Tjek på gårdens klimaaftryk

ARTIKEL FRA 2021: Klimahandlingsplaner, klimatjek og klimaregnskab. Alle er de bud på, hvordan man måler og vejer gårdens klimaaftryk. At lave klimaberegninger bliver i stigende grad vigtigt, fordi vores omverden stiller krav til, at vi kan dokumentere vores klimaaftryk. Mejerisektoren skal, ligesom alle andre sektorer, kunne påvise, hvilken påvirkning fødevareproduktionen har.

Beregninger af bedrifternes klimaaftryk er en afgørende forudsætning for at kunne handle på grøn omstilling og udvikling. Derfor ser vi også, at flere mejerier har kastet sig ind i arbejdet og taget modeller for klimaberegninger på bedriftsniveau i brug. Fælles for modellerne gælder, at de opstiller målbare indikationer for klimapåvirkning og viser, hvor landmændene med størst effekt kan gøre
bedriften mere bæredygtig

Naturmælk

Naturmælk benytter sig af to modeller til klimaberegninger på bedriftsniveau: ’RISE’ og ’Klimalandmand’. RISE repræsenterer en helhedsorienteret analyse, der bygger på målinger af flere bæredygtighedsfaktorer fra klimaaftryk til biodiversitet og dyrevelfærd.

Klimalandmand bidrager ved at redegøre for effekten af klimaoptimeringstiltag på bedriftsniveau. I begge modeller følges beregningerne op med en-til-en rådgivning om de mest effektive tiltag.

Arla

Arla laver Klimatjek, som er baseret på anerkendte standarder fra den international mejerisammenslutning IDF. Arlas andelshavere i syv lande sender klimadata til en digital database, der udregner bedriftens samlede udledning. Herefter får landmanden besøg af en klimarådgiver, der hjælper med at identificere de mest klimaeffektive indsatser.

Thise Mejeri

Thise Mejeri anvender klimahandlingsplaner efter en model udviklet af Økologisk Landsforening og Økologi-Rådgivning Danmark.

Klimahandlingsplanen beregner bedriftens klimapåvirkning – både hvad angår udledning af klimagasser og de positive tiltag, der binder kulstof i jorden. Herefter udarbejdes en handlingsplan, som viser effekten af en række tiltag, der kan mindske bedriftens klimaaftryk.