er 80 procent selvforsynende med foder og producerer strøm svarende til 130 pct. af gårdens forbrug med et solpanel.

• På innovationsgården skal forskere fra bl.a. Aarhus Universitet teste og demonstrere nye metoder og teknologier og omsætte dem til praksis.
• Gården kan tage imod leverandører, samarbejdspartnere og forskere fra ind- og udland, som kan være en del af eller blive inspireret af arbejdet.

• Arla har desuden innovationsgårde i Tyskland, Storbritannien og Sverige.
• Innovationsgårdene er et led i Arlas mål om at reducere CO2e-udledningen med 30 procent i 2030 og være helt klimaneutral i 2050.