17. november 2020
Af: Ulla Kjer

På vej mod et klimaneutralt mejeribrug

Arbejdet med klimatiltag og biodiversitet ude hos mælkeproducenterne skal være med til at sikre fremtidens klimaneutrale fødevarer. Et nyt magasin fra Mejeriforeningen fortæller om de mange initiativer.

60 sider fyldt med aktuelle eksempler på, hvordan mejerisektoren er på vej til at blive klimaneutral. Det er indholdet i en ny udgave af magasinet ’Mejerisektoren og bæredygtighed’, som Mejeriforeningen netop har udgivet.

Ganske vist har dansk mælkeproduktion allerede et af verdens laveste klimaaftryk, kun Schweiz ligger lavere, viser en ny analyse fra IFCN (International Farm Comparison Network). Den flotte placering skyldes først og fremmest, at den danske mælkeproduktion er yderst effektiv. Men der er stadig lang vej til at nå målet om klimaneutralitet, og derfor arbejdes og forskes der intenst på mange planer.

Klimaneutral i 2050

”Mejerisektoren spiller en vigtig og aktiv rolle i at sikre en bæredygtig og klimavenlig fødevareproduktion fremover. For at nå målsætningen om at blive klimaneutral i 2050, er der gang i mange initiativer og der gøres store fremskridt. Dem vil vi gerne fortælle omverdenen om,” siger Merete Myrup, ernæringschef/mejeri i Landbrug & Fødevarer, og hun fortsætter:

”I magasinet stiller vi skarpt på, hvilke løsninger mejerisektoren kan satse på, hvordan en klimaneutral fødevareproduktion anno 2050 egentlig ser ud, og ikke mindst hvordan forbrugerne fortsat – med god samvittighed – kan inkludere mejeriprodukter i en bæredygtig kost.”

Gården, naturen og forbrugerne

I magasinet sættes der især fokus på klimatiltagene ude på gården, for det er her, den største klimabelastning finder sted, når man kigger specifikt på mejeriprodukter. Man kan blandt andet læse om arbejdet med at udvikle tilsætninger til foderet, der kan reduceres køernes udslip af drivhusgassen metan; hvordan græs ved hjælp af bioraffinering kan erstatte importen af klimabelastende soja, og at klimatjek på den enkelte gård viser, hvor der kan sættes ind for at reducere udslip af klimagasser.

I kapitlet ’Natur og landbrug’ kigges der nærmere på, hvordan mælkeproducenter kan bidrage til at sikre en høj biodiversitet, og endelig sættes der i kapitlet ’Bæredygtige madvaner’ fokus på forbrugernes mulighed for at træffe bæredygtige valg.

Det er tredje år i træk, at Mejeriforeningen udgiver magasinet, og det blev lanceret i forbindelse med et symposium om bæredygtig kost afholdt den 11. november. Begge dele er led i et treårigt projekt under EMF (European Milk Forum), som er støttet af EU.

Magasinet kan downloades her