15. september 2022

Mejerieksporten holder skansen på trods af prisstigninger

Højere priser har stort set ikke påvirket de udenlandske kunders appetit på danske mejeriprodukter. I årets første seks måneder faldt de eksporterede mængder kun ganske lidt, mens omsætningen fra mejerieksporten steg ganske betragteligt.

Ligesom i Danmark er priserne på ost, smør og andre mejeriprodukter i de fleste andre lande steget mærkbart i første halvdel af 2022. Men det har dog ikke mindsket den udenlandske interesse for danske mejeriprodukter i synderlig grad.

Nye tal fra Danmarks Statistik viser således kun ganske få forskydninger i de tonnager, danske mejerieksportører har fået afsat på de udenlandske markeder. Mens eksporten af konsummælksprodukter og smør/smørolie er steget med henholdsvis 1 pct. og 18 pct., er den faldet med 2 pct. og 7 pct. for ost og mælkekonserves (mælkepulver og specialingredienser).

Til gengæld er der en markant fremgang i omsætningen i forhold til samme periode sidste år: Fra DKK 9,9 mia. til DKK 12,3 mia. – eller 25 pct.

Stabile priser siden påske

Som det fremgår af tabellen herunder, er det i særlig grad eksporten af mælkekonserves og smør/smørolie, der trækker omsætningen i vejret.

”Siden påske har priserne på internationale markeder været høje, men stabile. De er stort set ikke steget, hvilket ganske givet har medvirket til, at den danske mejerieksport har kunnet fastholde sit niveau,” fortæller chefkonsulent Niels Ole Nielsen, Landbrug & Fødevarer.

”Det er en god nyhed. Både for mejeribranchen og den danske valutakasse, der kan notere et ekstra plus på 2,4 mia. kr. i årets første halvdel.”

 

DANMARKS EKSPORT AF MEJERIPRODUKTER 

1.000 ton

1. halvår 2021

1. halvår 2022

Ændring

Mælk og konsummælksprodukter

266

268

1%

Mælkekonserves

91

84

-7%

Ost

202

198

-2%

Smør og smørolie

23

27

18%

Mio. DKK

1. halvår 2021

1. halvår 2022

Ændring

Mælk og konsummælksprodukter

1.638

1.867

14%

Mælkekonserves

2.043

3.026

48%

Ost

5.391

6.269

16%

Smør og smørolie

831

1.198

44%

Mio. DKK i alt

9.903

12.361

25%

Kilde: Danmarks Statistik