19. maj 2022

Mejeriforeningen: Vi kan levere de grønne løsninger

Mejeribruget er indstillet på at skrue op for biogas og andre klimavenlige tiltag.
”Men det afgørende er, at vi ikke belastes af en CO2-afgift, der forringer landmandens muligheder for at investere ude på gården,” lød det fra Mejeriforeningens formand på organisationens generalforsamling onsdag.

”Biogasbranchen er klar til at skrue op for produktionen, og kan potentielt dække hele Danmarks gasforbrug inden for 5 år.”

Med disse ord pegede Mejeriforeningens formand Steen Nørgaard Madsen på et område, hvor danske mælkeproducenter her og nu kan medvirke til at løse to af tidens store udfordringer: Energikrisen i kølvandet på den russiske invasion af Ukraine og omstillingen fra fossil til vedvarende energi.

Ordene faldt i hans årsberetning på Mejeriforeningens generalforsamling onsdag på Hotel- og konferencecenter Horisont ved Aarhus.

”Biogas er CO2-neutral energi, der kan lagres, når vinden ikke blæser og solen ikke skinner. Og det produceres ud fra restaffald i private husholdninger, landbruget og fødevareindustrien. Det giver landets landmænd, og ikke mindst køernes bidrag, en central og vigtig rolle i fremtidens danske energiforsyning,” uddybede han.


Mejeriforeningens formand Steen Nørgaard Madsen byder velkommen til onsdagens medlemsmøde og generalforsamling. 

CO2-afgift blokerer for grønne investeringer

Men for at kunne være med i den grønne energiomstilling, skal der investeres. Og her udtrykte Mejeriforeningsformanden et håb om, at politikerne ikke kommer på tværs med nye afgifter, som kun gælder i Danmark.

”Det er derfor også afgørende, at regeringen og folketingets partier ikke belaster dansk landbrug med en høj CO2-afgift, der vil forringe landmandens muligheder for at foretage de grønne investeringer ude på gårdene,” fortsatte han.

”Danmark er det eneste land med CO2-skatter på vej, og høje afgifter ude hos landmanden vil nedbringe værdien af jorden og besætningen, og dermed også gøre det sværere at foretage de nødvendige investeringer i den grønne omstilling – fx investeringer i biogasanlæg, solceller eller staldfornyelse,” sagde han.

Steen Nørgaard Madsen udtrykte dog samtidig en forhåbning om, at regeringen i et kommende forslag på området har blik for at undgå lækage og udflytning af danske arbejdspladser.

Samlet klimaregnskab på vej

Mejeriforeningens adm. direktør Henrik Damholt Jørgensen tog i sin beretning også fat i mejeribrugets bidrag til den grønne omstilling. Han kunne fx fortælle, at organisationen har udviklet en model, som kan samle og bearbejde data fra alle mejerier til et detaljeret overblik over klimabelastningen. Parallelt hermed er Seges Innovation ved at færdiggøre et værktøj for landbrugets forskellige sektorer (herunder mælkeproducenterne). Det betyder, at Mejeriforeningen fra 2023 og fremover hvert år vil kunne fremlægge et samlet klimaregnskab for mejeribruget.

I timerne op til generalforsamlingen afholdt Mejeriforeningen et medlemsmøde, hvor en række faglige oplægsholdere satte fokus på aktuelle emner som den globale markedssituation, debatten om klima og sundhed i Danmark, forbrugernes holdning til mælk og mejeriprodukters rolle i en bæredygtig kost.