1. januar 2016

Svært nabomarked med potentiale

PROFIL I Polen får forbrugerne flere penge og mere appetit på vestlige mejeriprodukter, lyder det fra den danske ambassade.

Polen har de seneste fem år oplevet en markant økonomisk vækst, så landet i dag er EU’s sjettestørste økonomi. Samtidigt er mælk og mejeriproduktion en vigtig del af landbruget, hvor man med 12,4 mia. kg mælk er EU’s fjerdestørste mælkenation. Dette var en del af emnerne, da den danske ambassade var vært for en gruppe fagmedarbejdere fra Landbrug & Fødevarer i uge 22. Her kunne statskonsulent Poul Jacob Erikstrup fortælle, at hverken primærbrug eller mejerier for alvor er kommet på det polske væksttog.

Små bedrifter

Landet har over 1,5 mio. små landbrug, hvor af en del har en enkelt ko eller to, som leverer mælk til bedriftens eget forbrug.

”De små landbrug har en væsentlig kulturhistorisk betydning, da man har været med til at brødføde polakkerne under de forskellige besættelser op gennem historien. Derfor er man fritaget for skatter og afgifter,” forklarer Poul Jacob Erikstrup. En række særordninger betyder ringe kontrol med sektoren og i øvrigt også vanskeligheder for de små landmænd, hvis de skal låne penge til investeringer. Derfor er hoveparten af de små brug ikke konkurrencedygtige og overlever næppe et generationsskifte.

Mejerier specialiserer mere

Strukturudviklingen blandt mejerierne har også været forholdsvis langsom, idet hovedparten af landets 192 mejerier med egen indvejning fortsat er orienteret mod mindre lokale markeder, som forsynes med forskellige friske produkter.

”I de senere år har vi dog set en stigende specialisering i produktionen, efter at flere mejerier er blevet moderniseret til vestlig standard med eksport af bulkost og mælkepulver,” siger Poul Jacob Erikstrup. Polen eksporterer ca. 20 pct. af mejeriproduktionen, hvilket bl.a. skyldes, at mejerierne i stigende grad presses af vestlige mærkevarer på hjemmemarkedet.

”Men markedet er ikke let, fordi man traditionelt spiser friske, lokale produkter til lave priser. Faste, gule oste er man eksempelvis ikke vant til, og disse findes eksempelvis ikke på ret mange restauranter,” siger statskonsulenten.

Stigende import

På trods af de konservative ostevaner er importen voksende. ”Importen stiger i takt med, at de vestlige detailkæder etablerer sig med egne varemærker på hylderne, og stadig flere polakker får råd til at købe dem. Samtidig ser vi kraftig vækst i private label,” lyder det fra Poul Jacob Erikstrup.

Inden for de seneste fem år er værdien af importen steget fra EUR 263 mio. til EUR 446 mio. svarende til en vækst på 77 pct. De franske detailkæder Carrefour og Auchan er sammen med tyske Lidl blandt de toneangivende, men også danske Netto har over 200 butikker i den nordlige del af Polen.

Samlet har de danske mejerier i de seneste år eksporteret for ca. 100 mio. kr. årligt til Polen.

”Man ser Lurpak og Castello-produkter i ganske mange kæder, og jeg har da også set Danablu fra Bornholm for nylig,” siger Poul Jacob Erikstrup, som tror på et stort potentiale i Polen - bl.a. for højprisprodukter i små forpakninger.

”De 38 millioner forbrugere skal bare opdrages lidt til at spise vore mejeriprodukter,” slutter han.Poul Jacob Erikstrup, statskonsulent ved ambassaden i Warzawa.