9. april 2021

Kulde i Europa og varmt kinesisk marked løfter mejeripriserne

Stigende kinesisk import og lille fald i den europæiske mælkeproduktion har givet højere priser på mejeriprodukter i årets første måneder. Alene smørprisen er steget 25 pct. på de internationale markeder.  

I de senere år har Kinas import af mælkepulver og andre mejeriprodukter fået en afgørende betydning for udviklingen i mælkeprisen overalt i verden. Når den kinesiske import stiger, plejer de internationale mejeripriser som regel at følge med op – og omvendt.

Derfor var det også en god nyhed set med mejeribriller, da de kinesiske importtal for januar og februar for nylig blev offentliggjort. De viser vækst i stort set alle kategorier lige fra sød- og skummetmælkspulver til mælk, ost og fløde (se diagram). Kun modermælkserstatning og smør lå under niveauet fra januar-februar sidste år.  


Udviklingen i Kinas import af mælkepulver og andre mejeriprodukter. Diagrammet kan downloades som PDF via dette link

”Stigningen i Kinas import har faktisk været større end forventet,” fortæller chefkonsulent Niels Ole Nielsen, Landbrug & Fødevarer. ”De indenlandske priser på mejeriprodukter i Kina været stigende over en periode, og dermed er det blevet lettere for de udenlandske mejeriprodukter at konkurrere på prisen derude. Så vi har faktisk oplevet, at både importmængder og priser er gået op.”

Han understreger samtidig, at det er omfanget (volumen) af den kinesiske import, der betyder mest i det internationale regnestykke. New Zealand – som er en af verdens store mejerinationer – afsætter en relativ stor andel af sin mejeriproduktion til Kina. Hvis Kina reducerer sin import, bliver mælkepulver fra New Zealand kanaliseret ud på andre markeder, hvilket alt andet lige vil presse priserne nedad.

Prisstigninger på alle markeder

Men tilbage til den aktuelle situation. De positive markedstendenser har ifølge Niels Ole Nielsen kunnet aflæses i priserne på de internationale markeder siden begyndelsen  af året. Fx er prisindekset på mejeribørsen Global Dairy Trade steget med op til 15 pct. i de seneste måneder, hvor også de europæiske priser og verdensmarkedspriserne har oplevet pæne stigninger. Mest markant for sødmælkspulver og smør, som er steget 20-25 pct. i runde tal.

”Smørprisen i EU er efterhånden oppe på EUR 4.000/ton. Det er pænt, men stadig langt fra rekorden i 2017, hvor den næsten nåede op på EUR 7.000,” fortæller Niels Ole Nielsen.

Medvirkende til de gunstige priser er også, at den samlede mælkeindvejning i EU er faldet en smule i begyndelsen  af året. Blandt andet på grund af vejret, der har været lidt køligere end normalt.

Kina øger produktionen

Det store spørgsmål er som altid, hvor længe de positive tendenser kan fortsætte. Man må formode, at den europæiske indvejning vil stige i de kommende måneder, men meget afhænger fortsat af udviklingen i Kina, hvor man arbejder målrettet på at øge den indenlandske mælke- og mejeriproduktion. To tendenser, der kan give et pres på priserne.

”Men forbruget af mejeriprodukter er også stigende i Kina, så der vil fortsat være et marked for importerede produkter. Hvor stort det bliver, handler blandt andet om, hvorvidt de indenlandske priser på mejeriprodukter i Kina fortsætter med at stige. Uanset hvad, bliver det spændende at følge med i importtallene i de kommende måneder,” siger Niels Ole Nielsen.

Værdien af den kinesiske mejeriimport var i 2020 på USD 12 mia.