11. juni 2024

Nyt partnerskab mellem Arla og danske kunder skal accelerere klimareduktioner

 

Arla og mejeriselskabets kunder indgår et nyt partnerskab, der skal støtte reduktionen af klimagas-udledninger fra Arlas gårde og samtidig hjælpe mejeriselskabets kunder med at nå reduktionsmål. Partnerskabet omfatter al Arlas drikkemælk i Danmark og ventes udbredt til Tyskland og Sverige senere i år.

Arlas danske kunder i detail- og foodservicebranchen sælger hvert år 275 mio. kg. mælk til forbrugere og restaurant- og kantinegæster, og for flere og flere kunder er det afgørende at kunne reducere og rapportere præcist om klimaudledningerne i hele værdikæden.

Derfor ruller Arla nu sit såkaldte FarmAhead™ Customer Partnership ud i Danmark. Programmet blev lanceret i England sidste år, og nu er turen så kommet til de kunder i Danmark, der køber drikkemælk fra Arla. Det oplyser selskabet i en pressemeddelelse.

Læs hele pressemeddelelsen her. 

Partnerskabet kobler Arlas datadrevne bæredygtighedsarbejde med kundernes krav og ønsker om at kunne levere mejeriprodukter med reduceret klimaaftryk til forbrugerne. Samtidig giver det adgang til data, som kunderne kan bruge i deres egen klimarapportering. 

”Vi har store ambitioner om at være førende inden for vores sektor og udvikle fremtidens mejerisektor. Det betyder, at vi skal levere kvalitetsfødevarer med så lavt et klimaaftryk som muligt, men vi kan ikke gøre det alene. Det kræver en indsats fra producenter, kunder, forbrugere, politikere - alle led i kæden. Derfor går vi som leverandør nu sammen med vores ambitiøse kunder i Danmark og sætter yderligere fart på udviklingen,” siger Peter Giørtz-Carlsen, viceadministrerende direktør og COO i Arla Foods. 

Gårdene og kunderne
Arla Foods har reduceret sine klimaudledninger med næsten 1 mio. tons fra 2021-23. Sidste år introducerede Arla et pointsystem, hvor mælkeprisen for den enkelte landmand blev afhængig af mængden af tiltag, som kan nedsætte klimaaftrykket eller beskytte biodiversiteten på gården.

Kunderne i FarmAhead™ Customer Partnership har nu mulighed for at blive partnere på specifikke tiltag, der foregår på gårdene hos Arlas danske andelshavere, og dermed støtte indsatsen for at levere CO2e-reduktioner. De får indsigt i resultaterne fra disse tiltag og kan fortælle om dem i deres egen markedsføring og kommunikation, Derudover får kunderne adgang til data for klimaaftrykket af den drikkemælk, de køber af Arla. Disse data kan de efterfølgende bruge i deres egen ESG-rapportering. 

Henrik Lilballe Hansen, landedirektør for Arla Danmark, siger:

”Det er afgørende for os, at vi kan hjælpe vores kunder med detaljeret og transparant data, så de kan dokumentere, hvordan de kan nedbringe deres scope 3-udledninger. Det gælder både dem, der sælger direkte til forbrugerne, men også i foodservice, hvor eksempelvis offentlige institutioner stiller krav til, hvor udledningerne kommer fra, og hvordan de kan reduceres. Det har vi datanøjagtigheden til at give dem svar på, ligesom vores landmænds reduktioner fra år til år vil give udslag på kundernes rapportering og mulighed for at reducere deres CO2e-aftryk.”

Ny paraplybetegnelse for bæredygtighedsarbejde
Samtidig med annonceringen om, at alle danske kunder er med i partnerskabet, samler Arla sine forskellige elementer i bæredygtighedsarbejdet under betegnelsen FarmAhead™ Technology. FarmAhead™ Technology består af tre dele:

  • FarmAhead™ Check (tidligere kaldet Climate Check) er et af verdens største eksternt validerede datasæt om mejeriproduktion, og som dækker 99% af Arlas samlede mælkepulje. Arlas andelshavere indtaster data på en række parametre om deres specifikke gård, hvorefter den verificeres, og resultatet er et specifikt klimaaftryk per kg mælk produceret samt viden om, præcis hvor udledningerne kommer fra, og hvordan de mest effektivt reduceres.
  • FarmAhead™ Incentive (tidligere kaldet Sustainability Incentive Model) er et pointbaseret system baseret på dataen fra FarmAhead™ Check. Andelshaverne kan optjene point baseret på deres aktiviteter for at reducere klimaaftrykket, og hvert point udløser en bonus i den månedlige mælkepris. Arlas ejere finansierer selv ordningen ved at omfordele op til EUR 500m årligt i mælkeprisen til at motivere og accelerere arbejdet med at reducere udledningen fra gårdene. 
  • FarmAhead™ Innovation dækker over et bredt arbejde med at undersøge nye teknologier og forbedre data, som på længere sigt kan indgå i ovenstående elementer.
  • Forbundet med FarmAhead™ Technology finder man FarmAhead™ Customer Partnership som en del af Arlas model for at opnå mejerivirksomhedens klimamål. Klimamål, der er godkendt af Science Based Targets Initiative.
  • FarmAhead™ Customer Partnership forventes også at blive implementeret på det svenske og tyske marked i løbet af i år, ligesom det også er planen, at det på sigt skal dække over andre kategorier end drikkemælk så som ost og yoghurt.