5. maj 2022

Skolemælk er ikke en ’klimasynder’

Artikel på TV2 Lorry om besparelser i Københavns kommune indeholder en række fejlagtige påstande om mælk, klima og sundhed. Mejeriforeningen korrigerer.

TV2 Lorry bringer torsdag en artikel om, at børne- og ungeudvalget i Københavns Kommune ønsker at afskaffe skolemælken. Dermed kan kommunen angiveligt spare 1,5 mio. kr. årligt på det tekniske personale, der hjælper til med at håndtere mælken.

Det er udvalget selvfølgelig i sin gode ret til. Men artiklen på TV2 Lorry indeholder en række fejlagtige påstande om mælk, klima og sundhed, som kalder på en kommentar, lyder det fra Mejeriforeningen.

For eksempel citeres en række navngivne og unavngivne kilder for at skolemælken ’går ud over klimaet’, at den er en ’decideret klimasynder’ og at Sundhedsstyrelsen ikke anbefaler skolemælk til børn.

Vigtige vitaminer og mineraler

”For at tage det sidste først, så har Sundhedsstyrelsen intet at gøre med kostanbefalinger til skolebørn. Det er Fødevarestyrelsens område, og her lyder anbefalingen på op til 325-350 ml. mælk om dagen til børn fra 6 år og opefter,” forklarer ernæringschef Merete Myrup, Mejeriforeningen.

”Myndighederne anbefaler altså klart og tydeligt mælk til børn - og det er der rigtig mange gode grunde til. Børn har brug for energi, vitaminer og mineraler til at vokse og udvikle sig, og det får de i mælken. Fx giver en kvart liter skolemælk knap halvdelen af de 700 mg calcium, som er den anbefalede mængde til et 6-9-årigt barn.”

Mælk er den del af Fødevarestyrelsens officielle kostråd

Dertil er der påstandene om at skolemælken går ud over klimaet.
”Alle fødevarer belaster klimaet. Det afgørende er, hvilken næringsværdi man så at sige får for belastningen. Og her får man rigtig mange vigtige næringsstoffer fra mælken,” siger Merete Myrup.
Det er primært derfor, at mælk er en del af de officielle kostråd, pointerer hun.
Fødevarestyrelsens kostråd har det erklærede formål at vise ’vejen til mad og drikke, der er sund og samtidig klimavenlig’, og de opfordrer danskerne til at følge rådene for så ’gør du noget godt for både sundhed og klima’.
”For at skære det ud i pap: Mælk er en del af en sund og klimavenlig kost,” slutter Merete Myrup.

 

FAKTA OM ...
Skolemælk i Københavns kommune:
Mejeriernes skolemælksordning leverer skolemælk til i alt 9.400 børn på 63 folkeskoler i kommunen.
Der er relativ stor opbakning til skolemælksordningen i Københavns kommune, hvor 23,7 pct. af eleverne er tilsluttet. I resten af landet er det 13,3 pct.
Børnenes forældre betaler for mælken via en abonnementsordning.

De officielle anbefalinger om mælk til børn:
Børn på 2-5 år: 250 ml mælk eller mælkeprodukt og 10 g ost om dagen (1/2 skive) eller 300 ml mælk eller mælkeprodukt om dagen, hvis du ikke spiser ost.

Børn på 6-9 år: 250 ml mælk eller mælkeprodukt og 15 g ost om dagen (3/4 skive) eller 325 ml mælk eller mælkeprodukt om dagen, hvis du ikke spiser ost.

Børn fra 10 år samt voksne: 250 ml mælk eller mælkeprodukt og 20 g ost om dagen (1 skive) eller 350 ml mælk og mælkeprodukt om dagen, hvis du ikke spiser ost.

Kilde: Fødevarestyrelsen hjemmeside om kostråd: https://altomkost.dk/raad-og-anbefalinger/de-officielle-kostraad-godt-for-sundhed-og-klima/vaelg-planteolier-og-magre-mejeriprodukter/