1. januar 2016

Lyse udsigter for vallen

OPTUR Selvom flere store ostemejerier investerer i valleanlæg, får de svært ved at følge med efterspørgslen, vurderer 3A Business Consulting i rapport.

Alverdens osteproducenter har de seneste 10 år oplevet et kærkomment tilskud til bundlinjen i takt med, at udnyttelsen af valle er udbygget. Fra at være et affaldsprodukt, hvor store dele blev anvendt til svinefoder, bruges vallens protein og laktose i dag som ingrediens i en lang række produkter fra fødevare- og medicinalindustrien. Modermælkserstatning, sportsdrikke etc. Det fremgår af rapporten ’Whey and lactose ingredients – more in demand than ever’, som det århusianske konsulentfirma 3A Business Consulting udgav i efteråret 2012. 

Rapporten viser bl.a., at prisforskellen til skummetmælkspulver over en årrække er indsnævret markant. Selv det mest simple valleproteinpulver i ukoncentreret form (12 pct. protein) har fordoblet markedsværdien i de seneste 10 år. Opturen gælder dog især valleproteinkoncentrater (VPC), hvor de mest koncentrerede produkter - eksempelvis VPC 80 (80 pct. proteinindhold) - de seneste fem år har oplevet to-cifrede prisstigninger. 

”Den globale produktion af specialiserede valleprodukter i højkvalitet kan få svært ved at følge efterspørgslen. Det betyder fortsat stigende priser, hvilket på sigt kan være en trussel for mejeriindustrien, da markedet vil efterspørge billigere alternativer,” siger Tage Affersholt, indehaver af 3A Business Consulting. Også laktose, som er det andet grundstof i vallen, ser ud til at følge den samme markedsudvikling som proteinerne. 

Arla tror på Asien

Arla Foods er sammen med hollandske FrieslandCampina blandt de største og markedsledende selskaber på globalt plan, når det gælder valleproteinkoncentrater. Man producerer ikke almindeligt vallepulver, og hovedparten af Arlas produktion består af det højkoncentrerede VPC 80. 

”Markedet er især drevet af efterspørgslen på de asiatiske markeder, hvor særligt anvendelsen til modermælkserstatninger og børnemælk boomer. Men også en amerikansk trend fra fitness-miljøet breder sig til almindelige forbrugere over hele verdenen, hvor stadig flere supermarkeder får forskellige proteinprodukter ind som et dagligt kosttilskud, ” forklarer Henrik Andersen, direktør for Arla Foods Ingredients. 

Mere protein og laktose

At Arla tror på både vallens proteiner og laktose, fremgår af den investeringsplan, man fremlagde i januar. Her afsættes knap en mia. kr. til etablering af en helt ny laktoseproduktion ved fabrikken Danmark Protein i Nr. Vium. 

”Med det nye laktoseanlæg kan vi fremover forædle samtlige dele af mælken optimalt og fremstille lønsomme produkter til fødevareindustrien,” siger Henrik Andersen. Arlas produktion af laktose og VPC udvides også i Tyskland via et samarbejde med tyske DMK. 

De mindre danske ostemejerier har også fået del i succesen, da stort set alle i dag leverer valle til Danmark Protein til priser, der iflg. Henrik Andersen følger den positive udvikling på vallepulvermarkedet.