4. december 2020
Af: Ulla Kjer

Rekord-mange vil forske inden for mejeriområdet

Mejeribrugets ForskningsFond har modtaget 36 projektforslag i den årlige ansøgningsrunde, og det er ny rekord. Ved udvælgelsen vil klima og bæredygtighed spille en vigtig rolle. 

Da fristen for at ansøge Mejeribrugets ForskningsFond (MFF) om støtte udløb den 26. november, var der kommet 36 projektforslag. Det er endnu engang ny rekord, for antallet af forslag er steget støt gennem de seneste år.  

I sekretariatet er man selvsagt begejstret for den store interesse for at forske inden for mejeriområdet.

”Jeg glæder mig over, at så mange forskere fra landets universiteter har valgt at dele deres gode idéer med MFF og dermed dansk mejeribrug. Nu bliver det spændende at dykke ned i de mange kloge hoveders bud på fremtidens mejeriproduktion,” siger chefkonsulent i Mejeribrugets ForskningsFond, Grith Mortensen.

Fonden har siden 1990 igangsat over 200 forskningsprojekter.

Mejeribrugets store udfordring

Når dette års ansøgninger skal prioriteres, vil der blive lagt vægt på, om klima og bæredygtighed indgår i projekterne, og en hurtig gennemgang af projektforslagene viser, at mange har taget den udfordring op.

”Mejeribruget står overfor store udfordringer i forhold til klima og bæredygtighed. Derfor er et tæt forskningssamarbejde med universiteterne essentielt for at mejerierne kan lykkes med erhvervets ambitiøse klimamål,” forklarer Grith Mortensen.

Nu skal projektforslagene vurderes og sammenlignes, inden det kan besluttes, hvilke projekter der skal sættes i gang. På MFFs bestyrelsesmøde sidst i januar sker den faglige prioritering af de bedste og mest mejerirelevante projekter.

”Samlet er der projektidéer for 169 mio. kr. og et ønske om 69 mio. kr. fra mejeribrugets fonde. Da mejeriernes fonde har en ramme på 15 mio. kr., så kan vi desværre heller ikke denne gang anbefale alle de gode projekter,” konstaterer Grith Mortensen.

 

Fakta

  • Dette års 36 projektforslag (også kaldet interessetilkendegivelser) fordeler sig således på MFFs fire fokusområder:

2 inden for området ’Fødevarehjælp & bedre fødevarer til flere’

2 inden for ’Fødevaresikkerhed & analyser’

15 inden for ’Fødevaredesign, teknologi & bioteknologi’

17 inden for ’Sundhed & ernæring’    

  • Mejeribrugets ForskningsFond har siden 1990 igangsat over 200 forskningsprojekter.
  • Hvert år igangsættes der forskningsprojekter for ca. 15 mio. kr. Det sker dels via MFF’s egne midler og dels via ansøgning til Mælkeafgiftsfonden.
  • MFFs bestyrelse består af 13 medlemmer og en observatør, der repræsenterer mejerierne og forskningsinstitutionerne.