4. februar 2020
Af: Ulla Kjer

Kineserne køber flere udenlandske mejeriprodukter

I 2019 steg den kinesiske mejeriimport til en værdi af USD 11,3 mia. – det er rekord.

For tredje år i træk satte Kinas mejeriimport i 2019 rekord. Importen steg således med 11 pct. til USD 11,3 mia. (76,4 mia. kr.), hvilket er USD 1,1 mia. mere end året før.

I den sammenhæng er det fortsat et enkelt produkt, der gør sig særligt bemærket: Med en eksportværdi på USD 5,3 mia. udgør højprisproduktet modermælkserstatning næsten halvdelen af den samlede værdi. De seneste seks år er det kun gået én vej for den kinesiske import af modermælkserstatning – og det er opad, både hvad angår mængde og værdi. I 2019 nåede mængden således op på 356 mio. kg, en stigning på 7 pct. i forhold til 2018.

Fem år gammel rekord tangeret

Mængdemæssigt skete de største stigninger i 2019 i produktkategorierne konsummælk (+34 pct.), og mælkepulver.

Sødmælkspulver (WMP) oplevede således en vækst i mængden på 28 pct. i forhold til året før, og med 671 mio. kg tangerede WMP den hidtidige rekord fra 2014. Dengang kom Kinas store import af WMP til at spille en afgørende rolle for den globale mejeriindustri: Året efter, i 2015, besluttede kineserne nemlig at sænke importen af WMP med næsten 50 pct., og det fik de internationale priser på mejeriprodukter til at falde.

Kan påvirke verdensmarkedet

”Kina aftager i dag en så stor del af verdens mælkeproduktion, at ændringer i landets import kan påvirke prisudviklingen på verdensmarkedet,” siger chefkonsulent i Landbrug & Fødevarer Niels Ole Nielsen.

Om den positive udvikling i Kinas mejeriimport også fortsætter i 2020, er i øjeblikket svært at svare på pga. coronavirusset.

”For bare 14 dage siden ville jeg have sagt, at importen også kunne forventes at stige med 10 pct. i år. Men corona har medført en række usikkerheder, bl.a. om det fortsat vil være muligt at få varer ind i landet og ikke mindst få dem distribueret, så p.t. kan det være vanskeligt at sige, hvordan mejeriimporten vil blive påvirket,” siger Niels Ole Nielsen.

Kun to produktgrupper, smør og vallepulver, oplevede i 2019 et fald i importen. For vallepulver, der bl.a. bruges i grisefoder, hænger faldet sammen med udbruddet af afrikansk svinepest, der siden sommeren 2018 har reduceret Kinas svinebestand kraftigt.

Kinas import af mejeriprodukter i 1.000 ton. Med undtagelse af vallepulver og smør blev der i 2019 sat rekord i alle mejerikategorier.Kinas import af mejeriprodukter i 1.000 ton. Med undtagelse af vallepulver og smør blev der i 2019 sat rekord i alle mejerikategorier.

Vil du vide mere?