05. oktober 2023

Lovende forskning i metanreduktion til øko-køer

Adskillige steder i verden forskes der i øjeblikket i fodertilsætningsstoffer, der kan reducere metanproduktionen og bruges hos økologiske køer. I et dansk forsøg kigger man på effekten af ekstrakter fra pil og hamp, som i laboratorier har kunnet give en reduktion på 30 procent.

Tilsætningsstoffet Bovaer, som kan reducere koens metanproduktion, må kun anvendes i den konventionelle produktion. Af samme grund har forskningsinstitutioner og virksomheder i ind- og udland gennem flere år haft fokus at udvikle tilsvarende midler til økologiske køer – og måske er der et gennembrud i sigte.

Forskningen i de økologiske virkemidler har i særlig grad fokus på en række stoffer, som planter og dyr danner som forsvar mod bakterie og svampeangreb. Det er for eksempel tanniner og flavonoler, som blandt andet findes i pil og hamp. Dertil indeholder visse tangarter stoffer som phlorotanniner, som også har potentiale til at hæmme metandannelse.

”Der sker rigtig meget på den front i øjeblikket og flere af projekterne ser ganske interessante ud,” fortæller specialkonsulent Arne Grønkjær Hansen, Innovationscenter for Økologisk Landbrug.

Mix af stoffer med effekt
Innovationscenter for Økologisk Landbrug er selv involveret i flere projekter. Et af dem, GUDP-projektet ECOCO2W, udføres sammen med Aarhus Universitet Teknologisk Institut, SEGES Innovation, Ny Vrå Bioenergi og Bio2Products.
”Dette projekt har til formål at undersøge effekten af forskellige doseringer af tanniner og flavenoider på levende køer. I laboratorieforsøg har vi set, at et mix af specifikke stoffer fra disse grupper er i stand til at reducere metandannelsen 30-40 procent,” forklarer han og understreger, at man ikke kan være sikker på at opnå den samme effekt uden for laboratoriemiljøet.
”Men det tegner lovende. Under alle omstændigheder bliver det meget interessant at følge, og resultaterne vil helt utvivlsomt gøre os klogere på, hvad der virker hæmmende på metanen nede i koens vom,” siger han.
Testen af de økologiske fodertilsætningsstoffer på levende køer går i gang i det nye år i forsøgsstaldene på Danmarks Kvægforskningscenter under Aarhus Universitet.

Måske en pallette af virkemidler
Arne Grønkjær Hansen peger på, at man flere steder i verden har kig på indholdsstofferne i nogle tang-arter, man ikke tidligere har forsket i. Dertil viser forsøg fra både New Zealand, Holland og Sverige, at køer på græs udleder op til 30 procent mindre metan end køer, der ikke græsser.
”Vi arbejder på at få etableret et lignende dansk forsøg med køer på græs. Blandt andet for at finde ud af, hvilke græsarter, der har størst effekt og om forskellige urter i græsset også har en betydning,” siger han.
”Med alle de projekter, der kører i øjeblikket, er det mit gæt, at vi engang i fremtiden kommer til at have en pallette af midler til rådighed, som kan noget forskelligt og bruges forskellige steder i den økologiske mælke- og oksekødsproduktion. Lidt ligesom vi så det under Corona, hvor der var flere vacciner til rådighed,” siger Arne Grønkjær Hansen.