Arla: Markant vækst i første halvår

Omsætningen steg med 3 pct., mens Arlaindtjeningen voksede med 19 pct. i første halvdel af 2017. Selskabet forventer, at væksten fortsætter året ud.

Branchen
Arla
Økonomi
Marked

Arla har netop offentliggjort et halvårsregnskab for 2017, som viser fremgang i både omsætning og indtjening. Koncernens omsætning er således steget med 3,4 pct. til EUR 5 mia. (fra EUR 4,85 mia. i første halvår af 2016) trods en samlet lavere mælkeindvejning og en ugunstig valutaudvikling. Den underliggende omsætningsvækst ekskl. valutaeffekter og frasalg var 6,6 pct., skriver selskabet i en pressemeddelelse.

Arlaindtjeningen, som måler den værdi, Arla har genereret for hvert kg andelshavermælk, steg i løbet af perioden til 35,8c/kg mod 30,0c/kg i første halvdel af 2016, svarende til en vækst på 19 pct.

"I takt med at det globale marked for mejeriprodukter er forbedret, har vi reageret på de afledte stigninger i de globale priser for mejeriprodukter, samtidig med at vi også kontant har optimeret vores produktsammensætning på vores vigtigste markeder. Vi har derfor kunnet hæve acontomælkeprisen til vores ejere, mælkeproducenterne, med 42 pct. i løbet af de sidste 12 måneder. Det var hårdt tiltrængt efter to et halvt år, som har været rigtig hårde for de fleste mælkeproducenter verden over," siger CEO for Arla Foods, Peder Tuborgh.

Forventning: Væksten fortsætter
Selskabet forventer en yderligere forbedring i Arlaindtjeningen for helåret i forhold til halvåret. Omsætningen forventes at ligge i den øvre ende af intervallet EUR 10 til 10,5 mia. mod EUR 9,6 mia. i 2016.

"De forbedrede markedsbetingelser, som er drevet af stigende priser på mælkefedt og protein, især i Europa i de seneste måneder, er virkelig godt nyt for Arla og vores mælkeproducenter, og vi forventer, at andet halvår af 2017 bliver endnu stærkere i lyset af den fortsatte markedsforbedring. Vi forventer at nå vores mål for omsætning, resultatandel, gearing og vækst for strategiske brands. Vi forventer, at den positive prisudvikling fortsætter. Vi har hævet acontomælkeprisen til vores ejere yderligere i juli, august og september og forventer at fastholde dette høje niveau resten af året," siger Peder Tuborgh.

Arla hæver pr. 1. september afregningsprisen for mælk med 7,5 øre/kg, hvilket betyder, at den såkaldte acontopris herefter er 284,9 øre/kg for konventionel mælk og 364,2 øre/kg for økologisk mælk.

Læs mere:
Arlas halvårsregnskab 2017

Arlas aktuelle afregningspris

Nye tal om mejeribranchen

Hvor mange ton ost eksporterede Danmark sidste år? Er importen af yoghurt stigende? Få svarene i en helt ny udgave af den klassiske ’Mejeristatistik’.

Læs mere

Oste forvandles i kalkgruben

Thise Mejeri lader nogle af deres oste ’gå under jorden’ – nærmere bestemt i Hjerm Kalkgrube – når de skal lagre. Opholdet giver ostene en helt anden smag og konsistens, end de ville have fået på et normalt lager.

Læs mere

Kvægbruget møder veloplagt kommissær i Bruxelles

Formanden for Landbrug & Fødevarer Kvæg, Christian Lund, og formanden for Mejeriforeningen, Steen Nørgaard Madsen, mødtes tirsdag aften med EU's landbrugskommissær Phil Hogan i Bruxelles for at drøfte forslaget til CAP 2020 og markedssituationen.

Læs mere