10. august 2021

Kæmpe potentiale i at genbruge mælkekartoner

Nogle få kommuner er i gang med at indsamle mælke- og yoghurtkartoner til genbrug. Når hele Danmark engang er med, kan der årligt genbruges 26.200 ton pap alene fra mælkekartoner.
”7 ud af 10 forbrugere er positive over for den nye ordning. Det kan forhåbentlig medvirke til at flere kommuner snart kommer med,” lyder det fra Arlas landedirektør Helle M. Petersen.

Mandag eftermiddag fandt en lidt usædvanlig begivenhed sted i Rolfsgade på Frederiksberg. Bænket ved træborde i en hyggelig baggård sad tre hold og konkurrerede om, hvem der kunne folde flest mælkekartoner i løbet af fire minutter. På den helt rigtige måde, vel at mærke. Holdene bestod af henholdsvis Miljøminister Lea Wermelin, Frederiksbergs borgmester Simon Aagesen og Arlas landechef Helle M. Petersen, som hver især fik hjælp af en elev fra 4. klasse fra den lokale folkeskole.

Kampen endte uafgjort mellem miljøministerens og Arla-chefens hold, som begge fik foldet 17 kartoner på de fire minutter.

”Når man kan folde så mange så hurtigt, er det lidt svært at argumentere for, at man ikke har tid til at folde sine mælkekartoner,” konkluderede miljøminister Lea Wermelin efterfølgende.

Og det var på en måde hele ideen med det pressearrangement, som Arla havde indbudt til i baggården: At vise, at det kan lade sig gøre at folde, indsamle og efterfølgende genbruge de mange mælkekartoner, som hidtil er gået op i røg på et forbrændingsanlæg.

I Frederiksberg Kommune har man gjort det, siden en ny national ordning for indsamling og genbrug af mad- og drikkevarekartoner trådte i kraft for nylig. Ifølge den nye ordning skal affald fremover sorteres i ni fraktioner.

”Vi er stolte over at være med på den nye ordning,” sagde borgmester Simon Aagesen og understregede, at det er vigtigt, at både borgere og kommuner medvirker til af få ordningen udbredt til resten af landet.

”Vi kan ikke alle sammen være ’first-movere’. Men vi kan alle sammen være ’movere’,” sagde han.

Fokusér på det, der lykkes
Hos Arla glæder man sig over, at Frederiksberg Kommune sammen med en række andre kommuner er lykkedes med at få etableret systemer til indsamling og genbrug af mælkekartoner.

”Det har været et langt sejt træk at nå hertil og der ligger et langt, sejt træk foran os for at få etableret en landsdækkende ordning. Men derfor er det også vigtigt, at vi nu fokuserer på det, der rent faktisk lykkes. Så de andre kommuner kan blive inspireret og lære af de gode erfaringer,” sagde Helle M. Petersen.

Den nye, udvidede ordning for affaldssortering trådte i kraft pr. 1. juli i år. Loven rummer dog en mulighed for at søge dispensation i op til halvandet år, hvilket en stor del af landets kommuner har gjort.

26.200 ton pap til genbrug
I Arla ser man frem til, at den nye ordning bliver landsdækkende. Derved kan op mod 167 mio. yoghurt- og mælkekartoner fra Arla sorteres og potentielt genanvendes. Mælkekartoner alene vil kunne bidrage med 26.200 ton pap, som kan genanvendes til nyt pap eller bølgepap.

Sideløbende med at flere og flere kommuner implementerer den nye ordning for affaldssortering har Arla sat sig som mål at udvikle og introducere nye og mere genanvendelige former for emballage – og ikke kun for drikkemælk og yoghurt. I 2025 vil alle selskabets emballager være genanvendelige.

Forbrugerne er positive
Spørger man forbrugerne, er der ingen tvivl om, at der er et behov for at få mere genbrug på hylderne.

”Flertallet er danskerne vil gerne være med til at genbruge kartonerne,” fortalte Helle M. Petersen under pressearrangementet. Hun henviste til en aktuel Epinion-undersøgelse, som viser, at 7 ud 10 danskere er positive overfor at skulle affaldssortere brugte mælkekartoner.

Ifølge Arlas landechef er det vigtigt at bakke op om forbrugernes holdning og lyst til at gøre en indsats. I forlængelse heraf er Arla i gang med at indsætte et piktogram – et symbol for typen af affald – på alle selskabets yoghurt- og mælkekartoner, som en guide til at de brugte kartoner havner i de rigtige affaldsspande.

”Vi vil gøre det så nemt som muligt for danskerne at sortere rigtigt. Samtidig håber vi, at forbrugernes opbakning kan medvirke til, at flere kommuner vil sætte fart på implementering af den nye ordning for affaldssortering,” siger Helle M. Petersen.

Mere info:
Læs Arlas pressemeddelelse om genbrug af mælkekartoner.