1. januar 2016

Tysk osteeksport atter klemt af russerne

HANDELSHINDRING Nyt russisk eksportforbud til 56 tyske ostevirksomheder kan presse ostemarkedet andre steder i EU, frygter Landbrug & Fødevarer.

Rusland er et vækstmarked, som har fået smag for ost. Det har en række europæiske mejerier nydt godt af med stigende eksportmængder til det store marked i øst. Det gælder ikke mindst de tyske mejerier, som står for EU’s største osteeksport til Rusland. Mere end en tredjedel af de godt 200.000 ton ost, som blev eksporteret i 2012, kom fra Tyskland. Med Ruslands tiltrædelse af WTO-frihandelsaftalen kunne der være lagt op til fest på en stribe af de tyske mejerier, der har haft succes med eksport af Gouda, Tilsit (Havartitype), Mozzarella og Edam, som udgør størstedelen af den tyske eksport. 

På trods af WTO-aftalen må tyskerne dog sande, at det russiske marked fortsat kan rumme store udfordringer. I 2011 blokerede de russiske veterinærmyndigheder for ost fra en række delstater, idet russerne vurderede, at de tyske rutiner og standarder ikke levede op til de russiske krav. Man fik dog løst problemerne, så tyskerne i 2012 atter kunne skrue op for eksporten, som steg til knap 76.000 ton. Men det sidste ord er åbenbart ikke sagt i den kontrovers, da russerne pr. 12. februar igen har blokeret for osteimport fra 56 tyske virksomheder.

Russisk hjemmemarked beskyttes

”Man kunne godt få den tanke, at nu, hvor russerne som WTO-medlem ikke kan bruge toldtariffen til at begrænse importen, så bruger man andre metoder for at beskytte landets egenproduktion,” lyder vurderingen fra Kristian Svendsen, chefkonsulent i Landbrug & Fødevarer. Rusland forsøger med flere tilskudsordninger at tilskynde mælkeproducenter og industri til at øge produktionen. Produktionen har dog svært ved at konkurrere med den udenlandske konkurrence fra EU og nabolande som Ukraine og Hviderusland, der tidligere også har oplevet eksportforbud fra de russiske myndigheder. 

”Hvis situationen fra 2011 gentager sig, kan det betyde 20.000 ton tysk ost, som skal afsættes på andre markeder, hvilket altså vil skabe en del uro,” lyder det fra Kristian Svendsen. 

Mere dansk ost til Rusland

Dansk ost har oplevet en jævn stigning i eksporten til Rusland i de senere år i takt med, at Arla Foods har øget indsatsen. I 2008 var den samlede eksport på 3.300 ton, hvilket blev tredoblet til knap 10.000 ton i 2012. Frisk ost som Mozzarella til pizzabrug udgør ca. 2/3 af eksporten, mens faste gule oste tegner sig for resten.