17. maj 2023

Klima-indsatsen er en fælles opgave på tværs af erhvervet

"Jeg er overbevist om, vi kan nå målene, fordi vi har så mange gode indsatser, både i forskningen, på gårdene og i virksomhederne, og har en fælles vilje om at nå resultater," siger formanden for Mejeriforeningen, Steen Nørgaard Madsen i en kommentar til brancheorganisationen Landbrug & Fødevarers udspil "Dyrk mulighederne - Landbrugs- og fødevareerhvervets klimaplan frem mod 2030”.

 

De danske mejerier har hver især klimaindsatser på mejerierne og arbejder på hver deres måde sammen med landmændene om konkrete tiltag på gårdene. Alt sammen for at fastholde den nødvendige udvikling på området. Tilsvarende arbejdes der i andre dele af det danske landbrugs- og fødevareerhverv på at sænke klimaaftrykket.

Landbrug & Fødevarer er netop kommet med udspillet "Dyrk mulighederne", som er er landbrugs- og fødevareerhvervets samlede klimaplan frem mod 2030. Planen viser, at der findes en grøn udviklingsvej for landbruget, og den konkretiserer de næste skridt på vejen mod et klimaneutralt fødevareerhverv i Danmark. Læs udspillet her.

Mejeriforeningens formand, Steen Nørgaard Madsen, siger om planen:

"Klimaarbejde er ”mange bække små” men samtidig må vi ikke miste fokus på helhederne - for netop i biologien er der brug for en helhedsbetragtning for samspillet mellem dyr og planter.

Alle bør hæfte sig ved, at det er et samlet erhverv, der står bag planen, som viser vej til de reduktioner, der er nødvendige for den grønne omstilling af landbrugs- og fødevareerhvervet. Det er en fælles opgave på tværs af erhvervet, og alle dele af vores erhverv må gøre, hvad vi kan. Vi har brug for hinanden, og vi har brug for netop at dyrke de fælles løsninger.

Jeg er overbevist om, vi kan nå målene, fordi vi har så mange gode indsatser, både i forskningen, på gårdene og i virksomhederne, og har en fælles vilje om at nå resultater."

Læs kommentaren fra Steen Nørgaard Madsen i sin fulde længde ved at klikke her.